Pasaulyje

2017.02.28 09:27

JT kaltina Siriją dėl cheminio ginklo, bet Damaskas turi užtarėją

Antradienio vakarą Jungtinių Tautų Saugumo Taryba turėtų balsuoti dėl sankcijų Sirijai už tai, kad jos kariuomenė panaudojo pasaulyje uždraustą cheminį masinio naikinimo ginklą – chloro dujas. Rusija pasiryžusi vetuoti tokią rezoliuciją.

Pačių Jungtinių Tautų įsteigta tyrimo grupė nustatė, kad dar pilietinio konflikto pradžioje Sirijos karinių pajėgų sraigtasparniai mėtė balionus su chloru ant sukilėlių gyvenviečių. 

Naujausi žmogus teisų gynimo organizacijos „Human Rights Watch“ surinkti įrodymai rodo, kad Sirijos kariškai sistemingai naudojo šį uždraustą ginklą ir puolant rytinę Alepo dalį.  

Ir Sirija, ir Rusija yra pasirašiusios tokių ginklų draudimo sutartį, bet Damasko režimas visus kaltinimus neigia,  o Maskva tvirtina, kad tai šališka ir nepatvirtinta informacija.  

Amerikiečių, birtų ir prancūzų siūlomos sankcijos paliestų ne tik Sirijos kariškus, bei jiems tokias dujas tiekiančias kompanijas, bet ir uždraustų sraigtasparnių bei jų dalių importą, o tai galėtų rimtai pakirsti Rusijos ir Irano remiamos Sirijos kariuomenės pajėgumus.