Pasaulyje

2019.12.06 17:10

Lietuva balsavo prieš palestiniečiams palankią JT rezoliuciją, Izraelis sveikina naują poziciją

LRT.lt2019.12.06 17:10

Lietuva buvo viena iš 11 Europos valstybių, kurios antradienį balsavo kitaip nei ES narių dauguma svarstant Jungtinių Tautų Sekretoriato divizijos palestiniečių teisėms rezoliuciją. Izraelio ministras pasveikino tokį žingsnį.

Rezoliucija kvietė JT nares paremti Jungtinių Tautų Sekretoriato palestiniečių teisių skyrių (JTPTS), kuris „užsiima įvairiais Palestinos klausimo aspektais ir situacija okupuotoje Palestinoje teritorijoje, taip pat ir Rytų Jeruzalėje“.

„Lietuvai, kaip kitoms ES valstybėms narėms, ilgus metus susirūpinimą kelia JTPTS veiklos efektyvumas ir šios veiklos pridėtinė vertė“, – Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) nurodo raštiškame atsakyme LRT.lt.

„Ankstesniais metais, balsuodama dėl JTPTS veiklai įvertinti skirtos JT GA (Generalinės Asamblėjos) rezoliucijos, Lietuva, kartu su kitomis ES VN (ES valstybėmis narėmis), susilaikydavo. Šiemet Lietuva ir grupė kitų ES ir JT valstybių narių priėmė sprendimą balsuoti prieš JTPTS veiklai skirtą JT GA rezoliuciją“, – rašoma URM atsakyme.

Prieš rezoliuciją balsavo Vokietija, Čekija, Austrija, Bulgarija, Danija, Estija, Graikija, Vengrija, Lietuva, Nyderlandai, Rumunija ir Slovakija. Kaip rašo „The Times of Israel“, šios valstybės anksčiau susilaikydavo.

„(...) per paskutinius metus JTPTS nesiėmė jokių žingsnių didesnio efektyvumo ir nešališkumo link, taip pat yra abejonių dėl efektyvaus JTPTS skiriamų lėšų panaudojimo“, – rašom URM atsakyme.

Izraelio užsienio reikalų minsitras Israelis Katzas išplatintame pareiškime pasveikino tokį žingsnį.

„Man malonu, kad ši žymi grupė šalių šiandien nusprendė aiškiai išreikšti moralinę poziciją prieš Izraelio diskriminaciją JT. (...) Tai rodo svarbų žingsnį ilgoje kovoje su išankstiniu nusistatymu prieš Izraelį Jungtinėse Tautose. Ypač žymus kelių ES narių pozicijos pasikeitimas ir, tikiu, kad likusios ES narės taip pat priims tokią poziciją“, – ministro žodžius cituoja „The Times of Israel“.

Lietuva siekia, kad kasmet priimamų „keliolikos“ rezoliucijų, „susijusių su atskirais Artimųjų Rytų konflikto aspektais“ tekstai būtų „subalansuoti ir nešališki, o pačios rezoliucijos prisidėtų prie ilgalaikio taikaus Artimųjų Rytų konflikto sprendimo“, rašo ministerija.

Provyriausybinė Izraelio žiniasklaida rašė, kad komiteto darbas nukreiptas į palestiniečius. JT rezoliucija buvo priimta, nes ją palaikė 87 narės, 54 balsavo prieš, 23 – susilaikė.