Nuomonės

2014.10.21 14:48

Rimvydas Valatka. Karo su žurnalistais kapelionas? Kodėl ne – būtų net labai lietuviška

2014.10.21 14:48

Netiesa, kad Lietuvoje nėra nieko gero, o Seime – tik durniai ir vagys. Nieko panašaus. Šitiek daug puikių dalykų dedasi aplink ir šalia, o ypač mūsų rinktame Seime.

Netiesa, kad Lietuvoje nėra nieko gero, o Seime – tik durniai ir vagys. Nieko panašaus. Šitiek daug puikių dalykų dedasi aplink ir šalia, o ypač mūsų rinktame Seime.

Štai ir dabar Seimas baigia pertvarkyti žiniasklaidos savireguliacijos sistemą taip, kad joje liktų vieni žurnaliūgos. Tiksliau sakant, ne vieni žurnaliūgos, nes taip, kaip patys suprantate, būtų nelabai gerai, todėl po beveik metus trukusių apmąstymų Seimo konservatorius Jurgis Razma pasiūlė, kad į Visuomenės informavimo etikos asociaciją, įsteigtą vietoj Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos, be žurnaliūgų, vieną atstovą skirtų ir Lietuvos katalikų vyskupai.

Konservatoriaus mąstymas, be abejo, yra teisingas, juk, nors ir nemylime savo artimo, šiaip ar taip esame Marijos žemė, tad be vyskupų dalyvavimo čia ir plaukas neturėtų niekam nuo galvos nukristi.

Tad visiškai nesuprantamas yra dabartinės Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko Lino Slušnio aiškinimas, kad jis iš esmės nesupranta J. Razmos siūlomų pokyčių.

„Jeigu kalbama, kad lieka tik žurnalistai, tai keliu klausimą, – piktinasi tas Slušnys. – Kodėl lieka Katalikų bažnyčia? Juk konfesijų yra ne viena Lietuvoje, todėl tai neatitinka demokratijos principų.“

Tai ten, Briuselyje, galima taip klausti, o Lietuvoje dori katalikai taip neklausė ir, kaip J. Razma su V. Abramikiene tikisi, neklausinės. Bet kai pagalvoji, tai ir J. Razmos siūlymas yra kažkoks pusinis, žodžiu, nevykęs. Nes ką gero nuveiks tas vienas katalikų vyskupų atstovas toje asociacijoje, kurioje burbės vieni žurnaliūgos?

Nieko, jei, tik, žinoma, neskaitysime fakto, kad katalikų vyskupai visai Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams ir atskirai paimtiems J. Razmai su V. Abramikiene užskaitys šį pasiūlymą kaip jų padarytų nuodėmių atleidimą – už klerikalizmo skleidimą.

Žurnaliūgų, kurie vis dar drįsta kritikuoti ne tik konservatorius ar socialdemokratus, bet ir konservatorių prezidentę, problemą būtina spręsti iš esmės. Todėl būtina tuoj pat įvesti Karo su žurnalistais kapeliono pareigybę, aprūpinant ją iškart ir Greitojo reagavimo davatkų pajėgomis.

Be kitų gerų dalykų, Karo su žurnalistais kapelionas priartintų Lietuvą prie Vengrijos, kuri, nepaisydama jokių briuselių, jau pamynė žodžio ir spaudos laisves, todėl Vengrijos premjeru V. Orbanu vienodai pakiliai žavisi tiek Putinas su Žirinovskiu, tiek Kubilius su Ažubaliu ar Razma.  

Karo su žurnalistais kapelionu paskyrus kokį vyno ir alaus reklamos šalininkų pavardes prie parapijos gėdos stulpo viešai prikalantį kaimo kleboną, nušautume ne tik lygiavimosi į prorusiškai fašistuojančią Vengriją zuikį, bet ir pasiektume kitų, ne mažiau įdomių tikslų.

Antai „Dviračio šou“ turėtų progą atnaujinti savo humoro laidas, įvesdama kokybiškai naują laidos personažą – žurnalistų kapelioną. Antra, turėtume instituciją, kuri, be jokių ten skaitytojų, žiūrovų ir klausytojų reitingų, nustatytų ir visai Lietuvai paskelbtų, kurie žurnalistai yra geri, o kurie net labai jau blogi.

Seimo nariai, merai ir kiti garbūs vadovai, pavyzdžiui, koks Malinauskas, turėtų kur nukreipti savo ašaras ar spaudoje sukritikuotų partinių vadų bei pinigingų rėmėjų pyktį – Karo su žurnalistais kapelionui.

Jaučiate, kaip skamba? Tai ne koks ten Vyskupų konferencijos atstovas, kurio įtraukimas tik išstatė pajuokai niekuo dėtą Katalikų bažnyčią, iš kurios politinės paramos tiek daug ir taip bergždžiai štai jau ketvirtį amžiaus tikisi J. Razma ir kompanija.

Jokių atstovų, Ponios ir Ponai, iš aukštojo Seimo. Mes be Karo su žurnalistais kapeliono nenurimsim!   

Komentaras skaitytas per LRT Radiją.