Pasaulyje

2016.03.02 20:31

JT Saugumo Taryba vieningai pritarė griežtesnėms sankcijoms Šiaurės Korėjai

BNS, ELTA 2016.03.02 20:31

JT Saugumo Taryba trečiadienį vienbalsiai pritarė griežtesnėms sankcijoms Šiaurės Korėjai, atsakant į jos surengtą ketvirtą branduolinį bandymą ir balistinės raketos paleidimą.

15 narių Taryba priėmė rezoliuciją, kurios projektą parengė Jungtinės Valstijos ir palaikė Kinija, lig šiol buvusi vienintelė Šiaurės Korėjos gynėja; tai gali būti ženklas, kad keičiasi Pekino požiūris į Šiaurės Korėjos veiksmus.

Korespondentai teigia, kad tai yra griežčiausios priemonės, su kuriomis Šiaurės Korėjai teks susidurti per du pastaruosius dešimtmečius. Toks sprendimas yra JT atsakas į Šiaurės Korėjos branduolinius bandymus.

Pagal naujuosius apribojimus, visi kroviniai, atvežami į ir išvežami iš Šiaurės Korėjos, bus tikrinami, o į „juodąjį sąrašą“ įtraukta daugiau asmenų ir organizacijų.

„Šiandien vienu balsu prabilusi tarptautinė bendruomenė pasiuntė Pchenjanui aiškią žinią: Šiaurės Korėja turi nutraukti šias pavojingas programas ir pasirinkti teisingą kelią savo žmonių labui“, – sakė JAV prezidentas Barackas Obama.

JAV ir Šiaurės Korėjos artima sąjungininkė Kinija praleido septynias savaites aptarinėdamos naująsias sankcijas.

Be priverstinų krovinių patikrinimų, naujosios sankcijos apima draudimą Šiaurės Korėjai parduoti ar į ją pervežti lengvuosius bei šaulių ginklus.

JAV, jos sąjungininkės iš Vakarų ir Japonija norėjo, kad naujosios sankcijos būtų kuo griežtesnės ir kaip įmanoma greičiau įvestos. Tačiau Kinija leido suprasti nenorinti taikyti priemonių, kurios sukeltų grėsmę Šiaurės Korėjos stabilumui ir sužlugdytų jos ekonomiką.

Anksčiau Šiaurės Korėja pareiškė boikotuosianti JT Žmogaus teisių tarybą ir daugiau nebedalyvausianti jos posėdžiuose, skirtuose nagrinėti žmogaus teisių padėtį Šiaurės Korėjoje. JT taryba nuolatos kritikuoja Šiaurės Korėją dėl netinkamo elgesio su savo piliečiais.

Sugriežtintos JT sankcijos Šiaurės Korėjai:

Sugriežtintas ginklų embargas

– Draudžiama pardavinėti lengvuosius ginklus, siųsti bet kokias prekes, išskyrus maistą ir medikamentus, kurios gali būti panaudotos ginkluotosioms pajėgoms, pavyzdžiui, sunkvežimius.

– Draudžiamas bendradarbiavimas karo ir policijos srityse, uždaromos Šiaurės Korėjos mokymo programos užsienyje, ypač Afrikoje. Jos yra laikomos tvirtos valiutos šaltiniu.

Juodasis sankcijų sąrašas

Į sankcijų sąrašą įtraukiama 16 fizinių ir 12 juridinių asmenų, tarp jų Šiaurės Korėjos aviacinės kosminės plėtros administracija (NADA) už jos dalyvavimą palydovų ir raketų nešėjų paleidime, Atominės energetikos pramonės ministerija, Šiaurės Korėjos žvalgybos agentūra, Generalinis žvalgybos biuras.

Diplomatų išsiuntimas

– Reikalaujama išsiųsti Šiaurės Korėjos diplomatus arba bet kokios užsienio valstybės piliečius, kurie užsiima neteisėta veikla Pchenjano naudai.

Krovinių patikrinimas ir draudimas įplaukti į uostus

– Reikalaujama, kad valstybės tikrintų visus krovinius Šiaurės Korėjai ir iš jos oro ir jūrų uostuose bei laisvos prekybos zonose.

– Valstybės uždraus nuomoti savo laivus arba lėktuvus Šiaurės Korėjai. Įmanomos tam tikros išimtys, pritarus JT.

– Draudžiami skrydžiai bet kokių lėktuvų, kurie įtariami gabenantys kontrabandą į Šiaurės Korėją.

– Draudžiama į uostus įplaukti bet kokiems laivams, kurie įtariami gabenantys draudžiamas prekes į Šiaurės Korėją

– Sudarytas sąrašas, kuriame nurodomi laivai (31), kuruos valdo Šiaurės Korėjos bendrovė „Ocean Maritime Management (OMM)“, nes jai taikomos sankcijos. Jame nurodyti tų laivų numeriai, įregistruoti Tarptautinėje jūrų organizacijoje, siekiant užtikrinti, kad laivai nebūtų pervadinti arba nebūtų pakeista jų vėliava.

Eksporto draudimas

– Draudžiamas anglies, geležies ir geležies rūdos eksportas iš Šiaurės Korėjos, išskyrus tą, kuris gali būti panaudotas „išgyvenimui“ Šiaurės Korėjoje ir nėra susijęs su Pchenjano branduoline ir balistinių raketų programomis. Ne Šiaurės Korėjoje išgaunama anglis ir atgabenam eksportui iš Rasono uosto, taip pat gali būti išbraukta iš sankcijų sąrašo, pritarus JT.

– Draudžiamas aukso, titano rūdos, vanadžio ir retų žemės mineralų eksportas.

– Draudžiamas aviacinio ir raketų kuro eksportas, išskyrus degalus keleiviniams lėktuvams, skrendantiems į Šiaurės Korėją ir iš jos, ir degalų eksportą humanitariniais tikslais, gavus JT pritarimą.

Finansinės sankcijos

– Išplečiamas lėšų įšaldymas, apimant visus vyriausybės, Korėjos darbininkų partijos, „Daedong“ kreditinio banko ir Korėjos „Kwangson“ korporacijos fondus užsienyje.

– Valstybės turi uždrausti naujų Šiaurės Korėjos bankų padalinių ir dukterinių įmonių atidarymą.

– Nurodoma valstybėms per 90 dienų uždaryti Šiaurės Korėjos bankus, jeigu turima patikimos informacijos, kad jų finansinės paslaugos prisideda prie Šiaurės Korėjos branduolinės arba balistinės programos plėtojimo.

Prabangos prekių draudimas

Į draudžiamų eksportuoti į Šiaurės Korėją prekių sąrašą įtraukti prabangūs rankiniai laikrodžiai, sniegaeigiai, kurių kaina viršija 2 tūkst. JAV dolerių, pramoginės vandens transporto priemonės, pavyzdžiui, hidrociklai, ir pramoginė sporto įranga.