Pasaulyje

2021.02.22 12:13

Lietuvos žiniasklaidos atstovai kreipėsi į aukščiausiąją šalies valdžią dėl žurnalistų teisių pažeidimų Baltarusijoje

LRT.lt2021.02.22 12:13

Lietuvos žiniasklaidos atstovai kreipėsi į Lietuvos aukščiausius vadovus prezidentą Gitaną Nausėdą, premjerę Ingridą Šimonytę, Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį su raginimais reaguoti į keblią žurnalistų padėtį Baltarusijoje.

Atvirame laiške didžiųjų naujienų portalų ir naujienų agentūrų redaktoriai išreiškė susirūpinimą dėl žurnalistų padėties Baltarusijoje.

Gerbiamieji,

Lietuvos žiniasklaidos bendruomenė reiškia didelį susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvių ribojimo ir žurnalistų persekiojimo, bauginimo bei įkalinimo Baltarusijoje.

Šių metų vasario 18 dieną Baltarusijos teismas dviem Lenkijoje įsikūrusios opozicinės televizijos „Belsat“ žurnalistėms skyrė dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Žurnalistės buvo sulaikytos 2020-ųjų lapkričio mėnesį atlikdamos savo pareigą – filmavo mitingą nužudytam antivyriausybiniam protestuotojui palaikyti.

27-erių metų Kaciaryna Bachvalava ir 23-ejų metų Darja Čulcova buvo nuteistos už „viešąją tvarką šiurkščiai pažeidžiančių protestų organizavimą ir rengimą“. Abi žurnalistės nepripažino savo kaltės.

Šį atvejį jau kritikuoja spaudos laisvės ir žmogaus teisių organizacijos, užsienio šalių diplomatai.

Tuo tarpu mes pasigendame mūsų šalies aukščiausių pareigūnų ir diplomatų viešos bei tvirtos pozicijos ir veiksmų šiuo konkrečiu klausimu.

Žiniasklaidos ir žodžio laisvė – Lietuvos pamatinė konstitucinė vertybė, kurios pamynimas negali būti toleruojamas, ypač kai tą daro kaimyninės valstybės.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra akcentavęs, kad Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtinta informacijos laisvė, kaip žmogaus prigimtinė laisvė, yra vienas iš atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir demokratinės valstybės pagrindų, svarbi įvairių Konstitucijoje įtvirtintų asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo prielaida, nes asmuo visavertiškai įgyvendinti daugelį savo konstitucinių teisių ir laisvių gali tik turėdamas laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją. Iš Konstitucijos 25 straipsnio, kitų jos nuostatų, garantuojančių žmogaus laisvę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, kyla ir žiniasklaidos laisvė.

Konstitucijos 25 straipsnio nuostatos, aiškinamos kartu su Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalies, kitomis Konstitucijos nuostatomis, išreiškia ir konstitucinį viešosios informacijos šaltinių įvairovės principą. Konstitucijos garantuojamas ir saugomas visuomenės interesas būti informuotai, kaip ir konstitucinė informacijos laisvė, gali būti užtikrinamas tik jeigu valstybėje laisvai (tai nereiškia visiškai nevaržomai) funkcionuoja įvairios visuomenės informavimo priemonės; brandi ir išplėtota visuomenės informavimo priemonių sistema yra būtina viešojo intereso – visuomenės intereso būti informuotai užtikrinimo sąlyga.

Žodžio laisvę garantuoja ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – EŽTK) – EŽTK 10 straipsnyje yra įtvirtinta pamatinė saviraiškos laisvė, garantuojanti kiekvienam
asmeniui teisę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT), aiškindamas šios laisvės, apimančios tiek asmens teisę skleisti informaciją, tiek visuomenės teisę ją gauti, turinį, yra nurodęs, kad teisė skleisti informaciją ir idėjas apima teisę skleisti ir tam tikrą neigiamą informaciją (ne vien tik neutralią ar pozityvią informaciją), kuri gali būti nepriimtina tam tikrai visuomenės daliai. Be to, iš EŽTT praktikos taip pat seka, kad teisingus faktus atspindinti informacija paprastai neturi būti draudžiama.

