Pasaulyje

2016.07.08 14:27

ES gyventojų skaičius perkopė 510 mln.

ELTA 2016.07.08 14:27

2016 metų sausio 1 dienos duomenimis, Europos Sąjungos (ES) populiacija pasiekė 510,1 mln. Pirmąją 2015-ųjų metų dieną rodiklis siekė 508,3 milijono.

Iš viso per praėjusius metus ES gimė beveik 5,1 mln. kūdikių, tiesa, mirė daugiau kaip 5,2 mln. asmenų. Tai rodo, kad Sąjungoje pirmą kartą per visą istoriją populiacijos natūralusis pokytis per metus tapo neigiamas. Tiesa, bendrasis gyventojų skaičiaus pokytis išlieka teigiamas – jis daugiausiai augo dėl teigiamos grynosios migracijos įtakos.

Tankiausiai apgyventomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis laikomos: Vokietija (82,2 mln. gyventojų), Prancūzija (66,7 mln.), Jungtinė Karalystė (65,3 mln.) bei Italija (60,7 mln.). Kartu šiose šalyse gyvena daugiau kaip pusė visų ES gyventojų, skelbia ES statistikos agentūra „Eurostat“.

Iš viso per 2015-uosius gyventojų skaičius pakilo septyniolikoje valstybių narių, o sumažėjo – vienuolikoje.

Didžiausias gyventojų prieaugis buvo registruojamas Liuksemburge (23,3 proc. kiekvienam tūkstančiui gyventojų), taip pat Austrijoje (14,4 procentinio punkto), Vokietijoje (11,8 p. p.), Maltoje (11,7 p. p.), Švedijoje (10,6 p. p.), Danijoje (8,4 p. p.) ir Belgijoje (7,2 p. p.). Tiesa, didžiausias gyventojų skaičiaus sumažėjimas pernai susidarė Lietuvoje (11,3 procentinio punkto), Latvijoje (8,7 p. p.), Kroatijoje (8,2 p. p.), Bulgarijoje (6,7 p. p.), Graikijoje (6,0 p. p.) ir Rumunijoje (5,6 p. p.).

Iš viso per 2015-uosius metus ES gyventojų skaičius pakilo beveik 2 milijonais (3,5 procentinio punkto).

2016 metų sausio pirmosios duomenimis, Vokietijoje gyveno 16,1 proc. visos ES populiacijos, t. y. šalis ir toliau išlieka tankiausiai apgyventa ES valstybe. Ji lenkia Prancūziją (13,1 proc. ES gyventojų), Jungtinę Karalystę (12,8 proc.), Italiją (11,9 proc.), Ispaniją (9,1 proc.) bei Lenkiją (7,4 proc.). Tarp likusių ES valstybių narių devynioms tenkanti gyventojų dalis svyruoja nuo 4 iki 1,5 procento. Vienuolikoje ES valstybių ES gyventojų dalis nesiekia ir 1,5 procento.