Pasaulyje

2016.02.15 13:06

Rusija įspėja atsižvelgsianti į NATO pajėgų stiprinimą Baltijos šalyse

BNS 2016.02.15 13:06

Maskva atsižvelgs į didinamą NATO karinį buvimą Baltijos šalyse, pareiškė Rusijos ambasadorius prie NATO Aleksandras Gruško interviu JAV dienraščiui „The Wall Street Journal“.

NATO karinių pajėgumų telkimas prie „mūsų sienų yra didelis ir reikšmingas karinis veiksnys, į kurį turi būti atsižvelgta planuojant mūsų gynybą. Darysime tai, ką privalome, kad apsaugotume savo teisėtus nacionalinius interesus“, cituoja laikraštis pokalbį su Rusijos diplomatu per praėjusį savaitgalį Vokietijos mieste Miunchene vykusią tarptautinę saugumo konferenciją.

„2004 metais naujų NATO valstybių teritorijoje nebuvo jokių karinių pajėgumų, – sakė A. Gruško. – Anuomet Baltijos regionas karine prasme buvo vienas ramiausių regionų Europoje... Estija, Lietuva ir Latvija faktiškai neturėjo jokių karinių pajėgų, o NATO neturėjo jokių pajėgumų tų šalių teritorijose …Tai leido mums sumažinti savo karinį buvimą.“

Ambasadorius priminė, kad 2004 metais NATO nusprendė pradėti Baltijos šalių oro erdvės policijos misiją, kuri tapo pirmuoju žingsniu, reikšmingai pakeitusiu saugumo padėtį tame regione.

„Dabar nuolat vykdomos pratybos, rotuojamos JAV pajėgos, (išankstinio) sandėliavimo vietose dislokuojama sunkioji karinė technika, – sakė A. Gruško. – Jungtinės Valstijos taip pat dislokuos naują brigadą, kuri bus nuolat arba ilgą laiką rotuojama toje Europos dalyje.“

„Be to, (bus sutelkti) nauji ginkluotės rinkiniai greitam 2–3 brigadų dislokavimui. Tai, be abejo, yra didelis pokytis saugumo modelyje ir NATO (pajėgų) dislokavimo modelyje. Į tai bus labai rimtai atsižvelgta mūsų karinio planavimo procese“, – įspėjo Rusijos pasiuntinys.

„Rusija nejuda. Tai NATO plėsdamasi artina savo teritoriją prie Rusijos. Ir dabar ji naudoja tą teritoriją karinei galiai projektuoti Rusijos kryptimi“, – „The Wall Street Journal“ cituoja A. Gruško.

Tačiau Rusijos diplomatas pridūrė: „Esame pasiruošę tęsti mūsų bendradarbiavimą kitokiomis aplinkybėmis. ... NATO turėtų liautis laikiusi Rusiją agresyvia valstybe ir sustabdyti karinius pasiruošimus, pagrįstus tuo klaidingu įsitikinimu.“