Pasaulyje

2013.06.18 07:44

Vatikane prasidėjo Romos vyskupijos suvažiavimas

ELTA2013.06.18 07:44

Pirmadienio vakarą Vatikane prasidėjo Romos vyskupijos suvažiavimas – pirmasis Romos vyskupo Pranciškaus susitikimas su savo vyskupijos atstovais po to, kai jis įžengė į Laterano katedrą balandžio 7 dieną.

Pirmadienio vakarą Vatikane prasidėjo Romos vyskupijos suvažiavimas – pirmasis Romos vyskupo Pranciškaus susitikimas su savo vyskupijos atstovais po to, kai jis įžengė į Laterano katedrą balandžio 7 dieną.

Šventasis Tėvas pasakys įvadinę suvažiavimo kalbą, vadovaus inauguracijos pamaldoms ir meditacijai tema „Aš nesigėdiju Evangelijos“.

Suvažiavimo darbuose Pauliaus VI audiencijų salėje dalyvaus per 10 tūkst. diecezinių pastoracijos darbuotojų – kunigai, parapijų tarybų nariai, katechetai, karitatyvinių ir kultūrinių organizacijų, kiti veiklūs parapijų ir judėjimų atstovai.

Suvažiavimo, kuris tęsis iki trečiadienio, tema – „Kristau – mums tu reikalingas! – krikštytųjų atsakomybė skelbti Jėzų Kristų“.

Antradienį suvažiavimo dalyviai klausysis Novaros vyskupo pranešimo, trečiadienį šventiškai užbaigs suvažiavimo darbus vyskupijos parapijose, praneša Vatikano radijas.