Pasaulyje

2015.12.08 15:39

Popiežius pradėjo Gailestingumo jubiliejų

Popiežius Pranciškus antradienį atvėrė Vatikano Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris per Gailestingumo jubiliejaus pradžios iškilmes, laikantis precedento neturinčių saugumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias išpuoliams, panašiems į lapkričio 13-osios atakas Paryžiuje.

Pranciškus paskelbė metus truksiantį Gailestingumo jubiliejų, siekdamas pabrėžti pagrindinį savo pontifikato naratyvą: kad Katalikų Bažnyčia turi parodyti savo gailestingąją ir atvirąją pusę, užuot moralizavusi ir teisusi.

Pasibaigus mišioms Šv. Petro aikštėje argentinietis pontifikas, stovėdamas priešais puošnias Šventąsias duris, ištarė lotyniškus žodžius „Haec porta Domini. Aperite mihi Portas Iustitiae“ – „Štai Viešpaties durys. Atidarykite man teisingumo duris“, tada atidarė jas pastumdamas.

Pagal katalikų tradiciją, Šventųjų durų, kurios paprastai būna užmūrytos, atidarymas simbolizuoja Bažnyčios kvietimą tikintiesiems atnaujinti ryšius su Dievu.

Pontifikas žengė per atvertas duris per ceremoniją, simbolizuojančia tikinčiojo gyvenimo kelią ir aukas, kurios turi būti atliktos, siekiant pelnyti Dievo malonę. Antrasis per duris žengė atsistatydinęs popiežius emeritas Benediktas XVI, ramsčiuodamasis lazdele ir lydimas jį prilaikančio dvasininko.

Prognozuojama, kad apie 10 mln. tikinčiųjų žengs per tas duris per ateinančius 12 mėnesių, atlikdami piligrimystės ritualą, kurio tradicija gyvuoja šimtmečius.

„Kiek daug nusižengiame Viešpačius ir jo malonei, kalbėdami, kad už nuodėmes baudžiama jo teisingumu, prieš paminėdami, kad už jas atleidžiama Jo gailestingumu“, – Pranciškus sakė maždaug 50 tūkst. žmonių, lietingą dieną dalyvavusių mišiose, skirtose gruodžio 8-ąją švenčiamai Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventei.

„Turime gailestingumą kelti prieš teisingumą, o bet kokiu atveju Dievo teisingumas visada bus jo gailestingumo šviesoje“, – pridūrė pontifikas sakydamas homiliją per Gailestingumo jubiliejaus pradžios ceremoniją.

Apie 5 000 policininkų, karabinierių ir karių buvo papildomai sutelkti aplink Romą, o virš miesto buvo paskelbta neskraidymo zona, siekianti apsaugoti maldininkus, plūstančius į Vatikaną pėsčiomis, automobiliais, traukiniais ir lėktuvais.

„Terorizmo grėsmė niekada nebūna nulinė, negalime užtikrinti absoliutaus saugumo, bet stengiamės užtikrinti tą saugumo lygį, kokio žmonės iš mūsų reikalauja“, – tikina policijos prefektas Franco Gabrielli.

„Suprantama, kad kontrolė sugriežtinta po pastarųjų teroro išpuolių, bet tikimės, kad nieko nenutiks, nes kariaujamas ne religijų karas. Gerai, kad tikrinama – niekada nežinia, kas gali nutikti. Piligrimai neturėtų pykti dėl griežtesnės kontrolės“, – sako piligrimė iš Neapolio Maria Di Palo.

„Reikėjo tik užsiregistruoti internete, atvykti į Piligrimų informacijos centrą ir pasiimti užsakytą leidimą. Procedūra gana paprasta“, – pasakoja piligrimas iš Potencos Cristiana Forastiere.

„Dievas visada atleidžia“

Šv. Petro bazilikos Šventosios durys, esančios į dešinę nuo jos pagrindinio įėjimo, yra papuoštos 16 bronzinių panelių, vaizduojančio žmogaus nuodėmių atleidimą gailestingumu.

„Turime suvokti žinią, kad Dievas visada mums atleidžia – būtent šią žinią mums pateikia popiežius“, – sakė iš Buenos Airių atvykusi maldininkė Maria Sila, laukdama prasidedančių mišių.

Bažnyčia jubiliejus paprastai skelbia kas 25–50 metų, o daug šimtmečių ši tradicija skatino tikinčiuosius vykti piligriminės kelionės į Romą ir pelnyti indulgenciją – nuodėmių atleidimą – ir sutrumpinti buvimą Skaistykloje.

Kitaip negu Martino Lutherio laikais, dabar jubiliejaus indulgencijos yra nemokamos: jas pelno visi, praėję Šventąsias duris.

Vėliausias jubiliejus buvo paskelbtas 2000 metais tuomečio popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II, Bažnyčiai žengiant į trečiąjį tūkstantmetį. Tąsyk Romą aplankė apie 25 mln. piligrimų, o mieste ta proga buvo vykdomi milijonus dolerių kainavę renovacijos projektai.

Pranciškus, visuomet pabrėžiantis kuklumą, norėjo, kad Bažnyčios jubiliejus taptų daug paprastesniu ir labiau prieinamu. Jis atliko precedento neturintį žingsnį, liepęs visoms pasaulio katedroms atidaryti savo Šventąsias duris, kad paskatintų tikinčiuosius minėti jubiliejų namuose, o ne keliauti į Romą.

Vis dėlto Italijos pareigūnai nepraleido progos skirti milijonų eurų dešimtims viešųjų projektų visoje sostinėje, iš kurių praktiškai nei vienas nebuvo užbaigtas.

Pranciškus jubiliejų paskelbė minėdamas savo pontifikato antrųjų metų sukaktį, sakydamas, kad nori „suteikti kiekvienam mūsų laikų vyrui ir kiekvienai moteriai“. Tokia pozicija atitinka jo nuostatą, kad Bažnyčia turi tapti „lauko ligonine“ sužalotoms sieloms, kuris sužeistieji yra gailestingai priimami ir mylimi, o ne teisiami.