Naujienų srautas

Nuomonės2012.10.19 10:11

Mylėti provinciją

Giedrė Kazlauskaitė 2012.10.19 10:11

Nuo Užkalnio nudėvėto žodžio „provincialumas“ esu jau daug kartų atsižegnojusi; kaip sako žodynininkai, apeinu lankstu. Tačiau per radiją (lyg ir „Literatūros akiračius“?) nugirdau, kad Miłoszas Vilnių mylėjo kaip tik už provincialumą, mylėdamas ir patį reiškinį. Susimąsčiau. Jei turėčiau kapitalo, apskritai gyvenčiau agrarinėje provincijoje, geidautina – Suvalkijoje. Suvalkiečių mąstymas (elementarus taupumas namų apyvokos srityje) galėtų būti beveik idealiai ekologiškas.  

Nuo Užkalnio nudėvėto žodžio „provincialumas“ esu jau daug kartų atsižegnojusi; kaip sako žodynininkai, apeinu lankstu. Tačiau per radiją (lyg ir „Literatūros akiračius“?) nugirdau, kad Miłoszas Vilnių mylėjo kaip tik už provincialumą, mylėdamas ir patį reiškinį. Susimąsčiau. Jei turėčiau kapitalo, apskritai gyvenčiau agrarinėje provincijoje, geidautina – Suvalkijoje. Suvalkiečių mąstymas (elementarus taupumas namų apyvokos srityje) galėtų būti beveik idealiai ekologiškas. Tačiau koją vis pakiša troškimas, o gal ir įsisenėjęs įprotis puikuotis materialiniais pasiekimais. Dažniausiai tai pasireiškia poilsiavietėse, gatvėje, viešosiose erdvėse – ten, kur šiukšlinimo matomumas reprezentuoja šiukšlių kaip turėtoją, vartoti įgalų praturtėlį, teritorijos ženklintoją. Kalbai galioja tie patys dėsniai.

Mylėti provinciją sunku. Visada žinai, kad triniesi tarp prasčiokų (net jei jie gerai susipažinę su Nobelio premijos laureatų kūryba ir skiria predestinaciją nuo kauzalizmo). Tai nuolat kartojama: prastuose dienraščiuose, pokalbiuose, feisbuke. Panašiai kaip mitas apie lietuvį, kuris laimingiausias tada, kai kaimyno tvartas dega (nors nė vieno tokio tikrovėje nesu nei mačiusi, nei girdėjusi). Kalama į galvą, kol įkalama. Idealizuojami banalūs didmiesčiai, mačistiškai grožimasi Paryžiaus tarnautojomis (nors daugeliui atgrasus jų privalomasis, Birmos žiedus ant kaklo kažkuo primenantis seksualumas). O gal grožimasi visai ne jomis, bet jų nepasiekiamybe, nevengiant ir ambicijos „žinoti“ apie gyvenamosios periferijos niekingumą ir pasaulio centrų idealybę. Kas bus, jei apsigyvensi vadinamajame pasaulio centre, imsi taisyklingai rengtis ir taisyklingai valgyti? Staiga tapsi laisvas nuo emocinių spragų? Įgysi galios laiką leisti autentiškiau už Sibiro šamaną?

