Pasaulyje

2016.03.27 17:57

Sveikindamas su Velykomis popiežius pasmerkė migrantų ir pabėgėlių „atmetimą“

Popiežius Pranciškus pasveikino pasaulio katalikus sulaukus šv. Velykų. Po iškilmingų Mišių Šv. Petro bazilikos šventoriuje Vatikane popiežius užlipo į centrinę bazilikos ložę, iš kurios pasakė velykinį sveikinimą ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą „Miestui ir pasauliui“ (lot. Urbi et orbi).

Gailestingumo jubiliejų paskelbęs popiežius Pranciškus velykinį sveikinimą, kurį tiesiogiai transliavo daugiau kaip 60 pasaulio televizijų, pradėjo būtent žodžiais apie gailestingumą.

„Tik begalinis gailestingumas gali išgelbėti nuo neapykantos, baimės, moralinių ir dvasinių bedugnių“, – sakė popiežius.

Baltomis ir geltonomis gėlėmis išpuoštoje aikštėje popiežius priminė, kad pasaulis yra pilnas kenčiančių žmonių, kad vis daugiau jų, vejamų karo, skurdo, bado, socialinės neteisybės, etninio ir religinio persekiojimo, yra priversti tapti migrantais.

„Prisikėlusio Kristaus Velykų žinia [...] kviečia mus nepamiršti vyrų ir moterų, siekiančių geresnės ateities, ir dar didesnės daugybės migrantų ir pabėgėlių, [...] bėgančių nuo karo, alkio, skurdo ir socialinės neteisybės“, – sakė popiežius.

„Pernelyg dažnai šie mūsų broliai ir seserys pakeliui susiduria su mirtimi ar atmetimu tų, kurie galėtų pasiūlyti jiems priėmimą ir pagalbą“, – sakė jis.

Pranciškus ragino rasti teisingos ir ilgalaikės taikos sprendimus konfliktų kamuojamose Sirijoje, Ukrainoje bei begalėje Viduržemio jūros, Artimųjų Rytų bei Afrikos šalių. Jis taip pat griežtai pasmerkė aklą terorizmą.

Velykinį kreipimąsi popiežius užbaigė raginimu nebijoti ir statyti taikos tiltus, kurių mums dabar labai reikia, nes šviesa visada nugali tamsą.