Pasaulyje

2020.04.19 11:08

Daugelyje šalių ortodoksų Velykų mišios buvo laikomos tuščiose bažnyčiose

Didelėje Europos dalyje šį savaitgalį stačiatikių dvasininkai Velykų mišias laikė tuščiose bažnyčiose, kadangi parapijiečiai buvo priversti likti namuose dėl įvestų karantino priemonių.

Maskvoje, Sankt Peterburge ir Kijeve vėlyvą šeštadienio vakarą puošnius liturginius drabužius, simbolizuojančius stačiatikiams svarbiausią šventą dieną, dėvintys šventikai pradėjo laikyti mišias. Jiems talkino bažnyčių chorai, tačiau tikintieji galėjo visa tai stebėti tik per televiziją ar internetu.

Ukrainoje prie šimtų bažnyčių budėjo policininkai, turėję užtikrinti, kad prie bažnyčių susirinkę žmonės laikytųsi socialinio atstumo taisyklės bei kad susirinkusiųjų skaičius būtų ne per didelis.

Nedidelė išimtis padaryta Pečersko vienuolyne Kijeve, kur policija leido tikintiesiems įeiti į ir pabūti bažnyčioje po vieną vienu metu. Prie vienuolyno susidarė apie 100 į vidų norinčių patekti žmonių eilė.

Turistų mėgstamas, savo urvais ir katakombomis garsėjantis vienuolynas buvo uždarytas dėl karantino, kai daugiau nei 90 vienuolių užsikrėtė koronavirusu. Mažiausiai du vienuoliai mirė.

Vienuolynas priklauso Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai, kuri yra ištikima Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai ir yra viena iš dviejų konkuruojančių stačiatikių konfesijų Ukrainoje. Bažnyčios vadovas sulaukė kritikos dėl pasiūlymo tikintiesiems rinktis lauke per pamaldas ir nesilaikyti karantino.

Šis pareiškimas padidino įtampą su Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia, kuriai praėjusiais metais Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I suteikė autokefaliją, leidusią nutraukti saitus su Rusijos Ortodoksų Bažnyčia.

Tuo metu Gruzijoje kai kurios bažnyčios buvo atviros tikintiesiems, tačiau tik tuo atveju, jei jie atvyko iki 21 val. vietos laiku prasidedančios komendanto valandos ir sutiko likti bažnyčiose iki 6 val. ryto. Apie 100 žmonių apsilankė sostinės Tbilisio Šventosios Trejybės katedroje, kur grindys buvo sužymėtos, siekiant išlaikyti reikiamą atstumą tarp žmonių.

Nuo pirmadienio visos bažnyčios Maskvoje, Sankt Peterburge ir daugelyje Rusijos regionų buvo uždarytos, nors kai kuriose atokiuose regionuose esančiose bažnyčiose parapijiečiams buvo leidžiama dalyvauti pamaldose.

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Kirilas vadovavo pagrindinėms mišioms Maskvos Kristaus Išganytojo katedroje. Velykų laiške jis ragino tikinčiuosius nenusiminti dėl draudimo lankytis pamaldose.

„Mes, stačiatikiai krikščionys, neturime nusiminti ar pasiduoti nevilčiai šiomis sudėtingomis aplinkybėmis, jau nekalbant apie paniką. Išsaugokime savo vidinį pasaulį“, – paragino patriarchas Kirilas.

Kipre daugelis ortodoksų tikinčiųjų stovėjo savo balkonuose ar prieangiuose laikydami degančias žvakes, kai dvasininkai, laikantys vidurnakčio Velykų mišias tuščiose bažnyčiose, giedojo: „Kristus prisikėlė“.

Paklusdami griežtam vyriausybės reikalavimui likti namuose, Kipro gyventojai stebėjo Velykų mišias per televizorius.