Pasaulyje

2020.05.18 17:30

Nauja išpuolių grėsmė Europai – auga kraštutinių dešiniųjų neapykantos nusikaltimai

euobserver, LRT.lt 2020.05.18 17:30

Remiantis ES vidiniu dokumentu, kai kuriose ES valstybėse auga kraštutinių dešiniųjų terorizmo grėsmė, daugėja neapykantos ideologijos internete atvejų.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „EUObserver“ originalus kūrinys.

„Dešiniojo sparno smurtauti linkusių ekstremistų veiklos apimtys auga,“ – pastebima gegužės 4 d. nacionalinėms delegacijoms išplatintame dokumente, su kuriuo „EUobserver“ turėjo galimybę susipažinti.

Kroatijai pirmininkaujant ES parašytas 12 puslapių dokumentas pateikia plačią terorizmo grėsmių apžvalgą, kurios kyla dėl iš užsienio grįžtančių teroristų-kovotojų, kraštutinių dešiniųjų teroristų ir, kur kas mažesne apimtimi, kraštutinių kairiųjų teroristų veiklos.

Apskritai, ataskaitoje teigiama, kad bendras terorizmo grėsmės lygis ES išlieka padidėjęs ir nepakitęs.

Tačiau dokumente visgi išskiriami kraštutinės dešinės teroristai ir atkreipiamas dėmesys į tai, kad islamistai kovotojai gali palikti savo stovyklas Šiaurės Sirijoje ir bandyti surengti atakas kitose vietose.

„Vadinamųjų vienišų vilkų išpuoliai yra dominuojanti tiek islamistinio, tiek ir kraštutinės dešinės terorizmo forma,“ – rašoma ataskaitoje.

Kraštutinės kairės terorizmo grėsmė dokumente apibūdinama kaip „stabili ir žema“.

Ataskaitoje aptariama keletas pastaruoju metu baltųjų nacionalistų įvykdytų atakų prieš Graikijos salose įsikūrusius pabėgėlius ir migrantus. Šių metų pradžioje kraštutiniams dešiniesiems save priskiriantis šaulys Vokietijos Hanau mieste nušovė devynis kurdų tautybės asmenis.

Ataskaita pasirodė kaip tik tuo metu, kai, Jungtinių Tautų vadovo žodžiais tariant, dėl COVID-19 pandemijos įsisiūbavo „neapykantos ir ksenofobijos cunamis“.

Už ES vidaus reikalus atsakinga komisarė Ylva Johansson neseniai paskelbė savo pastebėjimus ir įspėjimus.

„Tikėkimės, kad šis virusas neįkvėps teroristų griebtis biologinio ginklo,“ – kalbėjo ji Europos Parlamento nariams.

Tiksliniai algoritmai

Šiuo dokumentu stengiamasi suformuoti reagavimo politiką, kuri iš dalies būtų grįsta Europolo ir ES dalinimosi žvalgybine informacija biuro „IntCen“ surinktais duomenimis.

Šie duomenys surinkti dar iki koronaviruso protrūkio, o tai reiškia, kad pandemijos keliamą riziką dar teks įvertinti.

O kol kas dokumente pateikiamos rekomendacijos, didiesiems socialiniams tinklams patariama nuolat tobulinti savo algoritmus.

„Taip pat reikia atkreipti dėmesį į algoritmų poveikį ir jų įtaką visuomenės poliarizacijai ir smurtiniam radikalėjimui, kuris gali virsti smurtiniu ekstremizmu ir terorizmu, įskaitant ir kraštutinės dešinės smurtinės ekstremistų ideologijos sklaidą,“ – rašoma ataskaitoje.

Dokumente taip pat reikalaujama, kad specialus Europolo interneto skyrius pradėtų signalizuoti apie internete aptiktą smurtinį kraštutiniams dešiniesiems ekstremistams priskiriamą turinį.

Europos Komisija valstybėms narėms išplatino klausimyną, kuriuo siekiama surinkti informaciją, kaip konkrečiose šalyse kovojama su kraštutinės dešinės ekstremizmu.

Šie atsakymai vėliau virs apžvalga, kuri metų pabaigoje bus pristatyta Europos Vadovų Tarybai.

Komisija taip pat siekia sugriežtinti antiteroristines taisykles, plėsdama kritinės infrastruktūros apsaugą.