Pasaulyje

2016.02.02 18:37

EK pateikė veiksmų planą, skirtą kovai su teroristų finansavimu stiprinti

ELTA 2016.02.02 18:37

Europos Komisija (EK) pateikė veiksmų planą, skirtą kovai su teroristų finansavimu stiprinti.   

Antradienį Europos Komisijos pateiktame veiksmų plane daugiausia dėmesio bus skiriama dviem pagrindinėms kryptims: pirma, sekti teroristus stebint finansų srautus ir užkirsti kelią jų lėšų ar kito turto judėjimui, antra, pašalinti teroristinių organizacijų pajamų šaltinius, mažinant jų galimybes rinkti lėšas.

2015 m. gegužę priėmus Ketvirtąjį kovos su pinigų plovimu dokumentų rinkinį, žengtas svarbus žingsnis, kad ES galėtų veiksmingiau kovoti su pinigų, gautų iš nusikalstamos veiklos, plovimu ir teroristų veiklos finansavimu. Dabar šį rinkinį nedelsdamos turi įgyvendinti valstybės narės. 

Komisija ragina valstybes nares įsipareigoti tai padaryti iki 2016 m. pabaigos. Be to, 2015 m. gruodį Komisija pasiūlė Direktyvą dėl kovos su terorizmu, kuria nustatoma baudžiamoji atsakomybė už teroristų finansavimą ir verbavimo, teroristų rengimo ir kelionių terorizmo tikslais finansavimą.