Pasaulyje

2016.06.07 19:19

EK pristatė Mėlynosios kortelės reformą

LRT.lt 2016.06.07 19:19

Europos Komisija pristatė Mėlynosios kortelės reformą, kuri padės Europos įmonėms pritraukti aukštos kvalifikacijos asmenų iš viso pasaulio. Taip pat Komisija paskelbė veiksmų planą, kuriuo siekia padėti valstybėms narėms integruoti trečiųjų šalių piliečius ir paskatinti jų ekonominį ir socialinį indėlį.

Be to, Komisija pristatė bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis priemones, kurios padės geriau valdyti migracijos srautus.

Mėlynosios kortelės sistemos reforma padės Europos įmonėms pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus

Mėlynosios kortelės sistemos reforma siekiama lengviau pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečius. Apskaičiuota, kad naujosios Mėlynosios kortelės sistemos teigiamas poveikis ekonomikai per metus atitiktų 1,4–6,2 mlrd. EUR.

  • Naujuoju pasiūlymu sukuriama bendra ES masto sistema, kuria pakeičiamos įvairios skirtingos su aukštos kvalifikacijos darbu susijusios nacionalinės sistemos. Taip siekiama suteikti daugiau aiškumo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams ir užtikrinti, kad sistema būtų matomesnė ir konkurencingesnė.
  • Supaprastinamos procedūros, be to, leidžiamos trumpos (iki 90 dienų) verslo kelionės mėlynąją kortelę taikančiose valstybėse narėse, taigi skatinamas judumas ES viduje.
  • Sumažinama darbo užmokesčio riba – nustatomas lankstesnis intervalas, pagal kurį valstybės narės gali pritaikyti tą ribą prie savo darbo rinkos. Be to, numatytos tinkamesnes sąlygos trečiųjų šalių mokslo įstaigų absolventams ir darbuotojams regionuose, kuriuose trūksta darbo jėgos.
  • Pagal naująją Mėlynosios kortelės sistemą prašyti išduoti ES mėlynąją kortelę galės ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kuriems suteikta tarptautinė apsauga.
  • Pasiūlymu sustiprinamos ES mėlynosios kortelės turėtojų teisės (numatyta galimybė greičiau gauti ilgalaikio gyventojo statusą, taip pat nedelsiant ir lanksčiau patekti į darbo rinką) ir jų šeimos narių teisės (užtikrinama, kad šeimos nariai galėtų prisijungti prie ES mėlynosios kortelės turėtojo vienu metu).

EK pristato migrantų integravimo veiksmų planą

Nors integracijos politika vis dar priklauso nacionalinės kompetencijos sričiai, dabartinėmis aplinkybėmis daugelis ES valstybių narių susiduria su panašiomis problemomis, todėl ES lygmens veiksmai, grindžiami struktūrine ir finansine parama, gali suteikti papildomos naudos.

Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų plano veiksmai siūlomi šiose pagrindinėse srityse: iki išvykimo ir prieš atvykimą taikomos integravimo priemonės, visų pirma skirtos perkeliamiems asmenims, kuriems akivaizdžiai reikalinga tarptautinė apsauga; veiksmai švietimo, užimtumo ir profesinio mokymo srityse; galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir aktyvus dalyvavimas bei socialinė įtrauktis. Taip pat, kaip rašoma pranešime spaudai, siūloma strategiškiau ir labiau suderintai naudoti ES lėšas nacionalinėms integravimo priemonėms remti.