Pasaulyje

2020.02.27 10:57

Lietuva ir kitos šalys reikalauja nutraukti puolimą Sirijoje: „tai pati rimčiausia krizė“

LRT.lt2020.02.27 10:57

Lietuva buvo viena iš 14 šalių, pasirašiusių atvirą laišką, kuriuo Rusija ir Sirijos režimas raginami nutraukti puolimą prieš sukilėlių kontroliuojamą Idlibo miestą šiaurės vakarų Sirijoje. 

„Tai pati rimčiausia krizė per beveik dešimtmetį trunkantį konfliktą šalyje“, – LRT.lt sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

„Sirijos režimas su Rusijos pagalba tęsia agresyvius karinius veiksmus“, – aiškino jis, pridurdamas, kad šimtai tūkstančių žmonių kenčia šaltį ir alkį, jiems kyla rimtas epidemijų pavojus.

Režimas siekia karinės pergalės „bet kokia kaina,“ teigė ministras.

Toliau LRT.lt visą Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Belgijos, Nyderlandų, Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Švedijos, Danijos, Suomijos ir Airijos užsienio reikalų ministrų pasirašyto atviro laiško tekstą.

Sirijos Vyriausybės pajėgų puolimas paskutiniame sukilėlių kontroliuojamame Sirijos rajone privertė civilius gyventojus masiškai bėgti link sienos su Turkija

„Idlibe bręsta nauja humanitarinė katastrofa – viena rimčiausių per visą beveik dešimtmetį trunkantį Sirijos konfliktą, kurio metu tokių katastrofų buvo daugiau nei galime suskaičiuoti. Sirijos režimas ir toliau laikosi strategijos bet kokia kaina ginklu atsikovoti šalį, nepaisydamas galimų pasekmių civiliams gyventojams.

Gruodį prasidėjusios Rusijos aviacijos palaikomos režimo operacijos šalies šiaurės vakaruose darosi vis intensyvesnės. Nesiliaujantys oro smūgiai ir mėtomos statinės su sprogmenimis per keletą savaičių privertė beveik milijoną sirų palikti namus.

Pagalbą teikiančių organizacijų bazės perpildytos. Šimtai tūkstančių žmonių – daugiausia moterų ir vaikų – ieško prieglobsčio laikinose stovyklose, kur neišvengia šalčio, alkio ir epidemijų.

Pažeidžiant tarptautinės humanitarinės teisės normas, oro antskrydžių metu tyčia taikomasi į ligonines ir sveikatos priežiūros centrus – 79 iš jų buvo priversti užsidaryti – mokyklas ir prieglaudas.

Jungtinių Tautų vyriausio žmogaus teisių komisaro tarnybos duomenimis, nuo sausio 1 d. Idlibe jau žuvo 298 civiliai.

Mums nekyla abejonių, kad Idlibe yra radikalių grupuočių. Į terorizmą mes visuomet žiūrime rimtai.

Mes ryžtingai kovojame su terorizmu ir stovime priešakinėse kovos su „Daeš“ (ISIS, „Islamo valstybės“ teroristinė grupuotė – LRT.lt) linijose. Tačiau kova su terorizmu neturi ir negali būti pateisinama nuolatiniais tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimais, kuriuos kiekvieną dieną stebime Sirijos šiaurės vakaruose.

Idlibo provincija buvo smarkiai bombarduojama Rusijos ir Sirijos režimo pajėgų

Jungtinės Tautos įspėjo apie precedento neturinčios humanitarinės krizės pavojų, jei šiuo metu vykdomas puolimas bus tęsiamas. Mes raginame Sirijos režimą ir jo rėmėjus nutraukti šį puolimą ir laikytis 2018 m. rudenį pasirašytų paliaubų. Mes raginame juos nedelsiant nutraukti karo veiksmus ir vykdyti įsipareigojimus pagal tarptautinę humanitarinę teisę, įskaitant humanitarinių ir medicinos darbuotojų, kurių ne vienas žuvo, vykdydami pareigą civiliams Idlibo gyventojams, apsaugą.

„Tai pati rimčiausia krizė per visą [...] Sirijos konfliktą,“ – LRT.lt sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Taip pat raginame Rusiją tęsti derybas su Turkija, kad ši siaubinga situacija Idlibe pagaliau baigtųsi ir būtų ieškoma politinio sprendimo.

