Pasaulyje

2017.06.10 14:36

Ar kovoje su terorizmu D. Trumpas pasinaudos auksine Saudo Arabijos korta?

LRT.lt2017.06.10 14:36

Neseniai Rijade (Saudo Arabija) JAV prezidento Donaldo Trumpo pasakyta kalba paskatino musulmoniškas šalis pasipriešinti Irano regioniniams kėslams ir paskubėti „išguiti teroristus ir ekstremistus“, portale cnn.com rašo Artimųjų Rytų politikos žinovas Barakas Seeneris.

Apie Islamo karinės kovos su terorizmu koalicijos, vienijančios 41 sunitų valstybę, įskaitant visas šešias Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos (GCC) šalis, sudarymą Saudo Arabijos sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas paskelbė dar 2015-ųjų gruodžio mėnesį. Kataras – tarp jų.

JAV prezidento D. Trumpo administracijos tikslas šioje srityje – koordinuoti koalicijos narių veiklą, kad koalicijos darbas vyktų kuo sklandžiau. Vis dėlto, pasibaigus D. Trumpo vizitui, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) ir Bahreinas gerokai sugriežtino savo santykius su Karatu, nes, jų nuomone, Kataras finansiškai remia radikalių islamistų grupes.

B. Seenerio teigimu, kaip tai paveiks GCC, galingą šešių valstybių regioninę sąjungą, kurios keturios narės yra ir minėtos koalicijos narės, kol kas neaišku. Aišku tik tai, kad antradienį Teherane prie Irano parlamento ir ajatolos Khomeini mauzoliejaus įvykdyti išpuoliai Islamo koalicijoje susilauks ypatingo dėmesio ir paskatins nedelsiant imtis griežtesnių saugumo koordinavimo ir gynybos stiprinimo priemonių.

Islamistų organizacijos „Islamo valstybė“ naujienų agentūra „Amaq“ skelbia, kad atsakomybė už išpuolius priklauso būtent šiai grupuotei, ir toliau mėgina bauginti Iraną ir GCC valstybes, tačiau gali būti, kad Iranas šiais išpuoliais taip pat pasinaudos kaip galimybe didinti įtampą su GCC valstybėmis.

Reuters/Scanpix nuotr.

Saudo Arabija turi kovos su terorizmu strategiją

JAV siekia glaudžiau bendradarbiauti su Saudo Arabija kovoje su terorizmu ir radikalizacija ir prezidento D. Trumpo vizito į šią musulmonišką šalį darbotvarkėje tai labai aiškiai atsispindėjo – pradedant jo apsilankymu Pasaulinio kovos su ekstremizmo ideologija centro atidarymo ceremonijoje. Tai, pasak autoriaus, yra vienas iš Saudo Arabijos vadovaujamos kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimo etapų.

Organizuotą kovą su terorizmu ir jo ideologinėmis ištakomis Saudo Arabijos gynybos ministerija pradėjo 2015 m. gruodžio mėnesį, įsteigdama Ideologinės kovos centrą (IWC).

IWC bendradarbiauja su 2005 m. vadovaujant Mohammedui Bin Salmanui įsteigtu Skaitmeninio ekstremizmo stebėjimo centru, kurio tikslas – stebėti ekstremizmą kibernetinėje erdvėje ir su juo kovoti. 

Pasak Saudo Arabijos ir Amerikos viešųjų ryšių reikalų komiteto (SAPRAC), organizacijos, kurios užduotis – stiprinti Saudo Arabijos ir JAV ryšius, pirmininko Salmano Al Ansari, IWC siekia koordinuoti Islamo koalicijos valstybių narių pastangas kovoje su terorizmu.

IWC įgyvendina įvairias kovos su terorizmu strategijas: tarp koalicijos narių vykdomi žvalgybos ir kitokių su teroristinėmis organizacijomis susijusių duomenų mainai, į kovos su radikalizacija užkardymo veiksmus įtraukiama žiniasklaida, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės pajėgumus atremti koalicijos valstybėms narėms kylančią terorizmo grėsmę, atitinkamai koordinuojama karinė parama.

JAV, Jungtinė Karalystė, Australija, Vokietija, Prancūzija, Kanada ir Italija padeda koalicijos valstybėms narėms koordinuoti veiksmus, tačiau ir joms pačioms tai gali būti naudinga, kadangi jos įgyja galimybę gauti daugiau žvalgybos duomenų ir paramos, reikalingos kovojant tiek su vidaus, tiek su „įvežtinio“ terorizmo bei radikalėjimo grėsmėmis.

Be to, kaip rašoma straipsnyje, IWC siekia derinti veiksmus su tarptautinio lygmens vyriausybių padaliniais ir įstaigomis, kaip antai JAV valstybės departamentu ir Afrikos Sąjungos misija Somalyje, taip pat su tokiomis tarptautinėmis agentūromis ir organizacijomis kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), NATO ir Interpolas.

