Pasaulyje

2017.04.16 11:00

Popiežius pasmerkė orumą „nukryžiuojančią“ korupciją ir neteisingumą

BNS2017.04.16 11:00

Popiežius Pranciškus šeštadienį per Velyknakčio mišias pasmerkė tai, kaip kasdien neteisingumu ir korupcija „nukryžiuojamas“ migrantų, neturtingųjų ir į visuomenės paribį nustumtų žmonių orumas, ir paragino tikinčiuosius išsaugoti geresnės ateities viltį.

Pranciškus iškilmingoms Velyknakčio apeigoms šv. Petro bazilikoje vadovavo padidėjus nerimui dėl saugumo, po virtinės islamistų įkvėptų atakų ir tvyrant įtampai dėl daugybės į Europą atvykusių migrantų.

Saugumas buvo itin sustiprintas – visame pasaulyje Didžiąją savaitę taikant griežtesnes nei įprasta saugumo priemones po Verbų sekmadienio, kai Egipte išpuoliai dviejose koptų bažnyčiose pareikalavo mažiausiai 45 gyvybių.

Popiežius Pranciškus, laikydamas vieną žvakę, žengė pagrindine tamsios bazilikos nava. Bazilikos užtemdymas simbolizavo tamsą, kuri stojo po Jėzaus nukryžiavimo Didįjį penktadienį. Pontifikui pasiekus altorių, įsižiebė bazilikos prožektoriai, simbolizuodami Kristaus prisikėlimo šviesą.

Savo homilijoje Pranciškus priminė biblinę sceną, kurioje dvi moterys prisiartina prie Jėzaus kapo, ir sakė, kad jų sielvartą dėl Jo mirties kasdien galima matyti veiduose moterų, kurių vaikai tapo skurdo, išnaudojimo ir neteisybės aukomis.

„Taip pat galime matyti veidus tų, kurie sutinkami su panieka, nes yra imigrantai, netekę šalies, namų ir šeimos“, – sakė jis.

Kiti yra paralyžiuotos biurokratijos ir korupcijos, „kurios atima jų teises ir sudaužo jų svajones“, aukos, sakė popiežius, atkartodamas dvi temas, kurias akcentuoja per ketverius savo popiežiavimo metus: rūpinimąsi migrantais ir korupcijos pasmerkimą.

„Sielvartaudamos šios dvi moterys atspindi veidus visų tų, kurie vaikščiodami mūsų miestų gatvėmis mato nukryžiuotą žmogiškąjį orumą“, – sakė pontifikas.

Tačiau jis ragino tikinčiuosius nebesitaikyti su tokiu likimu, o puoselėti viltį, kaip simbolizuoja Kristaus prisikėlimas.

Jis paragino katalikus „nugriauti visas sienas, kurios laiko mus uždarytus (su) mūsų steriliu pesimizmu, mūsų kruopščiai pastatytuose dramblio kaulo bokštuose, kurie atskiria mus nuo gyvenimo, (su) mūsų nenugalimu saugumo poreikiu ir beribėmis ambicijomis, kurios gali priversti mus kelti pavojų kitų orumui“.

Per vėlai šeštadienį vykusias apeigas taip pat buvo pakrikštyta 11 žmonių, tarp jų – du vaikai ir moteris iš Kinijos.

Didįjį penktadienį Pranciškus vadovavo Kryžiaus kelio procesijai prie Romos Koliziejaus deglų šviesoje; jis ne kartą kartojo, jog gėda dėl nekaltų vaikų, moterų ir migrantų kraujo, pralieto per pasaulio konfliktus, laivų paskendimus ir kitas tragedijas.

Sekmadienį Pranciškus gėlėmis išpuoštoje Šv. Petro aikštėje aukos džiugias Velykų mišias. Tikimasi, kad jose dalyvaus tūkstančiai žmonių, kuriems teks pereiti gatvių užtvaras, metalo detektorius ir kitas saugumo priemones.