Pasaulyje

2020.05.14 13:52

Europarlamentarai prašo įvesti sankcijas Vengrijai ir sustabdyti mokėjimus

LRT 2020.05.14 13:52

Vengrijoje iškilo grėsmė demokratijai ir pagrindinėms teisėms, todėl Europos Sąjunga (ES) turi imtis veiksmų apsaugoti piliečius ir teisinę valstybę. Tai ketvirtadienio rytą pažymėta Europos Parlamento (EP) sesijoje surengtoje diskusijoje.

Diskusijoje su Europos Komisijos (EK) pirmininko pavaduotoja Vera Jourova ir ES Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos atstovu dauguma kalbėjusiųjų pabrėžė, kad Vengrijos Vyriausybės paskelbtos neatidėliotinos kovos su pandemija priemonės, tokios kaip neribotos trukmės nepaprastosios padėties paskelbimas, neatitinka ES taisyklių ir kelia didelį pavojų demokratijai.

Keletas EP narių paragino EK užbaigti teisinį tikrinimą ir pradėti pažeidimų procedūrą. Jie paprašė sustabdyti mokėjimus Vengrijai pagal naują finansinę programą ir atkūrimo planą, nebent būtų laikomasi ES įstatymų. Jie taip pat kritikavo pasyvų ES Tarybos požiūrį ir reikalavo, kad ji pereitų prie Parlamento inicijuotos ES sutarties 7 straipsnio procedūros.

Vis dėlto kai kurie EP nariai gynė demokratiškai išrinkto Vengrijos parlamento sprendimus ir prilygino šalyje priimtas išskirtines priemones kitų ES valstybių, tokių kaip Prancūzija ar Ispanija, veiksmams.

Balandžio 17 d. priimtoje rezoliucijoje Parlamentas jau pareiškė, kad Vengrijos sprendimai pratęsti nepaprastąją padėtį neribotam laikui, leisti Vyriausybei priimti dekretus ir susilpninti parlamentinę priežiūrą yra „visiškai nesuderinami su Europos vertybėmis“.

EP pabrėžė, kad visos su COVID-19 susijusios priemonės „turi atitikti teisinės valstybės principus, būti griežtai proporcingos (...), aiškiai susijusios su tebevykstančia sveikatos krize, ribotos trukmės ir reguliariai persvarstomos“.