Nuomonės

2012.09.28 18:10

Socialinė rūpyba – su liberalizmu suderinama!

Mykolas Drunga, apžvalgininkas2012.09.28 18:10

Šiomis dienomis į Vakarų viešąją sąmonę sugrįžta vadinamosios austrų mokyklos ekonomistas Friedrichas Hayekas (1899–1992). Ne tik dėl to, kad jis atstovauja vienam iš kelių galimų kelių iš ūkio krizės išbristi, bet ir dėl to, kad jo ypač garsiai šaukiasi respublikonų kandidatas į Amerikos viceprezidentus Paulas Ryanas. 

Šiomis dienomis į Vakarų viešąją sąmonę sugrįžta vadinamosios austrų mokyklos ekonomistas Friedrichas Hayekas (1899–1992). Ne tik dėl to, kad jis atstovauja vienam iš kelių galimų kelių iš ūkio krizės išbristi, bet ir dėl to, kad jo ypač garsiai šaukiasi respublikonų kandidatas į Amerikos viceprezidentus Paulas Ryanas.

Bet ar šaukiasi pagrįstai? Tuo abejoja Londono kairiųjų dienraščio „Guardian“ bendradarbis, Čikagos universiteto teisės ir politologijos profesorius Bernardas E. Harcourtas. Jis pats teigia nesąs „nei F. Hayeko šalininkas, nei jo mokinys“, tačiau jam rūpesčio kelia tai, kad daugelis dešiniųjų liberalų ir libertarų, įskaitant P. Ryaną, visiškai nekreipia dėmesio į F. Hayeko pasisakymus už visuotinės sveikatos apsaugos reikalingumą.

Girdi, P. Ryanas „savo rinkimų štabo darbuotojams dalija F. Hayeko knygos „Kelias į vergovę“ egzempliorius, kad šie apsišviestų“, bet pats ignoruoja, kas ten aiškių aiškiausiai parašyta:

„Tais atvejais, kaip antai ligos ar nelaimės, kai pagalbos suteikimas nesumažina nei noro išvengti tokių bėdų, nei pastangų įveikti jų pasekmes, – žodžiu, kai turime reikalo su pavojais, nuo kurių tikrai galima apsidrausti – tai valstybės prisidėjimas prie visa apimančios socialinio draudimo sistemos yra didžiai palaikytinas dalykas“.

„Tai, nors tai būtų ir staigmena, yra F. Hayeko žodžiai – tiesiai iš „Kelio į vergovę“, – teigia B. E. Harcourtas ir tęsia: „Aš čia neištraukiu jų iš konteksto: F. Hayekas tvirtai tikėjo, kad valdžia turėtų organizuoti visapusiškas socialinio draudimo sistemas, įskaitant sveikatos apsaugą, taip pat kad ji turėtų piliečius apsaugoti nuo skurdo ir užtikrinti „visiems tam tikrą pragyvenimo minimumą“.

Anot B. E. Harcourto, „F. Hayekas nepalenkiamai tikėjo, jog centrinė valdžios ekonominė funkcija yra organizuoti ir administruoti rinkas taip, kad jos skatintų ir saugotų konkurenciją. Todėl jis ypač akcentavo valdymo taisyklių neutralumą, jis tai vadino „teisės valdžia, oficialios teisės prasme, be teisinių privilegijų tam tikriems valstybės vadovų nustatytiems asmenims“.

„Bet tai, – priduria B. F. Hartcourtas, – nereiškia valdžios taisyklių panaikinimo. Paties F. Hayeko žodžiais, „liberalai argumentuoja už tai, kad būtų kuo geriausiai panaudojamos konkurencijos jėgos kaip priemonės koordinuoti žmonių pastangoms, bet ne už visko palikimą savieigai“.

„F. Hayekas, – tęsia B. E. Hartcourtas, – pabrėžė, jog teigti, kad valdžia turi nieko nedaryti, yra aiškus, paprastas ir labai klaidinantis jo paties minties ir visos liberalios ūkio teorijos iškraipymas. Kaip jis teigė „Kelyje į vergovę“, „jokioje racionaliai apginamoje sistemoje valstybė negali apsiriboti tik nieko nedarymu“.