Padedamas kelių autoritetingų tarptautinio lygmens kovos su pinigų plovimu organizacijų, IWC ketina parengti Islamo koalicijos valstybių narių vyriausybinėms įstaigoms skirtas reguliavimo gaires, kuriose būtų išaiškinti terorizmo finansavimo užkardymo keliai, ir glaudžiai bendradarbiauti su tokiomis kovos su radikalizacija ir terorizmu organizacijomis kaip Pasaulinis kovos su terorizmu forumas ir Kovos su ekstremizmu projektas.

Kibernetinio saugumo srityje, siekdama glaudesnio bendradarbiavimo ir geresnio veiksmų koordinavimo, kad užkirstų kelią kibernetinėms atakoms ir gebėtų sparčiai reaguoti, jei jų vis dėlto pasitaikytų, Islamo koalicija ketina palaikyti artimus ryšius su NATO Bendros kibernetinės gynybos kompetencijos centru (CCDCOE) ir Reagavimo į incidentus ir saugumo komandų forumu (FIRST).

Vakarų agentūros, bendradarbiaudamos su Islamo koalicija, turės platesnę prieigą prie žvalgybinės informacijos apie galimus teroristų išpuolius.

Turi būti veikiama nuosekliai

Kaip rašo B. Seeneris, suabejoti visomis šiomis priemonėmis neseniai privertė Europos Parlamentas, savo pranešime apkaltindamas Saudo Arabiją per įvairias su „Al Qaeda“ siejamas labdaros įstaigas skyrus 10 mlrd. JAV dolerių (apie 9 mlrd. eurų) salafizmo propagavimui Vakaruose.

Salafizmas, dar žinomas kaip vahabizmas, remiasi pažodiniu Korano supratimu ir atmeta bet kokias racionalizuotas jo interpretacijas, kurios galėtų būti siejamos su šiuolaikiškumu. Tai skatina plisti terorizmą palaikančias fundamentalizmo ideologijas ir kelia grėsmę tiek GCC, tiek Vakarų šalių saugumui.

Panašius kaltinimus Saudo Arabijos atžvilgiu pateikė ir Vokietijos federalinės konstitucijos gynimo tarnybos (BfV) vidaus žvalgybos agentūra bei Federalinė žvalgybos agentūra (BND), išvien su Kataru ir Kuveitu. Saudo Arabija kaltinama teikusi finansavimą mečetėms, religinio švietimo įstaigoms ir radikaliems dvasininkams, idant per Saudo Arabijos pasaulinę musulmonų lygą būtų skleidžiamos salafizmo idėjos.

Reuters/Scanpix nuotr.

Užuot pripažinęs salafizmo (arba vahabizmo) egzistavimą, IWC direktorius dr. Mohammedas Al Eissa tikina, kad IWC islamą laiko „globą, meilę ir supratimą skleidžiančia“ religija.

„Mūsų organizacija siekia kovoti su tokia islamo doktrina, kuri prasilenkia su sveiku protu ir veda į ekstremizmą, neapykantą ir atskirtį“, – sakė jis.

B. Seenerio teigimu, JAV privalo atidžiai stebėti Saudo Arabijos nuoseklumą propaguojant nuosaikųjį islamą ir raginti Katarą nutraukti radikalių islamistų grupuočių finansavimą. Tai, pasak jo, padėtų Katarui atnaujinti ryšius su GCC valstybėmis ir paskatintų kovos su terorizmu ir radikalizacija iniciatyvų įgyvendinimą tarptautiniu mastu. Siekiant ateityje išvengti išpuolių, labai svarbu užsitikrinti visų kovą su terorizmu ir radikalizacija palaikančių Persijos įlankos valstybių paramą.

Veiksmingai tai pasiekti pavyks tik tuo atveju, jei jos veiks vieningai laikysis užsibrėžto tikslo ir tarptautiniu mastu skatins Korano tekstą suprasti ne pažodžiui, o savo veiksmus koordinuos su JAV, Jungtine Karalyste, Australija, Vokietija, Prancūzija, Kanada ir Italija, mano straipsnio autorius.

Persiorientavusi į Saudo Arabijos pusę, JAV prezidento D. Trumpo administracija įgytų auksinę galimybę pasinaudoti didesne įtaka Mohammedui Bin Salmanui formuojant vidaus reformų darbotvarkę ir tarptautiniu mastu išpopuliarinti Saudo Arabijos vadovaujamas kovos su terorizmu ir radikalizacija iniciatyvas, kurios padėtų užkirsti kelią išpuoliams, panašiems į tuos, kurie neseniai įvykdyti Londone ir Mančesteryje.