Naujienų srautas

Pasaulyje2016.06.14 15:28

ES aktyviau kovos su smurtine radikalizacija

LRT.lt 2016.06.14 15:28

Įgyvendindama Europos saugumo darbotvarkę, Europos Komisija (EK) pristato tolesnius veiksmus, kuriais rems valstybes nares radikalizacijos, dėl kurios kyla terorizmo pavojus, prevencijos ir kovos su ja srityje.

Antradienį EK nustatė septynias konkrečias sritis, kuriose ES lygmens bendradarbiavimas gali duoti papildomos naudos:

  • Kova su teroristine propaganda ir neapykantos kurstymu internete. Siekiama bendradarbiauti su IT pramone, kad būtų sustabdyta smurtą skatinančio turinio sklaida.

  • Kalėjimuose vykdomo radikalizavimo problemos sprendimas. Valstybės narės turėtų dalytis patirtimi, kad būtų galima parengti kovos su radikalizavimu kalėjimuose mechanizmų ir programų įgyvendinimo gaires ir prisidedama prie reabilitacijos ir reintegracijos.

  • Integracinio švietimo ir bendrų ES vertybių puoselėjimas. Naudojantis programos „Erasmus+“ lėšomis siekiama remti projektus, kuriais skatinama socialinė įtrauktis, bendros ES vertybės ir kitų kultūrų supratimas.

  • Integracinės, atviros ir atsparios visuomenės kūrimas ir jaunimo informuotumo didinimas. Komisija, be kita ko, parengs priemonių rinkinį, padedantį su jaunimu dirbantiems asmenims nustatyti smurtinės radikalizacijos apraiškas ir užkirsti jai kelią.

  • Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. ES padės trečiosioms šalims, patiriančioms panašių problemų, spręsti radikalizacijos problemas vykdant teisėsaugos ir žmogaus teisių puoselėjimo veiklą.

  • Tyrimų rėmimas, duomenų kaupimas, stebėsena ir tinklaveika. Reikia sukurti konkrečių priemonių ir politikos analizės duomenų, kuriais galėtų tiesiogiai naudotis valstybių narių saugumo specialistai ir politikai.

  • Kelio radikalizacijai užkirtimas, taikant saugumo priemones (pavyzdžiui, draudimą keliauti ar išvykimo į trečiąsias šalis terorizmo tikslais laikymą nusikaltimu), padedančias kovoti su tiesioginėmis ir netiesioginėmis grėsmėmis.

Kaip teigiama EK atstovybės Lietuvoje pranešime, manoma, kad teroristinių organizacijų nariais tokiose konfliktus patiriančiose šalyse kaip Sirija ir Irakas yra tapę maždaug 4 000 ES piliečių. Dauguma įtariamų teroristų, dalyvavusių neseniai ES įvykdytuose teroristiniuose išpuoliuose, buvo Europos piliečiai, gimę ir augę mūsų visuomenėje.

ES stiprina saugumo aspektus ragindama aktyviau dalytis informacija saugumo, sienų apsaugos ir migracijos duomenų bazėse ir remdama Europolą bei jo Europos kovos su terorizmu centrą.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi