Pasaulyje

2016.07.11 09:45

EP pritarė pasienio tarnybos steigimui

Europos parlamentas pritarė naujos Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos steigimui, kuri padės užtikrinti Bendrijos išorės sienų apsaugą. Europos Sąjungos šalys susidūrusios su migracijos spaudimu ar kilus grėsmei Šengeno erdvei galės tikėtis skubios naujosios agentūros pagalbos.

Naujoji Europos sienų ir pakarančių apsaugos tarnyba perims šiuo metu veikiančios panašia veikla užsiimančios agentūros FRONTEX darbą, tačiau prie tarnybos prisidės 1500 specialiai apmokytų bendrijos pasienio specialistų. Lietuva šiam rezervui turės skirti 39 ekspertus.

„Kiekvienoje šalyje bus tam tikras skaičius specialiai apmokytų pareigūnų, kurie stebės šalies sienų padėtį. Ta informacija jie dalysis su agentūra Varšuvoje. Pablogėjus padėčiai su šalimi bus tariamasi, kokios pagalbos iš tarnybos reikia. Pagalba suteikiama per 30 dienų“, – sakė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos narys Artis Pabriksas.

Naujoji tarnyba taip pat prisidės prie terorizmo, organizuoto nusikalstamumo stabdymo, koordinuos migrantų gražinimą į jų kilmės šalis. 

„Mes ribojamės su Rusija (Kaliningrado sritimi), Baltarusija, o jos nėra ES nariai. Taip, kad mes taip pat turime išorės sienas, kurias iš tiesų reikalui esant reikia apsaugoti. Jeigu nebus apsaugotos išorės sienos, pasižiūrėkite, kas atsitinka – sutrinka laisvas žmonių, laisvas darbuotojų judėjimas“, – teigė Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narė Vilija Blinkevičiūtė.

Strasbūre priimtas reglamentas numato teisę ES valstybėms laikinai atnaujinti pasienio patikrą su valstybėmis, kai šios neįsileidžia Bendrijos pasienio tarnybos dalinių ir taip stabdyti nelegalių migrantų judėjimą.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos steigimas jau suderintas su ES Taryba, kuri rudenį dar turės tai formaliai patvirtinti. Oficialiai veikti tarnyba pradės šių metų pabaigoje.