Pasaulyje

2017.02.24 09:28

Estija švenčia Nepriklausomybės dieną

LRT.lt 2017.02.24 09:28

Vasario 24-ąją Estija švenčia Nepriklausomybės dieną. Šalies Nepriklausomybei kaimyninėje šalyje taip pat sukanka 99-eri. Savo valstybingumą estams, kaip ir lietuviams, teko ginti ginkluotose kovose. Jau kitą dieną po nepriklausomybės paskelbimo Taliną užėmė vokiečiai ir šeimininkavo šalyje iki pat rudens. Tik lapkričio 11 d. okupacinė vokiečių valdžia atidavė krašto valdymo reikalus estams.

Nepriklausomybės dienos proga Estijos vadovę Kersti Kaljulad savo ir visos šalies žmonių vardu pasveikino Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Laisvai ir nepriklausomai Estijos valstybei bei visiems Estijos žmonėms Lietuvos vadovė palinkėjo ilgų visokeriopos sėkmės ir klestėjimo metų.

Kaip rašoma D. Grybauskaitės sveikinime, gerbiame Estiją kaip valstybę, kurios piliečiai ėjo į laisvę tuo pačiu keliu, kaip ir mūsų tauta. 

„Estija – svarbi Lietuvos partnerė ir sąjungininkė Baltijos jūros regione, Europos Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje. Abi šalys sėkmingai dirba drauge gindamos savo piliečių interesus, spręsdamos žemyno ir saugumo iššūkių klausimus bei siekdamos svarbiausių ilgalaikių, nepriklausomybę įtvirtinančių tikslų“, – rašom sveikinime. 

Prezidentės teigimu, siekis stiprinti europietiškas valstybes, atviras ir laisvas visuomenes ir toliau išliks vieningu kelrodžiu bendrame abiejų tautų draugystės žygyje.

Savo ruožtu Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis Nepriklausomybės dienos proga pasveikino Estijos Respublikos Rygikogo pirmininką Eikį Nestorą.

V. Pranckietis palinkėjo Rygikogui sėkmės ir konstruktyvaus darbo, o Estijos piliečiams – klestėjimo ir gerovės.

„Naudodamasis proga, norėčiau pasidžiaugti puikiais Lietuvos ir Estijos santykiais, glaudžiu bendradarbiavimu įgyvendinant strateginius projektus. Esu įsitikinęs, kad bendromis pastangomis reikiamai reaguosime į kylančius šių dienų iššūkius“, – rašoma Seimo pirmininko sveikinime.

Vyks tradicinis paradas

Pagal tradiciją, tekant saulei Ilgojo Hermano bokšte prie Estijos parlamento iškilmingai pakeliama Estijos valstybės vėliava. Ceremonijoje dalyvauja valstybės vadovai, iškilūs visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjai, taip pat šalyje dirbantys užsienio diplomatai. Oficialią kalbą turi pasakyti parlamento pirmininkas Eiki Nestoras.

Vėliau bus padėti vainikai prie paminklo žuvusiems per 1918–1920 metų Išsivadavimo karą, vyks iškilmingos pamaldos.

Vidurdienį vietos (ir Lietuvos) laiku Talino Laisvės aikštėje vyks Estijos ginkluotųjų pajėgų paradas. Jį priims prezidentė Kersti Kaljulaid, o paradui vadovaus Riho Terras (Rihas Teras), kuriam Nepriklausomybės dienos išvakarėse valstybės vadovė suteikė aukščiausią karininko laipsnį.

Parade dalyvaus daugiau kaip tūkstantis karių, atstovausiančių visoms kariuomenės rūšims, ir daugiau kaip 100 karinės technikos vienetų.

Parade taip pat pasirodys aštuonių NATO šalių, tarp jų JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos, ginkluotųjų pajėgų nariai.

Amerikiečiau pademonstruos savo tankus „Abrams“ ir pėstininkų kovos mašinas „Bradley“. Parade taip pat dalyvaus pėstininkų kovos mašinos CV9035, nuo praeitų metų įtrauktos į Estijos gynybos pajėgų ginkluotę. Žiūrovai galės pamatyti Estijos kariuomenes šarvuotuosius transporterius „Sisu XA-188“, 155 mm ir 122 mm kalibro haubicas, priešlėktuvinius kulkosvaidžius ZU-23-2, priešlėktuvinės gynybos kompleksus „Mistral“, prieštankinių raketų sistemas „Milan“ ir „Javelin“, 120 mm kalibro minosvaidžius, mobiliąsias radiolokacijos stotis „Ground Master 403“.

Jei leis oro sąlygos, virš miesto praskris pasieniečių lėktuvai ir sraigtasparniai, NATO naikintuvai, taip pat laukiama praskrendant JAV tolimosios žvalgybos sistemos AWACS lėktuvo E-3.

Po parado visi norintys galės apžiūrėti Estijos gynybos pajėgų ir sąjungininkių karinę techniką.

Oficialias Nepriklausomybės dienos iškilmes užbaigs koncertas nacionaliniuose operos rūmuose „Estonia“, kur kalbą pasakys prezidentė K.Kaljulaid. Po šio koncerto valstybės vadovė su sutuoktiniu Georgi-Rene Maksimovskiu rengia priėmimą.