Pasaulyje

2017.04.12 21:30

JT pasiuntinys Sirijai perspėja apie pavojų taikos procesui

BNS 2017.04.12 21:30

Jungtinių Tautų specialusis pasiuntinys Sirijai Staffanas de Mistura perspėjo, kad trapus taikos procesas atsidūrė „dideliame pavojuje“, bei paragino Jungtines Valstijas, Rusija ir kitus svarbius veikėjus negailėti pastangų, kad būtų pasiektos realios paliaubos ir derybomis būtų baigtas šešerius metus nesiliaujantis karas.

St. de Mistura trečiadienį sakė JT Saugumo Tarybai esąs pasirengęs naujam Sirijos vyriausybės ir opozicijos derybų ratui gegužę, bet prieš tai reikėtų kai ką atsijoti.

Jis nurodė, kad Jungtinės Valstijos ir Rusija, pirmininkaujančios Sirijos paramos grupei, kurią sudaro apie 20 valstybių, atstovaujančių abiejų konflikto pusių interesams, „privalo rasti būdą, kaip dirbti kartu, stabilizuoti padėtį ..., ir tuo paremti politinį procesą“.

St. de Mistura sakė, kad Rusija, Iranas ir Turkija, kaip gruodį sutartų, bet nekartą nutrauktų paliaubų garantai, privalo taip pat „pajudėti ir dabar vykdyti (savo įsipareigojimus)“.

„Pasinaudokime dabartine krizės akimirka, nes dabar ir yra krizės akimirka, kaip takoskyra ir galimybe galbūt nauju rimtumo lygiu ieškoti politinio sprendimo“, – ragino jis.