Pasaulyje

2016.07.30 11:13

Krokuvoje popiežius lanko su lenkų šventaisiais susijusias vietas

Popiežius Pranciškus šeštadienį meldėsi Dievo Gailestingumo šventovėje Krokuvoje, tęsdamas religines apeigas per savo vizitą Lenkijoje.

Vienuolės ir kunigai giedojo ir mojavo vėliavėlėmis, sveikindami pontifiką, kai jis įžengė į modernios architektūros baziliką Krokuvos pietvakariniame Lagevnikų rajone.

Vėliau jis meldėsi prie šv. Faustinos koplyčios. Šią lenkų mistikę, kurios pasaulietinis vardas – Maria Kowalska – kanonizavo velionis popiežius Jono Paulius II, kuris dabar pats yra paskelbtas šventuoju.

Vėliau Pranciškus aplankys 2013 metais įšventintą šv.Jono Pauliaus II šventovę, esančią netoli Lagevnikų. Žemutinėje bažnyčioje saugomos šio popiežiaus, buvusio Krokuvos arkivyskupo, relikvijos, bet jo palaikai yra palaidoti Šv. Petro bazilikoje Vatikane.

Penkioms dienoms į Lenkiją atvykęs Pranciškus dalyvauja Pasaulio jaunimo dienose – tarptautiniame katalikiško jaunimo festivalyje.