Pasaulyje

2020.07.08 15:54

Latvija paaiškina, kodėl blokavo RT televiziją – informaciją perduos kitoms Europos valstybėms

LRT.lt2020.07.08 15:54

Latvijos žiniasklaidos reguliavimo tarnyba – nacionalinė elektroninės žiniasklaidos taryba (NEPLP) – liepos 7 d. išplatino pranešimą anglų kalba, kuriame paaiškina, kodėl Latvijoje buvo uždraustos Rusijos propagandinio kanalo RT transliacijos ir šią informaciją žada perduoti kitoms Europos valstybėms, rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas LSM.

LRT.lt primena, kad Lietuva liepos 8-ąją taip pat blokavo RT programų transliaciją šalyje. Nuo sausio 1-osios Estijoje neveikia taip pat Kremliaus propagandos ruporu laikomos naujienų agentūros „Sputnik“ redakcija.

Toliau pateikiamas iš anglų kalbos išverstas NEPLPL pranešimas:

Remiantis Rusijos Federacijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytu dekretu, kanalo RT (anksčiau vadinto „Russia Today“) televizijos programoms vadovauja Dmitrijus Kiseliovas, įrašytas į asmenų, kuriems Europos Taryba taiko sankcijas, sąrašą. Vadovaujantis tuo pačiu dekretu, buvo pradėtos buvusio RT savininko, bendrovės „RIA Novosti“, likvidavimo procedūros.

NEPLP įsitikinusi, kad visuomenė turi teisę susipažinti su tarnybai žinomais faktais. „Latvijos elektroninės žiniasklaidos reguliavimo tarnyba NEPLP šią savaitę ketina pateikti Europos Sąjungos žiniasklaidos reguliavimo tarnyboms faktus, atskleidžiančius D. Kiseliovo, kuriam taikomos ES sankcijos, ir RT ryšius, – teigia NEPLP pirmininkas Ivaras Abolinšas. – Be to, tikimės, kad panašų sprendimą priims ir kitos Europos Sąjungos valstybės.“

Į Latvijoje retransliuotų garso ir vaizdo įrašų programų sąrašą įtrauktos kelios programos, kurių turtą, finansinius ir ekonominius išteklius per vienintelį programų savininko akcininką faktiškai kontroliuoja vienas asmuo – Dmitrijus Kiseliovas.

Remiantis saugumo institucijos pateikta informacija, Latvijos teritorijoje platinamos televizijos programos „RT (Russia Today)“, „RT (Russia Today) HD“, „RT (Russia Today) Arabic“, „RT (Russia Today) Spanish“, „RT Documentary (HD)“, „RT Documentary“ ir „RT TV (Russia Today TV)“ priklauso ir yra kontroliuojamos vieno asmens – Dritrijaus Kiseliovo, kuriam taikomos sankcijos.

Dėl šios priežasties NEPLP nusprendė apriboti septynių programų, kurios, Latvijos saugumo institucijų manymu, yra įtakingiausi Rusijos propagandos kanalai Vakarų Europoje, platinimą Latvijoje. Sprendimas įsigaliojo liepos 6 d. nuo tos akimirkos, kai apie jį buvo pranešta oficialiame leidinyje „Latvijas Vestnesis“, nedelsiant apie tai informavus visus Latvijoje veikiančius kabelinės televizijos operatorius. Šią savaitę Taryba informuos apie tai kitų valstybių narių žiniasklaidos reguliavimo tarnybas ir paragins priimti sprendimą dėl RT programų ribojimo.

RT televizijos programos ir teisės į jas priklauso 2005 m. balandžio 6 d. įsteigtai bendrovei „TV-Novosti“. Vienintelis „TV-Novosti“ steigėjas (akcininkas) yra federalinė valstybinė unitarinė įmonė Rusijos tarptautinė informacijos agentūra „RIA Novosti“ (toliau vadinama – „RIA Novosti“), kuriai 2013 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas likvidavimo procesas. „RIA Novosti“ likvidavimo komisijos vadovas yra Rusijos Federacijos pilietis Dmitrijus Kiseliovas – vienintelis asmuo, turintis teisę be įgaliojimo veikti bendrovės vardu. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad Dmitrijus Kiseliovas faktiškai kontroliuoja „RIA Novosti“, bendrovės turtą, finansinius išteklius ir faktinę „RIA Novosti“ veiklą likvidavimo proceso metu.

Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad „RIA Novosti“ likvidavimo pagrindas yra 2013 m. gruodžio 9 d. Rusijos Federacijos prezidento Vladimiro Putino pasirašytas dekretas Nr. 894 „Dėl priemonių nacionalinės žiniasklaidos efektyvumui didinti“. Šio dekreto 6 paragrafe nurodoma likviduoti federalinę valstybinę unitarinę įmonę Rusijos tarptautinę informacijos agentūrą „RIA Novosti“. Be to, to paties dekreto 7 paragrafe nurodoma, kad, likvidavus „RIA Novosti“, steigėjo teisės federalinės valstybinės unitarinės įmonės Rusijos tarptautinės informacijos agentūros „RIA Novosti“ įsteigtos organizacijos atžvilgiu perleidžiamos federalinei valstybinei unitarinei įmonei Rusijos tarptautinei informacijos agentūrai „Rossija Segodnia“.

Remiantis šia informacija galima daryti išvadą, kad likvidavus bendrovę „RIA Novosti“, žiniasklaidos agentūros „TV-Novosti“ steigėjo teisės bus perduotos įmonei „Rossija Segodnia“.

Remiantis 2014 m. kovo 21 d. Europos Tarybos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2010/151 / BUSP, dėl veiksmų, kenkiančių ar keliančių grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei, Dmitrijus Kiseliovas buvo įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos ribojančios priemonės, sąrašą, kaip numatyta 2014 m. kovo 17 d. Europos Tarybos sprendime Nr. 2014/145 / BUSP.

Latvijos Respublikos tarptautinių ir nacionalinių sankcijų įstatymo 11 straipsnyje dėl sankcijų įvedimo, skyrimo ir vykdymo numatyta, kad „<...> Europos Sąjungos reglamentais nustatytos sankcijos yra privalomos ir tiesiogiai taikomos Latvijos Respublikai“. Be to, remiantis Europos Sąjungos sutarties 288 straipsniu, Europos Sąjungos reglamentų ir sprendimų nuostatos yra tiesiogiai taikomos valstybėse narėse.