Pasaulyje

2020.04.08 19:16

Popiežius Pranciškus suformavo naują komisiją moterų diakonystės klausimui peržiūrėti

BNS 2020.04.08 19:16

Vatikanas trečiadienį pranešė, kad popiežius Pranciškus suformavo naują ekspertų komisiją, kuri spręs, ar moterys gali tapti diakonėmis, turinčiomis teisę atlikti daugelį katalikų kunigų pareigų.

10 ekspertų komisija yra jau antroji per Pranciškaus pontifikatą, kuriai pavesta išnagrinėti šį sudėtingą klausimą. Komisijoje vienodai yra atstovaujama vyrams ir moterims, ją sudaro Jungtinių Valstijų ir šešių Europos valstybių atstovai.

Diakonai gali pakeisti kunigus, atlikdami didelę dalį ganytojiškų pareigų. Jie gali tuokti, krikštyti, laidoti žmones ir pamokslauti. Tačiau jie negali laikyti mišių.

Diakonais gali tapti vedę vyrai, o moterys į diakones iki šiol nėra šventinamos. Tačiau istorikai sako, kad moterys tarnaudavo diakonėmis ankstyvaisiais krikščionybės laikais.

Reaguodamas į moterų reikalavimą suteikti joms svarbesnį vaidmenį XXI amžiaus tikinčiųjų bendruomenėse, Pranciškus 2016 metais paskyrė komisiją, turėjusią išstudijuoti moterų diakonių funkcijas ankstyvaisiais Krikščionių Bažnyčios laikais. Tačiau grupė baigė darbą, komisijos nariams nepriėjus bendros nuomonės.

Moterų įšventinimo į diakones klausimas vėl buvo iškeltas per 2019 metų vyskupų sinodą Amazonijos regiono klausimais. Regiono vyskupai paragino peržiūrėti moterų šventinimo į diakonus galimybę, atsižvelgiant į kunigų trūkumą šioje didelėje teritorijoje. Tuomet Pranciškus sutiko patenkinti šį prašymą ir dabar buvo suformuota naujoji komisija.

Svarbu yra tai, kad komisijai suteiktas mandatas neapsiriboja Katalikų Bažnyčios ankstyvaisiais laikais, kuriais rėmėsi 2016 metų komisija. Amazonijos vyskupai paragino, atliekant naują vertinimą, atsižvelgti į realią regione gyvenančių katalikų padėtį.

Moterų šventinimo į diakones kritikai tvirtina, kad sprendimas šventinti moteris į diakones būtų rizikingas žingsnis, galintis atverti joms kelią į kunigystę. Tuo metu Katalikų Bažnyčioje kunigystė yra išskirtinai vyrų prerogatyva, nes Kristaus pasirinkti 12 apaštalų buvo vyrai. Pranciškus ne kartą pakartojo šį mokymą.

Naujajai komisijai pirmininkauja Italijos L'Akvilos miesto arkivyskupas Giuseppe Petrocchi. Jo dešiniąja ranka paskirtas įtakingos Šventojo Sosto Tikėjimo doktrinos kongregacijos narys.