Pasaulyje

2015.08.23 19:45

Siūloma steigti instituciją komunizmo nusikaltimams tirti

BNS 2015.08.23 19:45

Taline sekmadienį vykstančioje konferencijoje, surengtoje per Molotovo-Ribbentropo pakto, kuriuo Rytų Europa 1939-aisiais buvo padalyta į įtakos sferas, metines, aštuonių valstybių atstovai paskelbė bendrą pareiškimą dėl tarptautinės institucijos, kuri tirtų komunizmo nusikaltimus, įsteigimo ir nusprendė dėl šio tikslo sušaukti ekspertų grupę.

Taline sekmadienį vykstančioje konferencijoje, surengtoje per Molotovo-Ribbentropo pakto, kuriuo Rytų Europa 1939-aisiais buvo padalyta į įtakos sferas, metines, aštuonių valstybių atstovai paskelbė bendrą pareiškimą dėl tarptautinės institucijos, kuri tirtų komunizmo nusikaltimus, įsteigimo ir nusprendė dėl šio tikslo sušaukti ekspertų grupę.

Bendrą pareiškimą dėl to padarė Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos ir Gruzijos teisingumo ministerijų atstovai.

„Dėl komunizmo ir nacizmo nusikaltimų žuvo ar savo artimųjų žūtį patyrė milijonai žmonių. Didžiulius nuostolius patyrė ir estų tauta. Jeigu komunistinė okupacija būtų užsitęsusi dar bent vienai kartai, tai estų, kaip tautos, sunykimas būtų tapęs nebegrąžinamu“, – sakė Estijos teisingumo ministras Urmas Reinsalu.

Jis pridūrė, kad jei nacizmo nusikaltimai buvo įvertinti tarptautiniame tribunole Niurnberge, tai komunistinių režimų nusikaltimai šiuo metu nepatenka į nei vienos tarptautinės institucijos kompetenciją, todėl Estija siūlo sudaryti daugiašalį susitarimą dėl tarptautinės institucijos, kuri tirtų komunizmo nusikaltimus, organizavimo.