Rinkimams, priešingai nei ankstesniais kartais, skiriu nemažai laiko. Kasdien, lyg ruoščiau pamokas, klausausi tų pasibaisėtinų plepalų per TV. Įsivaizduoju, kažką panašaus girdi psichoterapeutai, kai pacientai atskleidžia jiems savo fantazmus ar sapnus. Nusipirkau specialų partijas pristatantį „Veido“ numerį, kuriame keli puslapiai paskirti ir kultūrai. Laurynas Katkus pamini, kad silpniausia mūsų literatūros grandis yra sklaida, o Andrius Jakučiūnas smūgiuoja dar radikaliau: „Rašytojo misija – pateikti kokybišką literatūros produktą. Jo vaidmuo, mano įsivaizdavimu, tuo ir baigiasi. Kažkur savo knygas nešti, kažkam brukti – nebe jo reikalas. Negalime būti visų galų specialistai, besirūpinantys dar ir literatūros sklaida.“ Beje, jei jau prabilta apie tą sklaidą – neseniai per BTV mačiau laidą „Skonio reikalas“ su Audrone Urbonaite ir Ilze Butkute (po jos, kiek supratau, žiūrovai turėjo masiškai pulti pirkti jų knygų). Užkliuvo Ilzės panieka „poečių su pakuliniais sijonais“ stereotipui – priminė ar ne 1993-iaisiais SEL įrašytą „Bohemą“, sklidiną neapykantos ir prakeikimų: „Pasižėkit atidžiai į bohemos moterį / degradavusi ir nuo realybės atšokusi / ilgu sijonu ir vyriškais batais / kartojanti pastoviai lotyniškas citatas.“ Beje, netrukus, kai į eterį buvo paleistas šis Čiurlionkės auklėtinius apdainuojantis forsų himnas, glostantis širdis nebohemiškiems baleto šokėjams, ant valgyklos sienos atsirado ryžtingas užrašas FUCK SEL. Ir ką, patinka man poetės su pakuliniais (megztais, ašutiniais, dilgėliniais ir pan.) sijonais. Bent kelias tokias pažįstu – jos nuostabios. Patinka lietuviškas Jakučiūnas be otkutiūro ir europietiškasis Katkus su riedučiais. Myliu aš juos visus. Vieniems Venecija, kitiems Vilnius.

Lieka provincialumui tarsi atsparus laiko praleidimo būdas – parodų lankymas. Juk parodos – tai ne absurdiškoji televizija ir ne kokie anonimų prikeverzoti laikraščiai. Senamiesčio menininkų galerijoje veikė (jau baigėsi) piešinių ir grafikos paroda, skirta Kauno meno mokyklos įkūrimui. Svarbiausias jos įkūrėjas – Justinas Vienožinskis; dar įdomesni naratyvai apie jį. Atidarymo metu vienas dailininkas man papasakojo, kaip Vienožinskis, apkrautas mėšlu vežime, traukėsi į Vakarus. Jo sesuo, socialdemokratė Liuda Purėnienė (Vienožinskaitė), už politinę veiklą sėdėjusi kalėjime, verta meninės kinematografijos. Tarp darbų – reti eskizai iš privačių kolekcijų, viena Kauno dailės gimnazijos auklėtinė juos pavadino „Tuo pačiu braižu, kuriuo ir mus mokė piešti“. Net iš pirmo žvilgsnio primityvoka Marcė Katiliūtė sukelia šiltus elementoriaus prisiminimus. Taip pat K. Sklėriaus,  A. Varno, V. K. Jonyno, V. Petravičiaus ir kitų piešiniai bei grafikos lakštai.

Aistės Kisarauskaitės paroda „Akademijoje“ (irgi jau pasibaigusi, tačiau A. K. yra ir Šatėnųbendraautorė, o menas juk nesensta) nustebino sociologiniu aspektu: prieš dvidešimtmetį dailės mokyklose tvyrojo lygiai tas pats. Pamenu, Valentinas Antanavičius vienąkart sustatė kedą su varnos iškamša – gal dėl to, kad juoda koreliuotų su balta? Skurdus buvo ir Čiurlionkės rekvizitas, natiurmortų iš daržovių ar vaisių niekas nebūtų įpirkęs, o gal tokie natūralistiniai pastatymai apskritai laikyti romantizmo atgyvenomis. Kai reikėdavo piešti, ne tiek makabriškai atrodydavo visos tos nusuktgalvės lėlės, kiek į depresiją stūmė tamsios drapiruočių spalvos, kažkoks purvas ant kūnelio plastmasės, auditorijos nešvarumai, bendra niūruma. Aistės ekspozicijoje – malonus netikėtumas: fotografijose tie pastatymai atrodo labai gerai, tapybiškai, netgi atraktyviai – su malonumu tapyčiau raudonas automobilio dureles. Ant kitos sienos – rėmelių, skirtų artimųjų nuotraukoms įsirėminti, kolekcija; pati kvailiausia, su idiotiškomis širdimis ir jau siūlanti šeiminės idilės pavyzdžius. Paralelė neatsitiktinė: sąmoningų kičo elementų esama ir Aistės prozoje.

