Pasaulyje

2015.09.09 10:50

Žmogaus teisių pažeidimai Rytų Ukrainoje išlieka JT akiratyje

ELTA2015.09.09 10:50

Lietuvos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose (JT), bendradarbiaudama su Kanados nuolatine misija ir JT Aukštojo žmogaus teisių komisaro biuru Niujorke, surengė JT Žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje ataskaitos pristatymą.

Renginyje dalyvavo nuolatinių misijų, JT sekretoriato ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasadorė Raimonda Murmokaitė pažymėjo, kad JT Žmogaus teisių stebėjimo misija Ukrainoje yra vienas iš nedaugelio šaltinių, teikiančių išsamią ir patikimą informaciją apie žmogaus teisių padėtį neteisėtų ginkluotų grupuočių užimtoje rytinėje Ukrainoje, taip pat iš Rusijos okupuoto Krymo.

„JT žmogaus teisių stebėjimo misijos ataskaitos rodo, kad ginkluotų grupuočių užimtose zonose ir Kryme klesti nebaudžiamumas ir beteisiškumas, vykdomi įvairiausi žmogaus teisių pažeidimai ir nusikaltimai“, – priminė Lietuvos nuolatinė atstovė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad didžiausia konflikto našta tenka civiliams gyventojams ir pabrėžė būtinybę užtikrinti atsakomybę už Ukrainoje įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus.

JT sekretorius žmogaus teisių klausimais Ivanas Simonovičius, renginio metu pristatydamas 11 JT Žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje ataskaitą, atkreipė dėmesį, kad labiausiai nuo konflikto kenčia civiliai gyventojai.

„Nuo 2014 metų balandžio vidurio žuvo beveik 8000 žmonių, per pastaruosius 3 mėnesius civilių gyventojų žūčių skaičius išaugo kone dvigubai. Būtina kuo skubiau nutraukti karo veiksmus ir užtikrinti Minsko susitarimų įgyvendinimą“, – renginyje pabrėžė JT atstovas. Jis taip pat atkreipė dėmesį į vis blogėjančią tautinių mažumų padėtį okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant Krymą ir jo gyventojų totorių padėtį.

JT atstovas pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu su Ukrainos Vyriausybe, sprendžiant probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus. Pasak jo, Ukraina atsižvelgia į JT žmogaus teisių misijos teikiamas rekomendacijas ir ieško efektyvių būdų jas įgyvendinti.

11-ojoje JT žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje ataskaitoje vertinama žmogaus teisių padėtis nuo 2015 m. gegužės 16 iki rugpjūčio 15 d. Žmogaus teisių padėtis Ukrainoje reguliariai aptariama JT Saugumo Tarybos posėdžiuose.