Pasaulyje

2016.10.30 21:20

Lietuvių ir lenkų vienybę nuo šiol primins atminimo lenta Kobylkoje

Lenkijoje, minint Kobylkos mūšio 222-ąsias metines, miesto kapinėse žuvusiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariams ir sukilėliams atminti atidengta lenta lietuvių kalba. Tado Kosciuškos sukilimo priešpaskutinio mūšio aukų atminimas įamžintas Lietuvos ambasados Lenkijos iniciatyva.

Už Kobylkos mūšio aukas melstasi Švenčiausios Trejybės bazilikoje. Miestelyje Kobylkos kautynių aukos pagerbiamos jau daugiau nei du dešimtmečius.

Kobylkos mūšis įvyko 1794-aisiais spalio 26-ąją; tai Lietuvos ir Lenkijos priešpaskutinis mūšis, bandant apsiginti nuo Rusijos įtakos, po antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo.

„Kobylkos gyventojai gerbia istoriją. Mes esame dvi broliškos tautos. Jeigu su Lietuvos ambasadoriumi atidengėme atminimo lentą lietuvių kalba, vadinasi, gerbiame bendrą istoriją, esame vienminčiai“, – sakė miesto burmistras Robertas Roguskis.

„Manau, kad šią vietą atras ir Lietuvos žmonės, jie daugiau sužinos apie mūsų praeitį ir valstybę, apie mūsų geros kaimynystės su Lenkija puslapius. Atsigręžę į tą praeitį pamatytume prasmingų dalykų ir moksle, ir kultūroje, ir saugumo srityje“, – sakė Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius.

Pasak karo istorikų, Kobylkos mūšis vyko itin sunkiu laiku. Sukilimo vadas T.  Kosciuška buvo patekęs į Rusijos nelaisvę, todėl nedidelės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karių ir sukilėlių įgulos pasimetė, susidūrusios su gerai ginkluota Rusijos imperijos armija.

„Tuo metu tautos laisvė buvo arti pabaigos ir visi gerai suprato, kad po to bus ilga tamsa, kariai suprato už ką kariauja. Dėl to ir buvo tokie užsispyrę, ir tokie kovingi“, – pasakojo karo istorikas Valdas Rakutis.

Kobylkos mūšyje žuvo apie 450 karių. Netrukus, 1795-aisiais Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nustojo egzistuoti ir niekuomet formaliai neatsikūrė.