Pasaulyje

2016.10.05 21:21

Paryžiaus klimato paktas įsigalios per 30 dienų

BNS 2016.10.05 21:21

Svarbiausias klimato kaitos mažinimą lemsiantis vadinamasis Paryžiaus klimato paktas, ratifikuotas jau 72 valstybių dėl daugiau kaip 56 proc. šiltnamio dujų emisijos apribojimo, įsigalios per 30 dienų, trečiadienį paskelbė JT klimato prievaizdas, „Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos“ (UNFCCC) sekretoriatas.

„2016 metų spalio 5 dieną, pasiektas Paryžiaus Sutarties slenkstis, kurį peržengus ši sutartis įsigalioja“, – paskelbta UNFCCC tinklalapyje.

Europos Parlamentas, antradienį balsų dauguma pritaręs Paryžiaus klimato sutarties ratifikavimui, sudarė sąlygas šiam svarbiam susitarimui įsigalioti visame pasaulyje.

Paryžiaus Sutartis, kuriai pritarė 195 valstybės, iškėlė tikslą siekti, kad pasaulio klimatas atšiltų ne daugiau negu 2 °C, palyginus su laikotarpiu iki pramonės revoliucijos, ir tai daryti pereinant prie švarios energetikos.

Kad Paryžiaus sutartis įsigaliotų, pakaktų, kad ją ratifikuotų 55 šalys, atsakingos už 55 proc. pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.