Pasaulyje

2015.09.24 20:06

Popiežius Pranciškus Kapitolijuje sutiktas audringais plojimais

BNS2015.09.24 20:06

Popiežius Pranciškus, pirmasis pontifikas istorijoje, kreipęsis į abiejų Kongreso rūmų narius, ketvirtadienį prisistatė kaip „šio didžio kontinento sūnus“ ir paragino JAV įstatymų leidėjus ginti ir saugoti amerikiečių orumą.

Vos įžengęs į Atstovų Rūmų salę, kurioje laukė Aukščiausiojo teismo teisėjai, administracijos pareigūnai ir įstatymų leidėjai iš abiejų partijų, Pranciškus suvienijo dažnai nesutariančias stovyklas – susirinkusieji jį pasitiko griausmingomis ovacijomis, stovėdami.

„Pone pirmininke, Šventojo Sosto popiežius“, – paskelbė ceremonmeisteris, po kurio žodžių Pranciškui iš lėto žengiant centriniu taku tarp eilių skambėjo entuziastingi susirinkusiųjų plojimai, kai kurie prieš pontifiką lenkė galvas.

Iš Argentinos kilęs popiežius sakė kalbą nuo tos pačios pakylos, kur paprastai metinę kalbą savo JAV prezidentai. Už jo sėdėjo viceprezidentas Joe Bidenas, Atstovų rūmų pirmininkas Johnas Boehneris – aukščiausi po prezidento oficialūs asmenys, abu katalikai.

„Kiekvienas tam tikros šalies sūnus ar dukra turi kokią nors misiją, asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, – pradėdamas sakė Pranciškus. – Jūsų kaip Kongreso narių atsakomybė yra per savo įstatymų kūrimą įgalinti šią šalį augti kaip valstybei“.

„Įstatymų leidimas visada paremtas rūpinimusi žmonėmis, – tęsė pontifikas. – Tam jūs čia esate pakviesti, pašaukti ir surinkti tų, kurie jus išrinko“.

Įvairiausių politinių pakraipų ir religinių pažiūrų įstatymų leidėjai džiugiai sutiko popiežių, žadėdami pertraukti savo įprastus ginčus ir rietenas ir klausytis aukštojo svečio.

Lauke tūkstančiai žmonių susirinko Kapitolijaus Vakarinėje pievelėje, dar daugybė pasaulyje stebi ir klausosi jo transliuojamos kalbos.

Saugumas prie pastato griežtai užtikrinamas, eismas gatvėse aplink Kapitolijų uždarytas, sutelkta daugybė policininkų, gal net daugiau negu per JAV prezidento inauguraciją ar jo metines kalbas.

Vaizdas Vakarinėje pievelėje šventiškas ir tvarkingas, kai tūkstantinė minia laukia popiežiaus pasirodymo Atstovų Rūmų balkone po kalbos Kongrese.

Adele Mathews, atvykusi į miestą su trimis vaikais dar priešaušriu, sakė, kad tikisi nors akies kraštu pamatyti popiežių.

„Jis visiškai kitoks – gal daugiau žmonių jo paklausys“,– sakė ji.

Pradėdamas sako kalbą, kuri turėjo trukti maždaug 40 minučių, 48 metų Šventojo Sosto vadovas paragino saugotis „visų rūšių fundamentalizmo“.

„Mes žinome, kad nė viena religija nėra apsaugota nuo asmeninių paklydimų arba ideologinio ekstremizmo. Tai reiškia, kad mes privalome būti ypač dėmesingi bet kokios rūšies fundamentalizmui, ar jis būtų religinis, ar kokios nors kitos rūšies“, – kalbėjo Pranciškus.

„Siekiant nugalėti smurtą, kuris vykdomas religijos, ideologijos arba ekonominės sistemos vardu, reikia delikačios pusiausvyros, tuo pat metu (reikia) saugoti religinę laisvę, intelektualinę laisvę ir asmenų laisves“, – sakė jis.

Popiežius Pranciškus savo kalboje taip pat paminėjo žuvusį JAV prezidentą Abrahamą Lincolną, kurį pavadino „laisvės saugotoju“, ir nužudytą JAV pilietinių teisių gynėjų lyderį Martiną Lutherį Kingą, kurio „svajonė mus visus ir toliau įkvepia“.

Pontifikas perspėjo JAV įstatymų leidėjus, kad Europos pabėgėlių krizė yra didžiausias iššūkis po Antrojo pasaulinio karo, ir paragino juos užjausti nuo skurdo arba karo bėgančius migrantus.

„Mes neturėtume stebėtis jų skaičiumi, o verčiau laikyti juos asmenybėmis, žvelgti į jų veidus ir išklausyti jų gyvenimo istorijas, mėginti reaguoti į jų padėtį kiek įmanoma geriau“, – pažymėjo popiežius, kurio žodžius palydėjo Kongreso plojimai.

Popiežius Pranciškus sako kalboje taip pat paragino JAV įstatymų leidėjus imtis „drąsių veiksmų ir strategijų“ kovoje su klimato kaita.

„Esu įsitikinęs, kad mes galime ką nors pakeisti, esu įsitikinęs ir neturiu abejonių, kad Jungtinės Valstijos – šis Kongresas – turi atlikti svarbų vaidmenį“, – sakė jis.

Vatikano vadovas perspėjo susirinkusiuosius, kad pavojuje yra atsidūrusi šeimos institucija, o jauni žmonės jaučia spaudimą jos net nepradėti.

„Kokia svarbi buvo šeima šios šalies kūrimui. Ir kiek verta ji tebėra jūsų paramos ir padrąsinimo?“ – retoriškai paklausė pontifikas, kurio žodžius palydėjo jau įprasti plojimai.

„Negaliu nuslėpti susirūpinimo šeima, kuriai kyla pavojus iš išorės ir iš vidaus, kokio, galbūt niekada dar nebuvo“, – kalbėjo Pranciškus.

Popiežiaus žodžiai turėtų pamaloninti Kongreso respublikonus, daugelis kurių pasisakė prieš neseniai Aukščiausiojo teismo priimtą sprendimą leisti legalizuoti tos pačios lyties asmenų santuokas.

Po pasakytos kalbos, Popiežius pasirodė JAV Atstovų Rūmų balkone, o jį pasveikino tūkstančiai priešais pastatą susirinkusių žmonių. Popiežius laimino žmones, ypač vaikus.

„Buenos dias“, – pasisveikino Pranciškus, kurio žodžius palydėjo minios gausmas.

Kartu su pontifiku balkone pasirodė JAV viceprezidentas Joe Bidenas, Atstovų rūmų pirmininkas Johnas Boehneris ir Senato respublikonų daugumo lyderis Mitchas McConnellas.

„Esu labai dėkingas, kad čia susirinkote. Svarbiausi čia – vaikai. Prašysiu Dievo juos palaiminti. Tėve mūsų, palaimink juos. Palaimink kiekvieną. Palaimink šeimas. Palaimink juos visus“, – pasakė pontifikas ispaniškai.

Jis taip pat paprašė susirinkusiųjų pasimelsti už jį, o tuos, kurie „netiki arba negali melstis“ – palinkėti jam kloties.

Savo trumpą pasirodymą jis užbaigė angliškai: „Ačiū jums labai, ir telaimina Dievas Ameriką!“