Be to, Baltarusijos Konstitucijoje taip pat garantuojama saviraiškos laisvė. Todėl Lietuva turėtų palaikyti ir remti šią Baltarusijos žmonėms garantuojamą, ir šiuo metu visiškai užgniaužtą, laisvę. Atkreipiame dėmesį – šis įvykis, nukreiptas prieš nepriklausomą žiniasklaidą, yra nevienkartinis. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Reporteriai be sienų“, kovojančios už žiniasklaidos laisvę, žiniasklaidos laisvės indekse Baltarusija užima 153-ąją vietą iš 180-ies. Pasak organizacijos, šalyje kritiškiems žurnalistams ir tinklaraštininkams yra grasinama, jie sulaikomi, pagrindinės nepriklausomos žiniasklaidos priemonės – blokuojamos.

Akivaizdu, kad nesant tvirtos Lietuvos ir ES pozicijos šiuo klausimu, Baltarusijos veiksmai, nukreipti prieš žodžio laisvę, tik intensyvės, o represijos žurnalistams didės.

Primename, kad 2019 metais Londone vykusioje tarptautinėje konferencijoje Lietuva prisijungė prie tarptautinės deklaracijos, kuria šalys įsipareigoja dėti daugiau pastangų ginant žiniasklaidos laisvę ir užtikrinant žurnalistų saugumą. Šios deklaracijos iniciatyva kilo reaguojant į prastėjančią žurnalistikos padėtį pasaulyje.

Mes solidarizuojamės su Baltarusijos ir kitų režimo valdomų šalių žiniasklaidos priemonėmis ir raginame Jus taip pat aktyviai ginti žiniasklaidos bei žodžio laisvę mūsų šalyje ir už jos ribų, užtikrinti žurnalistų saugumą ir apginti mūsų teisę skelbti informaciją visuomenei.

Raginame atremti vykdomą neteisingumą režimo valdomoje Baltarusijoje ir konkrečiai:

• suformuoti vieningą bei tvirtą Lietuvos institucijų poziciją dėl šiuo metu Baltarusijoje vykstančių įvykių taip pat žiniasklaidos ir žodžio laisvės klausimais ir jos nuosekliai
laikytis viešų pasisakymų metu Lietuvoje ir užsienyje;

• viešai ir nedviprasmiškai paraginti Baltarusijos teisėsaugos institucijas paleisti neteisėtai sulaikytus asmenis, kurie buvo sulaikyti dėl naudojimosi žiniasklaidos laisvėmis;

• imtis visų galimų priemonių, siekiant užtikrinti žurnalistų saugumą, įskaitant raginimą persekiojamiems žurnalistams ir kitiems asmenims vykti į Lietuvą;

• apsvarstyti papildomų diplomatinių veiksmų ėmimosi būtinybę – notos Baltarusijai parengimą, ambasadoriaus iškvietimą pasiaiškinti, papildomų ekonominių ir kitokio pobūdžio sankcijų įvedimą;

• klausimą skubiai iškelti ES lygiu ir parengti bei skubiai iškomunikuoti tvirtą ES poziciją šiuo klausimu, apsvarstyti papildomų priemonių/sankcijų ėmimosi galimybes.

Pasirašiusieji:

Ramūnas Šaučikovas, UAB 15min generalinis direktorius;

Audrius Ožalas, naujienų portalo 15min laikinasis vyr. redaktorius;

Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė, naujienų portalo DELFI vyr. redaktorė;

Artūras Anužis, naujienų portalo TV3.lt vyr. redaktorius;

Vaidotas Beniušis, naujienų agentūros BNS vyr. redaktorius;

Mindaugas Jackevičius, naujienų portalo LRT.lt vyr. redaktorius;

Tautvydas Mikalajūnas, naujienų portalo Lrytas.lt vyr. redaktorius;

Benas Brunalas, naujienų portalo ELTA Politikos skyriaus redaktorius;

Populiariausi