Pasaulyje

2019.08.02 18:05

Rusijos Gynybos ministerija Lietuvos reokupaciją pažymi multimedijos projektu ir teiginiais apie „išvadavimą“

LRT.lt 2019.08.02 18:05

Pastarąjį mėnesį sulaukusi diplomatinio Baltijos šalių pasmerkimo dėl fejerverkų, dedikuotų jų „išvadavimui“ Antrojo pasaulinio karo metais, Rusija neatsisako savito istorijos interpretavimo. Šalies Gynybos ministerijos puslapyje pasirodė multimedijos projektas, skirtas pagerbti sovietams, esą išlaisvinusiems Kauną nuo nacių 1944 metais.

Rusijos Gynybos ministerija 1944-ųjų kovas įvardija „išvadavimu“, neminint daugiau kaip 50 metų po to trukusios sovietų okupacijos.

Puslapyje publikuotuose dokumentuose – sovietų karinės ir civilinės vadovybės susirašinėjime – aktyvus vaidmuo vykdant Holokaustą priskiriamas ne tik Lietuvą nuo 1941 m. okupavusiai nacių Vokietijai, bet ir lietuviams.

„Nuo pirmos Raudonosios Armijos pasitraukimo dienos, Kauno miesto žydai pradėti žiauriai represuoti vokiečių-fašistų užgrobėjų ir jų talkininkų lietuvių – buržuazinių-nacionalistinių elementų ir sovietinės tėvynės išdavikų“, – rašoma viename iš popierių.

Kitame dokumente džiaugiamasi Merkinės esą išvadavimu: „Dabar, kai Raudonoji Armija išlaisvino mūsų miestelį nuo sunkaus, košmariško vokiečių-fašistų jungo, mes įkvėpėme pilna krūtine. Mūsų žmonės džiugiai grįžta iš miškų į savo gimtąjį miestelį ir yra pasirengę keršyti vokiečiams iki visiško jų sutriuškinimo“.

Lietuvos URM Strateginės komunikacijos grupė multimedijos projektą tviteryje įvardijo „dar vienu apgailėtinu lašu į ciniško istorijos falsifikavimo vandenyną“, priduriant, kad tiek Kaunas, tiek Lietuva 1944 m. buvo ne išlaisvinti, o reokupuoti dar 50-iai metų, įgyvendinus naujas represijas ir masinius trėmimus.

Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą, ginkluotame pasipriešinime iš viso dalyvavo ne mažiau kaip 50 tūkst. žmonių, dalis tęsė rezistenciją pogrindyje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, iš Lietuvos buvo ištremti 275 tūkst. žmonių. Tremtyje iš jų išgyveno daugiau kaip du trečdaliai.

Šių metų kovą Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė, kad sovietų represijas prieš partizanus Lietuvos teismai pagrįstai pripažino genocidu.