Na, ir „Titanikas“. Iš Aleksandros Jacovskytės parodos žmones mandagiai išprašo budėtojas: dirbam ligi šeštos (šis gestas daug ką sako apie lankomumą). Dailininkai nespalvotose nuotraukose – tokie pat stilingi kaip ir šiandien VDA valgykloje. Viename lakšte pamatau tą pačią moterį, kurią prieš dieną mačiau per „Panoramą“ – juvelyrė Birutė Stulgaitė, jos paroda irgi čionai, antrame aukšte. Net keli eksponatai – su neproklamatyvia religine dimensija. Man gražiausias sidabro antkaklis su rūdžių apskritimu, kuris veikiausiai sutrupėtų, užkabintas ant kaklo. Nenaudojamo, nepragmatiško grožio rūšis. Konceptualaus Gintauto Trimako nesuprantu, nes nefotografuoju. Regis, Agnės Narušytės monografijoje esama minties (ar bent užuominos), kad keista – po sovietmečio, kai visko tiek atsirado, nuobodulio tik dar labiau pagausėjo. Ačiū gerajai „Panoramai“, asketiškasis autorius pats save paaiškino: „Neteršti aplinkos savo vaizdais.“

Pabaigoje nesusilaikysiu nepakalbėjusi apie spektaklį, kurio performatyvumą sukūrė kontekstas – teatrališki protestuotojai, plakatai, giesmės, trispalvės, popkornas, metalo detektoriai. Pakliūti į salę – beveik toks pats iššūkis, kaip ir dalyvauti riaušėse prie Seimo (turint galvoje, kad visa kas buvo filmuojama, fotografuojama, skelbiama socialiniuose tinkluose, pagiežingai komentuojama ir t. t.). „Taikioje“ akcijoje veidrodiniu principu pasimėtyta kiaušiniais (atsakomybę savo tinklaraštyje prisiėmė fašistuojantis veikėjas Julius Panka, su krikščionybe nei darbais, nei žodžiais lyg ir neturintis nieko bendro). Na, didesnės sėkmės Castellucci performansui sunku ir linkėti. Reginys suvienijo skirtingus žiūrovų segmentus: tuos, kurie laiko save ateistais, tuos, kurie laiko save krikščionimis, taip pat ir agnostikus su indiferentais. Vis dėlto akivaizdu, kad tauta nėra mačiusi nei Koršunovo, nei Kieślowskio. O jei ir matė, tai nesuprato, nes jeigu atidžiai pažiūrėtų „Tėve mūsų“ maldą iš 1994 m. pastatyto „Labas Sonia Nauji Metai“ (regis, yra internete), gal ir patirtų apreiškimą, kad šiandien jau neįmanoma nebanaliai kalbėti apie tą patį Castellucci priemonėmis; tiesiog dėl to, kad tai jau seniai déjà vu. Tiesa, nei tais, nei vėlesniais laikais nebuvo taip vulgariai manipuliuojama žodžiais „šventvagystė“ arba „pedofilija“; lietuviška teatro reklama, net klijuojama ant troleibusų, vis dar nepasiveja „Respublikos“ ar „Alfa.lt“ antraščių stilistikos. Tačiau nustebino kita: audringi publikos plojimai šiaip jau vidutiniškam spektakliui ir egzaltuoti atsiliepimai po jo. Vadinasi, apie krikščionybę (apie meną čia turbūt apskritai neverta kalbėti) nebuvo mąstoma jokiais savarankiškais aplinkkeliais, kliautasi tik paviršutinišku „žinojimu“ apie religiją: tai, kas parodyta, publikai tapo naujiena ir jų pačių (anti)religinės tapatybės patvirtinimu. Todėl bijau, kad rinkodaros apgauti liko ne tik lietuje mirkę karnavališki protestuotojai su simboliniais žabų ryšulėliais į laužą (Prancūzijoje ši tradicionalistinė, konservatyvi Bažnyčios dalis jau seniai turi net atskirą pavadinimą – integristai), bet ir katarsį išgyvenusi publika. Atrodo, kad tikėjimo formos ir jų refleksija Lietuvoje išgyvena savimonės gimimo, galbūt – religinės savimonės sąjūdžio laikus. Turbūt turėčiau džiaugtis, tačiau sulaiko didi, visa persmelkianti nuostaba, kad tai neįvyko kokiais 1994-aisiais, po tikrai gero Koršunovo spektaklio.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą