Nuomonės

2014.12.12 12:51

Vytautas Dumbliauskas. Permainos savivaldoje

2014.12.12 12:51

Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų institutas ir Lietuvos politologų asociacija prieš kelias dienas surengė apskritojo stalo diskusiją, skirtą klausimui, kaip tiesioginiai merų rinkimai paveiks mūsų vietos savivaldos sistemą. Būsimą poveikį siūlau grupuoti taip: pirma, kaip galimybė patiems piliečiams išsirinkti savivaldybės vadovą paveiks pačius savivaldos rinkimus, antra, kaip tiesiogiai išrinktas meras pakeis veikiantį savivaldos modelį.

Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų institutas ir Lietuvos politologų asociacija prieš kelias dienas surengė apskritojo stalo diskusiją, skirtą klausimui, kaip tiesioginiai merų rinkimai paveiks mūsų vietos savivaldos sistemą. Būsimą poveikį siūlau grupuoti taip: pirma, kaip galimybė patiems piliečiams išsirinkti savivaldybės vadovą paveiks pačius savivaldos rinkimus, antra, kaip tiesiogiai išrinktas meras pakeis veikiantį savivaldos modelį.

Tačiau pradėčiau iš toliau – nuo teiginio, kad įsivesdami tiesioginius merų rinkimus mes niekuo neišsiskiriame iš bendros tendencijos, rodančios, kad pasaulyje daugėja tiesioginių rinkimų – tiek valstybių vadovų, tiek ir merų. Šviežiausi pavyzdžiai – prieš kelis metus čekai pirmą kartą tiesiogiai išsirinko prezidentą, o šiais metais tą patį padarė turkai. Šią tendenciją galima pavadinti ir kitaip – tai politikos personalizacija arba individualizacija.

Būtų beprasmiška šią tendenciją vertinti gėrio ir blogio kategorijomis. Visame demokratiniame pasaulyje sociologai fiksuoja piliečių norą labiau personalizuoti savo ryšius su politikais. Lietuvoje šis noras išreiškiamas vis stipriau skambančiu pageidavimu visus Seimo narius rinkti vienmandatėse apygardose, nes rinkimai pagal partinius sąrašus neužmezga jokio piliečių ir tokiu būdu išrinktų politikų ryšio.

Tačiau matykime ir kitą personalizuotos politikos pusę. Iki šiol mero postas buvo savivaldybės tarybos daugumą sudarančių partijų derybų ir susitarimo objektas. Mes, rinkėjai, galėjome tik stebėti, kokios keistos koalicijos susidarydavo tarybose, kaip jos sugriūdavo, atsirasdavo kitos, tuo pačiu išsirinkdamos ir kitą merą.

Dabar mero postas bus rinkėjų rankose, todėl kandidatai turės įtikinti mus balsuoti už juos. Štai čia ir išlenda kitas lazdos galas, kurio pavadinimas – populizmas. Kandidatai į merus turės mums žadėti daug visokių gerų dalykų, nes kaip kitaip jie gali įtikinti mus balsuoti už juos? Tačiau ar mūsų miestų ir miestelių neužtvindys neįgyvendinamų pažadų jūra, kuri vėliau sukels dar didesnį piliečių nusivylimą?

Kitas klausimas, paliestas diskusijoje, tai tikras ar tariamas kandidatų į merus nepriklausomumas. Viskas kaip ir yra aišku, kai kandidatas yra keliamas žinomos visiems politinės partijos. Tačiau juk bus daugybė kandidatų, kurie vadins save nepriklausomais, tačiau patikrinti tą nepriklausomumą rinkėjams bus nelengva. Visame pasaulyje vietos savivalda yra labai veikiama vietinio verslo, todėl sunku manyti, kad Lietuvos verslininkai nesidomi vietinės valdžios sudarymu.

Ne vienas diskusijos dalyvis išreiškė būgštavimus dėl tiesioginių merų rinkimų poveikio mūsų partinei sistemai. Kad ir kaip mūsų piliečiai nepasitiki politinėmis partijomis, politikai ir politologai turi skleisti idėją, kad partijos yra svarbi atstovaujamosios demokratijos įgyvendinimo priemonė, sukurta ne teoretikų, o atsiradusi politinėje praktikoje, piliečiams renkant savo atstovus į parlamentą. Naujovės savivaldos rinkimuose buvo įvardintos kaip rimtas smūgis mūsų nebrandžiai partinei sistemai.

Kalbant apie tai, kaip tiesiogiai išrinktas meras pakeis vietos savivaldos modelį, svarbiausias klausimas yra piliečių mandatą turinčio mero santykiai su savivaldybės tarybos dauguma. Jei iki šiol meras buvo šios daugumos žmogus, tai dabar gali būti ir taip, kad meras ir tarybos dauguma bus aršūs politiniai konkurentai.

Akivaizdu, kad nauja vietos valdžios kadencija atskleis daug šios valdžios įgyvendinimo problemų, kad gal reikės keisti žaidimo taisykles, t.y. vietos savivaldos įstatymą. Nors diskusijoje buvo išsakyta ir nemažai skepticizmo, pats esu įsitikinęs, kad tiesioginiai merų rinkimai yra didelis žingsnis pirmyn, stiprinant piliečių ir valstybinės valdžios ryšį.