Pasaulyje

2017.02.21 11:05

Lenkija atmeta ES priekaištus dėl Konstitucinio Teismo reformos

BNS 2017.02.21 11:05

Lenkijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį atmetė Europos Sąjungos įspėjimą dėl kontroversiškų šalies Konstitucinio Teismo įstatymų pakeitimų, kurie, Briuselio teigimu, kelia rimtą grėsmę įstatymo viršenybei.

Europos Komisija, 28 nares turinčios ES aukščiausia vykdomosios valdžios institucija, nurodė Lenkijos vyriausybei iki vasario mėnesio pabaigos atšaukti pakeitimus, priešingu atveju žadėdama imtis prieš Varšuvą sankcijų.

Konservatyvios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) vyriausybė pirmadienį savo oficialiame atsakyme Briuseliui pažymėjo, kad priimti pakeitimai „atitinka europinius standartus, taikomus Konstitucinių Teismų funkcionavimui “.

Laiške taip pat rašoma, kad lapkritį ir gruodį šalies parlamento priimti įstatymai dėl Konstitucinio Tribunolo yra „išsamūs ir baigtiniai, kalbant apie sistemos ir teismo funkcionavimo reguliavimą“, bei atitinka Venecijos komisijos rekomendacijas.

Venecijos komisija veikia kaip Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucinės teisės klausimais ir teikia rekomendacijas Europos Tarybos valstybėms narėms, siekiančioms suderinti savo teisę ir institucijų veiklą su Europos standartais ir tarptautine patirtimi demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse.

Varšuva taip pat apkaltino Europos Komisijos vicepirmininką Fransą Timmermansą žaidžiant politinius žaidimus.

F. Timmermansas buvo vienas garsiausių Varšuvos kritikų, raginusių ją kuo skubiau atšaukti Konstitucinio Teismo reformą, kurią jos kritikai laiko nekonstitucine.

Varšuva kaltino F. Timmermansą, kad jis „ragino kitas valstybes nares sudaryti bendrą frontą su Europos Komisija prieš Lenkiją“.

„Lenkija laiko Franso Timmermanso veiksmus ir pareiškimus politiškai motyvuotais ir skirtais stigmatizuoti valstybę narę“, rašoma laiške.

2015-ųjų pabaigoje į valdžią atėjusi PiS vyriausybė pakeitė Konstitucinio Teismo funkcionavimo tvarką, įskaitant tai, kaip vyksta bylų nagrinėjimas ir skiriamas teismo pirmininkas.

Be to, vyriausybė į Konstitucinį Tribunolą paskyrė savo teisėjus, kurie pakeitė kolegas, į šias pareigas patvirtintus ankstesnio parlamento.

Kritikai tvirtina, kad įvykdyta reforma pakerta teismų nepriklausomumą ir valdžių atskyrimo principą.

Jie kaip argumentus pateikia kitus PiS mėginimus konsoliduoti valdžią, įskaitant žingsnius įtvirtinti valstybės kontrolę visuomeniniams transliuotojams.

Teisminės reformos išprovokavo didžiulio masto antivyriausybinius protestus, peraugusius į pilietinį judėjimą „Komitetas demokratijai ginti“ (KOD).

Europos Komisija dar pernai liepą buvo nurodžiusi Lenkijai per tris mėnesius atšaukti Konstitucinio Tribunolo reformą, priešingu atveju žadėdama imtis prieš Varšuvą sankcijų.

Praėjusią savaitę virtinė tarptautinių teisių gynimo organizacijų, tarp „Amnesty International“, „Human Rights Watch“, „Reporters Without Borders“,Tarptautinė žmogaus teisių federacija (FIDH) ir Atviros visuomenės Europos politikos institutas, paragino ES imtis prieš Lenkiją vykdymą užtikrinančių priemonių.