Pasaulyje

2016.02.29 18:54

Irane nuosaikieji laimėjo daugumą parlamente

BNS 2016.02.29 18:54

Irano nuosaikiųjų atstovai laimėjo daugumą parlamente ir vadinamoje Ekspertų asamblėjoje – įtakingoje aukščiausiąjį šalies lyderį skiriančioje dvasininkų institucijoje, suduodami smūgį radikaliesiems pirmuose rinkimuose po Teherano susitarimo su pasaulio galiūnėmis branduoliniu klausimu.

Galutiniai rezultatai, kuriuos paskelbė Vidaus reikalų ministerija ir perdavė valstybinė televizija, rodo, kad reformų šalininkai, pasisakantys už socialines reformas ir glaudesnius santykius su Vakarais, laimėjo mažiausiai 85 vietas parlamente. Nuosaikieji konservatoriai, kurie taip pat palaikė branduolinį susitarimą su pasaulio galiomis, gavo 73 mandatus 290 vietų parlamente.

Prieš susitarimą pasisakę ir 100 mandatų turėję radikalūs konservatoriai rinkimuose gavo tik 68 vietas. Penkios vietos parlamente atiteks religinių mažumų atstovams, o likę 59 mandatai bus paskirstyti per antrą rinkimų ratą, kuris greičiausiai vyks balandžio mėnesį.

Pasak vidaus reikalų ministro Abdolrezps Rahmanio Fazlio, balsavime dalyvavo 62 proc. rinkėjų.

Nuosaikieji taip pat laimėjo 59 proc. vietų Ekspertų asamblėjoje – 88 narių organizacijoje, kuri prižiūri aukščiausiojo lyderio ajatolos Alio Khamenei‘aus darbą ir yra renkama aštuonerių metų kadencijai. Jei 76 metų A. Khamenei per tą laiką mirtų, Ekspertų asamblėjos nariai išrinktų jo įpėdinį. Anksčiau nuosaikieji šioje asamblėjoje turėjo 20 vietų.

Dabartinis prezidentas Hassanas Rouhani ir buvęs šalies prezidentas Akbaras Hashemi Rafsanjanis, abu laikomi nuosaikiųjų stovyklos atstovais, išsaugojo savo vietas asamblėjoje, nurodė ministerija. Tačiau taip pat perrinkti ir keli radikalaus požiūro šalininkai, tarp jų ajatola Ahmadas Jannatis.

A. Jannatis taip pat vadovauja Sergėtojų tarybai, kuri nėra renkama ir kuri pati atrenka rinkimuose dalyvaujančius kandidatus. Jis yra vienas garsiausių demokratinių reformų kritikų, raginusių diskvalifikuoti reformų šalininkų kandidatus. Iš 3 tūkst. reformistų kandidatų, norėjusių dalyvauti šių metų rinkimuose, atrankos procesą praėjo tik 200.