Nuomonės

2014.08.30 10:31

Mykolas Drunga. Amerikos tradicinių konservatorių patarimai JAV prezidentui

2014.08.30 10:31

Jungtinių Amerikos Valstijų dešiniosios pakraipos institutas „Heritage Foundation“ paskelbė savo politikos mokslininkų Luke`o Coffey ir Danielio Kochiso straipsnį „B. Obamos kelionė į Esiją – tinkamas vizitas pačiu laiku“. Čia reiškiamas tradicinių konservatorių, neturinčių iliuzijų dėl V. Putino, požiūris ir pateikiama naujų idėjų.

Jungtinių Amerikos Valstijų dešiniosios pakraipos institutas „Heritage Foundation“ paskelbė savo politikos mokslininkų Luke`o Coffey ir Danielio Kochiso straipsnį „B. Obamos kelionė į Esiją – tinkamas vizitas pačiu laiku“. Čia reiškiamas tradicinių konservatorių, neturinčių iliuzijų dėl V. Putino, požiūris ir pateikiama naujų idėjų.

Straipsnyje rašoma, jog „prieš vykdamas į NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Velse rugsėjo 4–5 dienomis, prezidentas B. Obama aplankys Taliną, kad susitiks su Estijos, Latvijos ir Lietuvos vadovais.

Tai sveikintina žinia. Iki paskutiniųjų įvykių Ukrainoje B. Obamos vyriausybė į Baltijos valstybių svarbą ir Rusijos grėsmę joms nekreipė pakankamai dėmesio. Šis vizitas ir draugams, ir priešams pasiųs svarbų signalą, kad Jungtinės Valstijos į Pabaltijo saugumą ir į savo įsipareigojimus pagal NATO sutartį žiūri rimtai“.

„Jungtinės Valstijos turėtų prezidento vizito įkandin spausti dėl konkrečių veiksmų, stiprinančių NATO šalių Vidurio ir Rytų Europoje saugumą. Afganistano misijai pamažėle baigiantis, o Rusijos agresijai didėjant, grįžimas prie kolektyvinio saugumo pagrindų turėtų būti Aljanso rūpestis numeris vienas. Nėra geresnės vietos tam pradėti nei Pabaltijo regionas“, – rašo amerikiečiai politologai.

Teigdami, jog „Baltijos šalys – pavyzdys NATO“, jie toliau dėsto taip:  

„Jungtinės Amerikos Valstijos jau nuo trečiojo dešimtmečio pradžios  užstoja Baltijos valstybių suverenumą ir teritorinį integralumą. O atgavusios nepriklausomybę nuo Rusijos 1990-aisiais, Baltijos šalys tapo vienos iš pačių ištikimiausių ir tvirčiausių transatlantinių ryšių palaikytojų.

Nors jos mažos absoliučiais skaičiais, trys Baltijos valstybės daug prisideda prie NATO santykiniais mastais. Estija išvis yra regiono vadovė krašto apsaugos atžvilgiu, šiuo metu ji viena iš vos keturių NATO šalių narių, kurios gynybai skiria reikalaujamus 2 procentus savo BVP. 

Visos trys šalys siuntė savo karius į Iraką ir dar turi karių Afganistane. Estijos kariai tarnauja pietinio Afganistano Helmando provincijoje, vienoje pavojingiausių visoje šalyje“.

„Ekonominės laisvės požiūriu Baltijos regionas tiesiog vilties švyturys visai Europai ir likusiajam pasauliui. Jis gyvas įrodymas, kad ūkinio liberalizavimo ir augimo politika veikia. Pagal instituto „Heritage Foundation“ ir dienraščio „Wall Street Journal“ paskelbtą 2014 m. ekonominės laisvės indeksą, Estija yra antroji euro zonoje ir vienuoliktoji pasaulyje“, – rašo to instituto politologai.

Teigdami, kad „Baltjos šalių saugumas lygu NATO saugumui“, jie ragina „Amerikos prezidentą atvykus į Taliną ten pasakyti esminę kalbą, išreiškiančią Baltijos valstybėms paramą.

Juk po dešimtmečio narystės NATO šios valstybės daugiau prisideda prie saugumo, nei atima iš jo. JAV prezidentas turėtų iš naujo įsipareigoti jų teritoriniam vientisumui ir kolektyvinei gynybai. Toks pareiškimas Taline, vos 539 mylios nuo Maskvos, pasiųstų galingą žinią.

Jam taip pat reikėtų paskelbti, jog NATO kariai Rytų Europoje budės nuolatos. Daug lengviau grėsmes atbaidyti ir regioną apginti nei paskui rusų užimtą jį išlaisvinti.

Prezidentui taip pat reikėtų trumpai aplankyti Suomiją, nes geri JAV santykiai su Šiaurės šalimis reiškia artimesnius santykius su Pabaltiju. Nors Suomija ir nėra NATO narė, ji – svarbi regioninė sąjungininkė, siunčia karius į Afganistaną.

Suomijoje kaistant vidaus debatams dėl galimo jos įsigungimo į NATO, prezidentas B. Obama turėtų nuskristi į Helsinkį, kad parodytų Amerikos paramą Suomijos narystei. 

Reikėtų pagalvoti ir apie išankstinį karinės įrangos ir resursų dislokavimą  Baltijos šalyse. Kaip neseniai sakė generolas Philipas Breedlove`as, Jungtinių Amerikos Valstijų vadavietės Europoje viršininkas, ir NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas, „greitis lemia viską, kad atbaidytum staigias grėsmes palei NATO sienas. Todėl ir reikia iš anksto pozicionuoti įrangą bei išteklius, kad jie galėtų sparčiai judėti ir kietai smogti, jeigu prireiktų“.

JAV jūrų pėstininkų korpusas šiuo metu į darbą paleidęs Juodosios jūros rotacines pajėgas, kurias sudaro specialios paskirties jūrų pėstininkų sausumos ir oro karių būrys. Reikėtų pamąstyti apie tokio būrio ir Baltijos jūros regione sukūrimą“.

Taip rašo politologai Luke`as Coffey ir Danielis Kochisas ir, be to, pateikia dar ir tokius siūlymus: 

„Reikia gerokai išplėsti bendradarbiavimą su Baltijos valstybėmis kibernetinio saugumo srityje, papildant jau esamą Estijos meistriškumo  centrą.

Taip pat būtina tęsti bendras karines pratybas. Jungtinės Amerikos Valstijos turėtų teikti pirmenybę pratybos misijoms Pabaltijyje ir užtikrinti, kad gynybos išlaidų mažinimai nepakenktų Jungtinių Valstijų ir Baltijos šalių bendradarbiavimui.

Amerika taip pat turėtų įsipareigoti greitai kurti stiprią priešraketinės gynybos sistemą Europoje, įskaitant tokiai gynybai pajėgius laivus, plaukiojančius Baltijos jūroje.

Kadangi visoms Baltijos šalims, priklausančioms 100 procentų nuo Rusijos gamtinių dujų, svarbu energetinis saugumas, kuris paliečia ir karinį pasiruošimą, – dėl to tai turėtų rūpėti ir Jungtinėms Valstijoms bei NATO, – Amerika turėtų labiau pasistengti, kad jos suskystintos gamtinės dujos būtų prieinamos Baltijos valstybėms“.

Amerikiečių politologai savo straipsnį baigia taip: „prezidento B. Obamos vizitas Estijoje pasiųs teisingą signalą. Tačiau dar labiau reikia stebėti tai, kaip Jungtinės Valstijos ir NATO savo įsipareigojimus ir pažadus vykdys“.

Užsienio spaudos apžvalga skaityta per LRT radiją.