Nuomonės

2012.11.21 09:33

Trūksta ne pinigų, trūksta suvokimo

Ramūnas Terleckas 2012.11.21 09:33

Esu visiškai tikras, kad kitąmet švenčiamas žemaičių krikšto 600-asis jubiliejus yra viena svarbiausių minėtinų datų. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupijos įsteigimo svarbą Lietuvos valstybės raidai turėtų įvertinti istorikai, religijotyrininkai, filosofai ir galbūt psichologai. 

Esu visiškai tikras, kad kitąmet švenčiamas žemaičių krikšto 600-asis jubiliejus yra viena svarbiausių minėtinų datų. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupijos įsteigimo svarbą Lietuvos valstybės raidai turėtų įvertinti istorikai, religijotyrininkai, filosofai ir galbūt psichologai.

Vis dėlto apmaudu ir liūdna, kad nesugebame sukrapštyti kelių milijonų šiai datai deramai paminėti.  Beveik  už 400 milijonų litų atstatinėjame abejotinos vertės Valdovų rūmus, milijonų milijonai be  didesnės prasmės iššvaistyti projektui „Vilnius – Europos kultūros sostinė“, mažesnio masto aferoms suskaičiuoti ir jaučio odos neužtektų.  Kažkodėl visokiems pseudokultūriniams renginiams  lėšų surandame, o tikrai prasmingiems darbams – ne.

Kaip praėjusią savaitę rašė „Lietuvos žinios“, žemaičių krikšto jubiliejaus minėjimo programai Vyriausybės numatytos lėšos sumažėjo beveik dešimt kartų.

Kitų metų vasarą į jubiliejinius renginius atvyksiantys popiežiaus legatas, Katalikų bažnyčios Europoje hierarchai ir kiti aukšti svečiai išvys apsilaupiusius žemaičių vyskupų rūmus. Byrančiam Telšių vyskupijos kurijos fasadui suremontuoti lėšų nėra.

Vyriausybė numatytų pinigų neskyrė ir dešimtims kitų svarbiausių objektų, susijusių su žemaičių krikštu, Žemaičių vyskupijos istorija. Iš jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programai numatytų daugiau kaip 45 mln. litų per praėjusius dvejus metus atseikėta tik 5,8 milijono. Telšių vyskupijos kurija jau pradėtiems darbams baigti ir pagrindiniams renginiams jubiliejaus metais organizuoti prašo 4,9 milijono. Tačiau Privatizavimo fondas, iš kurio anksčiau finansuota dalis atnaujinamų paveldo objektų Žemaitijoje, tuščias. Tuo metu Kultūros ministerijos 2013 metų biudžete numatytų 1,6 mln. litų neužteks visiems pradėtiems darbams baigti iki švenčių.

Taigi Varniuose medinis namas, kuriame gyveno vyskupas Motiejus Valančius, ir toliau liks  užkaltais langais. Privačių rėmėjų Žemaitijoje, kur kadaise netrūko dosnių mecenatų ir Bažnyčios fundatorių, dabar beveik nėra. Jubiliejaus minėjimo iniciatoriai buvo sumanę kartu su Turizmo departamentu rengti turistinį-piligriminį Žemaičių krikšto kelią, deja, neatrodo, kad iš šio sumanymo būsią naudos. O kaip gali būti, jei Turizmo departamentas nerengs net planuoto Žemaičių krikšto keliui skirto bukleto, nes tam neskirta lėšų. Suku galvą, kiek kainuotų parengti tokį spaudinį, ir galvoje kirba mintis, kad pavogti ar iššvaistyti mokame milijonus milijonų, o kai reikia kelių tūkstančių, nesugebame jų rasti.

Kaip gražu būtų, jei tokio bukleto įžangoje būtų parašyta, kad jis atsirado kuriam nors ministrui atsisakius kelionės į Japoniją ar Vyriausybės klerkui nevykus į Naująją Zelandiją nežinia kokios patirties semtis. Kad ir iš mokesčių mokėtojų kišenės būtų leista mecenatu pasijusti, vis tiek prasmės būtų.

Net jei vertintume tik praktinės naudos aspektu, Žemaitijos krikšto jubiliejus yra puiki proga priminti pasauliui apie Lietuvą ir skatinti turizmą. Juolab, kad piligriminės kelionės Europoje ir visame pasaulyje sparčiai populiarėja, Lietuvoje lankytinų vietų yra. Deja, trūksta ne tik informacijos, bet net elementarios infrastruktūros, kad ir viešųjų tualetų. Mano galva, tam nereikia milijonų, nebent kaip Kaune statytume „auksinius“ tualetus ir leistume apsukriems valdininkams iš jų pinigėlių pasisemti. Netrukus Kultūros ministerijos vairą perims naujas vadas, galbūt verta belstis į jo duris ir ieškoti supratimo. O galbūt žemaičiams paramos verta paprašyti turtingesnių Vilniaus ir Kauno vyskupijų. 

Komentaras skambėjo per LRT radiją.