Pasaulyje

2012.08.27 17:01

Italijos angliakasiai su sprogmenimis užsibarikadavo kasykloje

ELTA2012.08.27 17:01

Apie 100 angliakasių Italijos Sardinijos saloje apsiginklavo šimtais kilogramų sprogmenų ir užsibarikadavo kasykloje beveik 400 metrų gylyje. Angliakasiai spaudžia šalies valdžią, kad ši neuždarytų vienintelės Italijoje anglių kasyklos.

Apie 100 angliakasių Italijos Sardinijos saloje apsiginklavo šimtais kilogramų sprogmenų ir užsibarikadavo kasykloje beveik 400 metrų gylyje. Angliakasiai spaudžia šalies valdžią, kad ši neuždarytų vienintelės Italijoje anglių kasyklos.

Kasykloje dirba apie 460 darbininkų. Apie 100 iš jų pagrobė 350 kilogramų kasyklai priklausančių sprogmenų ir naktį į pirmadienį užsibarikadavo į vakarus nuo Kaljario miesto esančioje kasykloje. Vienas iš protestuotojų sakė, kad jie taip pasielgė artėjant šią savaitę vyksiančiam vyriausybės posėdžiui, kurio metu bus aptariama kasyklos ateitis.

„Mes nerimaujame, kad kasyklą gali uždaryti. Mes bijome netekti darbo“, – sakė 54 metų angliakasys, kuris čia dirba jau 28 metus.

„Esame pasirengę čia likti, kol gausime vyriausybės atsakymą, kad kasyklos ateitis bus užtikrinta. Mes čia liksime neribotą laiką“, – telefonu naujienų agentūrai „Reuters“ sakė darbininkas.

Sardinijos anglių kasykloje 2006 metais dar buvo 600 mln. tonų anglių, bet kasykla nėra produktyvi. Protestuodami kasyklos darbininkai buvo užsibarikadavę 1984, 1993 ir 1995 metais. Pastarąjį kartą jų protestas tęsėsi 100 dienų.