Pasaulyje

2016.12.11 13:44

UNICEF 70 metų nenuilstamai padeda pažeidžiamiausiems pasaulio vaikams

LRT.lt 2016.12.11 13:44

Didžiausia pasaulio vaikų organizacija buvo įkurta 1946 m. gruodžio 11 d., siekiant suteikti pagalbą ir viltį kenčiantiems pokario vaikams, rašoma pranešime spaudai

Minėdama 70-ąsias savo įkūrimo metines, UNICEF džiaugiasi didžiule pažanga, padaryta teikiant pagalbą pasaulio vaikams, ir pakartoja skubų raginimą suteikti pagalbą milijonams vaikų, kurių gyvenimui ir ateičiai grėsmę kelia konfliktai, krizės, skurdas, nelygybė ir diskriminacija.

„UNICEF buvo įkurta po Antrojo pasaulinio karo, siekiant teikti pagalbą ir viltį visiems vaikams, kuriems kyla pavojus ar būtina pagalba, nepaisant to, kurioje šalyje jie gyvena ar koks buvo šalies vaidmuo per karą. Ir šiandien mūsų misija nemažiau svarbi ir universali, – sakė UNICEF vykdomasis direktorius Anthony Lake`as. – Kai tiek daug vaikų visame pasaulyje yra reikalingi pagalbos, įsipareigojame ir toliau siekti, kad būtų pasirūpinta kiekvienu vaiku.“

Organizaciją įsteigė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, siekdama padėti vaikams pokario Europoje, Kinijoje ir Artimuosiuose Rytuose. Išsilaikanti vien iš valstybių, pilietinės visuomenės, privačiojo sektoriaus ir atsakingų piliečių savanoriškų įnašų, organizacija sparčiai plėtojo savo veiklą ir 1955 m. jau teikė pagalbą vaikams daugiau kaip 90 šalių.

Šiandien UNICEF yra didžiausia pasaulyje vaikų organizacija, bendradarbiaujanti su partneriais 190 šalių ir teritorijų. 13 000 jos darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu deda daug pastangų, kad pasiektų kiekvieną vaiką.

UNICEF nenuilstama veikla sudėtingiausiuose pasaulio regionuose pastaraisiais dešimtmečiais padėjo užtikrinti didelę pažangą pagalbos vaikams srityje. Vaikų, mirštančių iki penkerių metų amžiaus, skaičius per pastaruosius 25 metus sumažėjo perpus. Šimtai milijonų vaikų išvaduoti iš skurdo. Nuo 1990 m. mokyklos nelankančių pradinio mokyklinio amžiaus vaikų skaičius sumažėjo daugiau kaip 40 procentų.

XX a. penktajame dešimtmetyje UNICEF teikė skubią pagalbą maistu (daugiausia – pienu) pokario Europos vaikams. 2015 m. organizacija su partneriais visame pasaulyje suteikė pagalbą 2,9 milijono nuo sunkaus ūminio neprievalgio kenčiančių vaikų.

XX a. šeštajame dešimtmetyje UNICEF organizavo pirmąją savo imunizacijos kampaniją, per kurią skiepyta tuberkuliozės ir frambezijos. 2015 m. organizacija parūpino 2,8 milijardo dozių skiepų ir su partneriais padėjo nuo įvairių mirtinų ligų apsaugoti 45 procentus viso pasaulio vaikų iki 5 metų amžiaus.

1953 m. UNICEF pradėjo įgyvendinti savo pirmąsias vandens, sanitarinių ir higienos sąlygų gerinimo programas. 1990–2015 m. 2,6 mlrd. žmonių sudarytos palankesnės sąlygos gauti geriamojo vandens, o 2,1 mlrd. žmonių – naudotis geresne sanitarine infrastruktūra.

1961 m. UNICEF išplėtė savo programų aprėptį ir į jas įtraukė vaikų švietimą. 2015 m. UNICEF su partneriais 7,5 milijono 3–18 metų amžiaus vaikų suteikė formaliojo ir neformaliojo pagrindinio ugdymo galimybių.

1989 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė Vaiko teisių konvenciją, kurioje teigiama, kad vaikai turėtų būti registruojami tuoj po gimimo, siekiant teisiškai apibrėžti jų tapatybę ir taip apsaugoti jų teises. 2015 m. UNICEF padėjo registruoti daugiau kaip 9,7 milijono kūdikių 54 šalyse.

1998 m. UNICEF tapo viena iš Kovos su maliarija partnerystės įkūrėjų. Partnerystės tikslas – remti maliarijos gydymą bei mokslinius tyrimus ir plačiau diegti prevencijos priemones, tokias kaip patvarūs insekticidais apdoroti lovų tinklai. 2015 m. UNICEF parūpino 22,3 milijono lovų tinklų, kad apsaugotų vaikus ir jų šeimas 30 šalių.

Nuo įsteigimo UNICEF sureagavo į tūkstančius humanitarinių krizių, per kurias nukentėjo vaikai. 2015 m. UNICEF su partneriais krizės paveiktose šalyse nuo tymų paskiepijo 11,3 milijono vaikų, 4 milijonams ekstremaliosiose situacijose atsidūrusių vaikų suteikė formaliojo ir neformaliojo pagrindinio ugdymo galimybių, o 2 milijonams vaikų konfliktų ir stichinių nelaimių zonose suteikė psichosocialinę paramą.

Nepaisant šios įspūdingos pažangos, milijonai vaikų negauna pagalbos dėl to, kad gyvena skurdžiose arba sunkiai pasiekiamose bendruomenėse, dėl savo lyties, rasės, religijos ar etninės kilmės arba dėl to, kad turi negalią. Beveik 250 milijonai vaikų auga konfliktų apimtose šalyse, o beveik 50 milijonų vaikų yra netekę namų.

„UNICEF ateinančių 70 metų vizija – tai pasaulis, kuriame mūsų veikla taps nebereikalinga, pasaulis, kuriame kiekvienas vaikas bus sveikas, saugus, išsilavinęs, aprūpintas bei apsaugotas ir kuriame visiems vaikams bus sudarytos sąlygos išnaudoti savo galimybes, – sakė A. Lakeas. – To turėtume siekti, nes tai – tiesiausias kelias užtikrinti geresnę ateitį mums visiems.“

UNICEF misijos istorija nuotraukų galerijoje.