Mes raginame Rusiją ne tik padėti užtikrinti neatidėliotinas paliaubas Idlibe, bet ir netrukdyti Saugumo Tarybai per ateinančius keletą mėnesių atnaujinti mechanizmą, užtikrinsiantį nepaprastai reikalingos tarpvalstybinės humanitarinės pagalbos pristatymą į šiaurės vakarų Siriją; šį mechanizmą Rusija jau blokavo šiaurės rytuose, kur mums tenka ieškoti alternatyvų Al Jarubijos pasienio perėjimui.

Kas gali šiuo metu pasakyti, kad Sirijos režimas leis pagalbai pasiekti tuos, kam jos labiausiai reikia, kai pats yra atsakingas už susidariusią situaciją?

Galiausiai labai svarbu nepamiršti, kad tik politinių derybų keliu pasiekta konflikto pabaiga gali tapti ilgalaikiu Sirijos krizės sprendimu. Politinis situacijos normalizavimas neįmanomas, nepradėjus realaus ir negrįžtamo politinio proceso.

Turkijos karinis konvojus Idlibo provincijoje, Sirijoje

Sutelkęs dėmesį į savo karinę strategiją, režimas siekia sutrikdyti bet kokį bendrą politinį procesą, blokuodamas visas Ženevoje planuojamas Jungtinių Tautų specialiojo pasiuntinio Geiro Pederseno vadovaujamas konstitucines diskusijas. Tačiau režimo vykdomas šalies atkovojimas tėra iliuzija, o tos pačios priežastys lems tuos pačius padarinius: radikalizaciją, nestabilumą Sirijoje ir visame regione ir tremtį šalyje, kur daugiau kaip pusė visų gyventojų buvo perkelti iš nuolatinės gyvenamosios vietos arba gyvena kaip pabėgėliai.

Turime pripažinti milžiniškas Sirijos kaimynių pastangas, suteikiant prieglobstį tiems sirams, kurie buvo priversti palikti savo namus.

Besirutuliojančios tragedijos akivaizdoje europiečiai taip pat prisiima atsakomybę.

Humanitariniu požiūriu Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra didžiausios paramos Sirijos žmonėms teikėjos. Šios pastangos bus tęsiamos ir stiprinamos, reaguojant į Idlibe besiplečiančią krizę.

Sirų sukilėliai už Idlibo ribų

Europa ir toliau daro spaudimą Sirijos režimui, siekdama, kad šis rimtai įsitrauktų į politinį procesą. Vasario 17 d. Europa įvedė naujas sankcijas, nukreiptas prieš konkrečius Sirijos verslininkus, kurie remia režimo karinius veiksmus ir gauna iš jų naudos.

Mūsų pareiga taip pat yra kovoti su nebaudžiamumu už Sirijoje padarytus nusikaltimus.

Tai yra principo ir teisingumo reikalas. Tai taip pat yra būtina tvarios taikos beveik dešimtmetį konflikto draskomoje Sirijos visuomenėje sąlyga.

Mes ketiname ir toliau remti kovos su nebaudžiamumu mechanizmus, kuriuos Jungtinės Tautos įdiegė tam, kad būtų surinkti būsimuose teismo procesuose prieš sunkiausius nusikaltimus įvykdžiusius asmenis gyvybiškai svarbūs įrodymai – Tyrimų komisiją dėl Sirijos Arabų Respublikos ir Tarptautinį, nešališką ir nepriklausomą mechanizmą.

Besirutuliojančios tragedijos akivaizdoje europiečiai taip pat prisiima atsakomybę.

Mes taip pat tęsime savo darbą, perduodami bylas Tarptautiniam baudžiamajam teismui.

Mes ir toliau laikysimės savo įsipareigojimų, tiek, kiek leidžia mūsų nacionalinės jurisdikcijos, siekdami užtikrinti, kad Sirijoje įvykdyti nusikaltimai neliktų nenubausti. Prie tokių nusikaltimų priskiriamas ir cheminio ginklo naudojimas, ir pamatinių tarptautinės teisės normų nepaisymas.

Privalome nustatyti kaltininkus ir pareikalauti iš jų atsakomybės. Taip pat privalome išsiaiškinti, kas nutiko visiems sulaikytiems ir be žinios dingusiems žmonėms.“