Pasaulyje

2015.09.08 13:45

Didįjį penktadienį Filipinuose nukryžiuoti mažiausiai 16 tikinčiųjų (nuotraukos)

ELTA 2015.09.08 13:45

  Šiaurės Filipinuose Didįjį penktadienį, prisimindami Jėzaus Kristaus kančią, buvo nukryžiuoti mažiausiai 16 tikinčiųjų. Ši tradicija paremta Romos katalikų pamaldumu ir filipiniečių liaudies tikėjimu pasiaukojimu ir stebuklais, skelbia AP.  

Šiaurės Filipinuose Didįjį penktadienį, prisimindami Jėzaus Kristaus kančią, buvo nukryžiuoti mažiausiai 16 tikinčiųjų. Ši tradicija paremta Romos katalikų pamaldumu ir filipiniečių liaudies tikėjimu pasiaukojimu ir stebuklais, skelbia AP.

Leidęsi nukryžiuojami tikintieji kelias minutes kabėjo ant kryžiaus, jų rankos, kai kurių ir kojos, buvo prikaltos vinimis. Tūkstančiai žmonių stebėjo šį ritualą, kuriam Bažnyčia pastaraisiais metais pareiškė griežtą nepritarimą.

Anksčiau penktadienį kaitinant saulei prisidengę atgailaujantys nusidėjėliai, plakdami save rimbais, patraukė per kaimus Pampangos provincijoje. Keli vyrai ir moteris ant nugarų nešė medinį kryžių, taip akcentuodami Kristaus pasiaukojimą.

Tikintieji tiki, kad tokia auka išperka kaltes, padaro stebuklą ir išgydo ligas arba tokiu būdu padėkoja Dievui.