Šia prasme F. Hayekas tvirtai tikėjo, kad „laisvos rinkos“ samprata yra iliuzija:

„Klausimas, ar valstybė turėtų ar neturėtų „veikti“ ar „įsikišti“, siūlo klaidingą alternatyvą, o terminas „laissez faire“ („leiskite veikti“) yra labai dviprasmiškas ir klaidinantis liberalią politiką grindžiančių principų apibūdinimas. Aišku, kad kiekviena valstybė turi veikti, ir kiekvienas jos veiksmas yra kišimasis į ką nors“.

Pagrindinis klausimas F. Hayekui buvo tas, ar valdžios taisyklės yra nešališkos. Jam rūpėjo ne tai, kad jokių taisyklių nebūtų, bet tai, kad jos būtų prognozuojamos ir neutralios – ir kad jos neteiktų pirmenybės vadinamajam „elitui“:

„Dėl daugumos bendrųjų ir pastovių taisyklių, kurias valstybė gali nustatyti gamybos klausimais, pvz., nuostatos, reguliuojančios statybas ar gamyklas: jos kiekvienu konkrečiu atveju gali būti išmintingos ar neišmintingos, tačiau jos nekonfliktuoja su liberaliais principais tik tol, kol jos yra ilgalaikės ir nenaudojamos pataikauti ar pakenkti tam tikriems konkretiems žmonėms“.

F. Hayekas pasisakė už stiprią saugumo koncepciją, į kurią įeitų ir „saugumas nuo didelio fizinio nepritekliaus“, ir „minimalaus aprūpinimo visiems užtikrinimas“. Šiuo klausimu jis laikėsi kietai.

„Nėra jokios priežasties, kodėl visuomenėje, pasiekusioje tą bendrą turto lygį, kokį pasiekė mūsų visuomenė, negali būti visiems garantuojamas tokios rūšies saugumas, nekeliant pavojaus bendrajai laisvei. Be abejo, tam tikras maisto, būsto, aprangos minimumas, reikalingas sveikatai ir darbingumui išsaugoti, gali būti užtikrinamas visiems“.

Ir tai, pasak F. Hayeko, apėmė ir sveikatos apsaugą. „Nėra jokios priežasties, kodėl valstybė neturėtų žmonėms padėti apsisaugoti nuo tų įprastinių gyvenimo pavojų, dėl kurių, kadangi nežinoma, ar, kaip ir kada jie įvyks, žmonės dažniausiai neįstengia patys vieni pakankamai gerai apsisaugoti“.

Ir F. Hayekas pridūrė, kad „konkurencijos puoselėjimas nėra nesuderinamas su plačia socialinių paslaugų sistema – tol, kol tų paslaugų tiekimas nėra suorganizuotas taip, jog daugelyje sričių padarytų konkuravimą neveiksmingą“.

Savo straipsnio pabaigoje B. E. Hartcourtas pateikia dar vieną F. Hayeko pagrindinės knygos citatą:

„Kai tik visos bendruomenės veiksmas gali sušvelninti katastrofas, nuo kurių individas negali pats vienas nei bandyti apsisaugoti, nei susidoroti su jų padariniais, tai tokio bendruomenės veiksmo neabejotinai reikia imtis“.

Nuo savęs pridursime, kad čia F. Hayekas turi omenyje ir nevalstybinę bendruomenę, ir pačią valstybę. Jo nuomone, visi turi žmogiško solidarumo vardu prisidėti prie atskiro žmogaus gelbėjimo nuo nelaimių – tuo pačiu nesumažinant to žmogaus asmeninės atsakomybės ir jo paties pastangų kapstytis iš bėdos reikalingumo.

Ir visa tai, pasak F. Hayeko, suderinama su laisvės principais ir liberalizmu.

Apžvalga skambėjo per LRT Radiją.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.