Pasaulyje

2017.04.15 19:11

Jeruzalėje „įsižiebė“ šventoji ortodoksų Velykų ugnis

BNS 2017.04.15 19:11

Jeruzalės Kristaus Kapo bažnyčioje Didįjį šeštadienį, Velykų išvakarėse, įvyko tradicinis „šventosios ugnies nužengimo“ ritualas.

Į kasmetinę ceremoniją susirinko tūkstančiai krikščionių ortodoksų iš įvairių šalių, tarp jų – Rusijos Šv. Andriejaus fondo delegacija, kuri artėjant vidurnakčiui nugabens šventąją ugnį į Kristaus Išganytojo katedrą Maskvoje. Joje Rusijos patriarchas aukos Velykų mišias.

Šventoji ugnis „įsižiebė“ neseniai restauruotoje puošnioje edikuloje – nedidelėje koplyčioje, kuri, tikima, pastatyta virš Jėzaus Kristaus kapo, besimeldžiant Jeruzalės patriarchui Theophilosui III.

Vėliau patriarchas perdavė šventąją ugnį tikintiesiems, kurie nuo jos įžiebė Kristaus amžių simbolizuojančių 33 žvakių ryšulius.

Tikima, kad per kasmetinį ritualą, atliekamą nuo IV šimtmečio ir simbolizuojantį Kristaus prisikėlimą, dangiškoji ugnis uždega graikų ortodoksų patriarchų laikomas žvakes.

Tarpininkaujant Rusijos Šv. Andriejaus fondui, šiemet šventoji ugnis bus pirmą kartą nugabenta į JAV. Ugnis bus nuskraidinta ir į dešimtis Rusijos miestų, taip pat į Baku, Rygą, Taliną bei Londoną.

Tikima, kad dangiškoji ugnis uždega graikų ortodoksų patriarchų laikomas žvakes per kasmetinį ritualą, atliekamą nuo IV šimtmečio ir simbolizuojantį Kristaus prisikėlimą.

Triskart apėjęs puošnią šventovę, skambant šūksniams „Axios“ (Jis vertas), patriarchas įžengia į vietą, kurioje, kaip tiki ortodoksai, katalikai ir daugelis kitų krikščionių, buvo palaidotas Kristus, ir po kelių minučių išeina, laikydamas kelias degančias žvakes.

Prieš šią ceremoniją patriarchas visada apieškomas, kad į šventovę neįsineštų degtukų arba žiebtuvėlio, kuriuo galėtų uždegti žvakes.

Patriarchas savo nešama ugnimi uždega džiūgaujančių žmonių tiesiamas žvakes. Šventoji ugnis keliauja minioje iš rankų į rankas, oranžine šviesa nušviesdama pilkas sienas ir didžiules akmenines kolonas, pripildydama orą dūmų.

Maldininkai teigia, kad šventoji ugnis pirmąsias 33 minutes po įsižiebimo nedegina jų plaukų, veidų, drabužių ir jokių kitų daiktų.

Šventoji ugnis greitai pasiekia prie bažnyčios laukiančią minią, taip pat nugabenama į Betliejaus mieste esančią Viešpaties Gimimo bažnyčią, pastatytą vietoje, kurioje, kaip tikima, gimė Jėzus Kristus.