Pasaulyje

2016.02.13 19:46

Popiežius po istorinio susitikimo su ortodoksų patriarchu atvyko į Meksiką

Meksika penktadienį sveikino popiežių Pranciškų mariačių muzika ir minios katalikų išsirikiavo gatvėse, kuriomis važiavo pontifikas po istorinio susitikimo Kuboje su Maskvos ir visos Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovu patriarchu Kirilu.

Meksikos prezidentas Pena Nieto sutiko Pranciškų oro uoste, grojant mariačių kapelai, kol popiežius įlipo į papamobilį, iš kurio jis mojo minioms žmonių, važiuodamas per antrosios pasaulyje katalikų skaičiumi šalies sostinę.

„Pranciškau, Meksikos žmonių broli!“ – skandavo maždaug 300 tūkst. žmonių, nepabūgusių vėlyvo vakaro šalčio, mobiliais telefonais pašviesdami jo kelią.

Prieš pradėdamas penkių dienų kelionę per smurto draskomus Meksikos regionus, Pranciškus užsuko į Kubą taisyti tūkstantmečio senumo krikščionių skilimo, susitikdamas su rusų patriarchu Kirilu.

„Pagaliau mes susitikome. Mes esame broliai“, – pasakė 79-erių popiežius, vilkintis baltus rūbus ir užsidėjęs pijuse vadinamą baltą kepuraitę, kai 69-erių žilabarzdis ortodoksų vadovas vilkėjo juodą sutaną, apsisiautęs galvą baltu apdangalu.

„Tikrai, šis susitikimas yra Dievo valia“.

Pirmą kartą nuo 1054 metų, kai įvyko didysis skilimas (Didžioji Schizma) – Rytų Bažnyčiai atmetus Romos valdžią, susitiko Rytų ir Vakarų Bažnyčių vadovai.

„Beveik tūkstantį metų katalikai ir stačiatikiai negali džiaugtis bendryste Eucharistijoje“, – sakoma bendroje deklaracijoje, kurią pasirašę jiedu apsikabino ir pasibučiavo Havanos oro uoste.

„Mes kenčiame dėl vienybės praradimo, kilusio dėl padarinių žmogaus silpnybių ir nuodėmės“, – pažymima deklaracijoje.

„Atmindami daugybės kliūčių egzistavimą, mes reiškiame viltį, kad mūsų susitikimas gali prisidėti prie Dievo trokštamos vienybės atkūrimo, už kurią meldėsi Kristus“, – sakoma deklaracijoje.

Neutrali teritorija

Jų susitikimą paskatino ir kylantis smurtas Artimuosiuose Rytuose, kur krikščionių bendruomenės kenčia nuo ekstremistų.

„Mes raginame tarptautinę bendruomenę nedelsiant veikti tam, kad būtų sustabdytas tolimesnis krikščionių išvarymas iš Vidurio Rytų“, – nurodė abiejų Bažnyčių vadovai.

Pažymėtina, kad jiedu yra dvasiniai daugiau kaip 1,3 mlrd. krikščionių vadovai. Pagrindinė kliūtis draugiškų santykių atkūrimui per daugybę metų yra tai, kad Ortodoksų Bažnyčia atsisako pripažinti Romos pontifiko viršenybę.

„Jaučiausi stovintis priešais savo brolį, – sakė Pranciškus žurnalistams skridusiems kartu su juo lėktuvu į Meksiką. – Mes kalbėjomės bendrai apie galimos veiklos programą“.

Susitikimas neutralioje teritorijoje, kurią valdo komunistinė ateistinė Raulio Castro vyriausybė, buvo planuojamas dešimtmečius, kol paskutines kliūtis pašalino popiežiaus ryžtas ir globali politika.

Popiežius Pranciškus šį susitikimą vertina ir platesniu, Rusiją įtraukiančiu kontekstu, sakydamas, kad Maskva gali būti svarbi partnerė kovoje už taiką pasaulyje.

Neramioji meksika

Stabtelėjimas Havanoje užgožė kelionės po Meksiką pradžią; per penkias dienas bus išryškinta daugybė Meksikos ligų – nuo narkotikų kartelių smurto iki migrantų iš Centrinės Amerikos likimo Jungtinėse Valstijose.

„Turime vilčių, kad jo apsilankymas ir maldos padės Meksikai, nes čia reikalai blogi ir smurtingi“, – sakė 49-erių namų šeimininkė Ana Gonzalez, atėjusių pasveikinti popiežiaus žmonių minioje.

Kartą papamobilio vilkstinė stabtelėjo, kol apsauga išvedė per užtvarą prasibrovusį žmogų.

Atvykęs į nuncijaus rūmus, kuriuose ketino nakvoti, Pranciškus nustebino žmones, išeidamas prie jų kartu pasimelsti.

„Prisiminkite savo mylimus žmones taip pat ir nemylimus, – sakė popiežius. – Tegu visi mylimieji ir nemylimieji stoja prieš Dievą, kad jis, kartu su mumis palaimintų juos visus“.

Nadia Zapata, lydinti 250 skautų, pasakė: „Visi prašo Pranciškaus išspręsti mūsų problemas, bet jis sako nesąs išminčius karalius“.

Prieš atvykdamas į Meksiką Pranciškus pareiškė užuojautą 49 kalinių artimiesiems; tiek žmonių žuvo per riaušes viename Meksikos kalėjimų popiežiaus kelionės išvakarėse – šis incidentas išryškino tai, kad įkalinimo įstaigas šioje šalyje kontroliuoja gaujos.

Pranciškus trečiadienį Siudad Chuarese aplankys kito kalėjimo kalinius – šis miestas, laikytas žmogžudžių sostine, esančia prie JAV Teksaso valstijos sienos.

Pirmiausia šeštadienį numatytas popiežiaus susitikimas su prezidentu P. Nieto Nacionaliniuose rūmuose.

Nors Pranciškus bus jau trečias Meksiką aplankantis popiežius, tačiau jis bus pirmasis pontifikas aplankęs šiuos puošnius rūmus, praėjus 24 metams nuo diplomatinių ryšių tarp Vatikano ir sekuliarios Meksikos vyriausybės atnaujinimo.

Vėliau šią dieną jis keliaus į Gvadalupės Mergelės baziliką, svarbią katalikų šventovę tamsiaodei Mergelei Marijai pagerbti.

Sekmadienį popiežius vyks į nusikaltimais garsėjantį Ekatepeko priemiestį, kur vyks mišios po atviru dangumi.

Pirmadienį numatyta kelionę į skurdžią pietinę Čiapo valstiją.

Antradienį Pranciškus lankysis Morelijoje, Mičoakano sostinėje; šioje valstijoje savanorių būriai kovoja su narkotiku karteliu.

Popiežiaus kelionės Meksikoje baigsi i trečiadienį Siudad Chuarese mišiomis, kuriose pagrindinis dėmesys bus atkreiptas į migraciją ir smurtą.