Pasaulyje

2017.02.02 19:24

Th. May pristatė „Brexit“ planą

DELFI.lt 2017.02.02 19:24

Didžiosios Britanijos parlamentui suteikus šalies ministrei pirmininkei Theresai May įgaliojimą aktyvuoti Lisabonos sutarties 50 straipsnį, vyriausybė parlamentarams pateikė oficialų planą, kaip šalis įsivaizduoja pasitraukimo iš Europos Sąjungos procesą, skelbia „The Guardian“.

Pristatome svarbiausius vadinamosios „Brexit“ baltosios knygos akcentus, detaliau paaiškinančius, ką prieš mėnesį oficialioje kalboje apie pasitraukimą iš Sąjungos kalbėjo britų premjerė:

Didžiojo anuliavimo įstatymo projektas

Dokumente nurodoma, kad vyriausybė pateiks atskirą baltąją knygą, skirtą didžiojo anuliavimo įstatymo projektui.

Tai teisės aktas, apie kurį Th. May pirmą kartą pranešė pernai vykusiame Konservatorių partijos suvažiavime. Šiuo aktu iš Didžiosios Britanijos statutų knygos bus pašalintas 1972 metų Europos bendrijų aktas, o dabartiniai Europos Sąjungos įstatymai suderinti su vietiniais Didžiosios Britanijos įstatymais.

Dokumente patvirtinta, kad tais atvejais, kai tai atrodys praktiška ir tinkama, Didžiojoje Britanijoje išstojimo iš Europos Sąjungos dieną galios tie patys įstatymai ir taisyklės kaip anksčiau.

Taip pat patvirtinta, kad vyriausybė ketina pasirūpinti, jog šalyje įsigaliotų vietiniai įstatymai, kitaip sakant, atšaukti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikciją Didžiojoje Britanijoje ir įtvirtinti naują mechanizmą, kuriuo remiantis bus sprendžiami būsimi ginčai tarp Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos.

Scanpix/AFP nuotr.

Europos Sąjunga ir Airija

Baltojoje knygoje teigiama, kad vyriausybė „dirbs išvien su decentralizuotomis valdžiomis, ieškodama būdų, kaip susigrąžinti galias iš Europos Sąjungos, kurios aktualios visai Didžiajai Britanijai ir atspindi Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso interesus“, tačiau į detales nesileidžia.

Taip pat teigiama, kad kol kas iš decentralizuotų valdžių nebus atimtas nė vienas jų anksčiau priimtas sprendimas, tiesą sakant laukia dar daugiau pavienių Didžiosios Britanijos elementų sprendimų (nepatikslinama kokių). Taip pat žadama skirti ypatingą dėmesį Meno salai, Normandijos saloms ir Gibraltarui – visus juos su Europos Sąjunga jungia ypatingi santykiai.

Kalbant apie Airijos salą ir bendrą keliavimo erdvę su Didžiąja Britanija, baltojoje knygoje pabrėžiama, kad Didžiosios Britanijos ir Airijos ekonomikos „yra persipynusios“, tad britų valdžia ketina ir po „Brexit“ „vystyti ir tvirtinti“ tuos ryšius.

Teigiama, kad keliamas tikslas pasirūpinti kuo įmanoma „sklandesne“ siena, skiriančia Šiaurės Airiją ir Airijos respubliką. Baltojoje knygoje pabrėžiama, kad bus bandoma pasirūpinti, kad Airijos ir Didžiosios Britanijos piliečiai ir toliau galėtų laisvai judėti kryptimis Šiaurė-Pietūs ir Rytai-Vakarai, tačiau tuo pačiu būtų apsaugotas ir „Didžiosios Britanijos imigracijos sistemos vientisumas“. Vėlgi, kaip tai bus daroma, dokumentas nepatikslina.

Imigracijos politika

Kalbant apie Europos Sąjungos piliečius, gyvenančius Didžiojoje Britanijoje, ir Didžiosios Britanijos piliečius, gyvenančius Europos Sąjungoje, baltojoje knygoje nepateikiama jokios naujos informacijos. Pabrėžiama tik tai, kad jų statuso apsauga „išlieka vienu iš britų valdžios prioritetų per ateinančias derybas“ ir pakartojama, kad „Didžioji Britanija ir toliau pasirengusi žmonėms, kai tik pasitaikys proga, suteikti norimas stabilumo garantijas“.

Taip pat pabrėžiama, kad vyksta konsultacijos su užsienyje gyvenančių emigrantų ir kitomis grupėmis, siekiant „įsitikinti, kad valdžia teisingai supranta jų prioritetus“. Dokumentas skelbia „pripažįstantis, kad svarbiausias prioritetas – Europos Sąjungoje gyvenančių britų galimybė be trukdžių naudotis sveikatos priežiūros sistema. Tai vienas iš klausimų, aktualių daugumai, ypač pensininkams.

Kalbant apie imigracijos kontrolę, dokumente pabrėžiama, kad valdžia „labai atsakingai“ svarsto visas įmanomas galimybes ir stengiasi „teisingai suprasti ir įvertinti poveikį skirtingiems ekonomikos sektoriams ir darbo rinkai“.

Akcentuojama, kad verslai ir bendruomenės galės pateikti savo siūlymus ir pirmą kartą užsimena, kad „pokyčių įgyvendinimas gali vykti fazėmis“ – esą tai padėtų bendrovėms ir individams geriau planuoti ir pasiruošti pokyčiams. Europos Sąjungos studentai galės ir toliau atvykti ir studijuoti, bent jau trumpam, tačiau apie dirbti iš Europos Sąjungos atvykstančiųjų likimą neužsimenama. Pabrėžiama, kad ir po „Brexit“ bus rūpinamasi dirbančiųjų teisėmis pagal Europos Sąjungos teisės aktus.