Pasaulyje

2016.08.03 09:34

Popiežius sudarė komisiją dėl moterų diakonių klausimo

Popiežius Pranciškus sudarė komisiją dėl moterų diakonių klausimo. Italų žiniasklaida pabrėžia, kad moterų diakonystės klausimas nėra naujas, tačiau popiežiaus komisija gali tapti precedentų neturinčiu durų atvėrimu moterims Romos katalikų Bažnyčioje.

Nuo pat išrinkimo popiežiumi Pranciškus ne kartą sakė, kad moterų vaidmuo Bažnyčioje neturėtų būti toks ribotas ir antraeilis. Ir tai neturi nieko bendro su feminizmu, bet su lygiomis visų pakrikštytų žmonių teisėmis. Tačiau kaip ir jo pirmtakai, Pranciškus leido suprasti, kad nemato galimybės moterims suteikti teisę tapti kunigėmis.

Įsteigti specialią moterų dekanato klausimui skirtą komisiją popiežiaus paprašė gegužę su juo susitikusios Moterų vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjungos atstovės.

Antradienį Pranciškus oficialiai įsteigė 13 teologų, biblistų ir bažnyčios istorikų komisiją, kurią sudaro 7 vyrai ir 6 moterys. Pagrindinis komisijos uždavinys bus ištirti pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais gyvavusias diakonystės formas ir išstudijuoti, ar įmanoma moteris šventinti diakonėmis.