Pasaulyje

2017.03.07 15:32

ES Taryba patvirtino Šengeno kodekso pataisas dėl griežtesnės sienų kontrolės

BNS 2017.03.07 15:32

Europos Sąjungos Taryba antradienį priėmė nutarimą įtraukti į Šengeno kodeksą pataisas, numatančias sugriežtinti išorės sienų kontrolę pasitelkus atitinkamas duomenų bazes.

„Mūsų išorės sienų kontrolės stiprinimas yra svarbus instrumentas kovai su terorizmo grėsme Europoje ir mūsų piliečių saugumo didinimui. Sisteminiai patikrinimai prie išorės sienų suteiks mums priemones pašalinti potencialius pavojus vidaus saugumui, įskaitant grėsmes, kurias kelia iš karo veiksmų zonų grįžtantys kovotojai“, – sakė ES Tarybai pirmininkaujančios Maltos vidaus reikalų ir nacionalinio saugumo ministras Carmelo Abela.

Briuselyje išplatintame ES Tarybos pareiškime paaiškinama, kad priimtos pataisos įpareigoja valstybes nares pasitelkus atitinkamas duomenų bazes sistemiškai tikrinti visus išorės sienas kertančius asmenis, įskaitant tuos, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise (t. y. ir ES piliečius bei jų šeimų narius, kurie nėra Bendrijos piliečiai).

Duomenų bazės, pasitelkus kurias bus vykdomi patikrinimai, apima Šengeno informacinę sistemą (SIS) ir Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazę (SLTD).

Tokia kontrolė taip pat leis Bendrijos narėms tikrinti, ar asmenys nekelia grėsmės valstybės politikai, vidaus saugumui ir piliečių sveikatai.

Šios priemonės galios prie visų išorės sienų (oro, jūrų, sausumos); patikrinimai bus vykdomi tiek įvažiuojant, tiek išvažiuojant.

Pagal naujas taisykles, tais atvejais, kai dėl sisteminių patikrinimų duomenų bazėse gali būti neproporcingai smarkiai paveikti jūrų ar sausumos sienas kertančių žmonių srautai, valstybėms narėms leidžiama vykdyti „tik tikslinius patikrinimus – su sąlyga, jog dėl to nekils grėsmių, susijusių su vidaus saugumu, valstybės politika, valstybių narių tarptautiniais santykiais, taip pat nekils pavojus piliečių sveikatai“, rašoma pareiškime.

Kalbant apie oro sienas, įsigaliojus naujai tvarkai, valstybės narės pereinamuoju šešių mėnesiu laikotarpiu galės vykdyti tik tikslinius patikrinimus per duomenų bazes.

Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 18 mėnesių išimtinais atvejais dėl infrastruktūros problemų, kai reikalingas ilgesnis laikotarpis būtiniems pakeitimams padaryti.

Dabar ES Taryba ir Europos Parlamentas turi pasirašyti priimtą nutarimą. Tada jis bus paskelbtas oficialiame ES leidinyje ir po 20 dienų įsigalios.