Nuomonės

2012.09.11 10:06

Ar dabar gyvenate geriau nei prieš ketverius metus?

Mykolas Drunga 2012.09.11 10:06

„Ar Jūsų gyvenimo kokybė dabar geresnė nei buvo prieš ketverius metus?“. Tai dažnas klausimas Amerikos prezidento rinkimų istorijoje dėl to, kad būtent prezidentas renkamas kas ketverius metus – ši geležinė taisyklė galioja jau nuo 18-ojo amžiaus pabaigos. Bet ypač aktuali ji šiandien, susikovus dviems gerokai skirtingų krypčių kandidatams.

„Ar Jūsų gyvenimo kokybė dabar geresnė nei buvo prieš ketverius metus?“. Tai dažnas klausimas Amerikos prezidento rinkimų istorijoje dėl to, kad būtent prezidentas renkamas kas ketverius metus – ši geležinė taisyklė galioja jau nuo 18-ojo amžiaus pabaigos. Bet ypač aktuali ji šiandien, susikovus dviems gerokai skirtingų krypčių kandidatams.

„New York Times‘o“ redaktoriai rašo, jog „dvejonėms čia nėra jokio pagrindo. Jungtinėms Valstijoms, be abejo, šiandien einasi geriau nei 2008-aisiais. Nuo 2010-ųjų sausio privačiajame sektoriuje atsirado keturi su puse milijono naujų darbo vietų.

Net jei atimsi tuos didžiulius darbo vietų praradimus pirmaisiais B. Obamos prezidentavimo mėnesiais, kai jo politika dar nebuvo spėjusi pasireikšti, šalyje dabar vis tiek yra 332 tūkstančiai naujų darbo vietų privačiajame sektoriuje“, – suskaičiavo Barackui Obamai palankūs „New York Times‘o“ redaktoriai.

Anot jų, „toks darbo vietų skaičiaus augimas net didesnis negu tas po ano dešimtmečio pradžios nuosmukio. Tik dabartinis atsigavimas nesijaučia toks stiprus, nes skylė, iš kurios dabar, antrojo dešimtmečio pradžioje išbrendame, buvo nepaprastai gili ir tiek daug žmonių vis dar kenčia – dvylika milijonų aštuoni šimtai tūkstančių žmonių dar neturi darbo“, – teigė Niujorko dienraščio redaktoriai.  

Todėl, užuot klausę, ar Jūsų gyvenimo kokybė dabar geresnė nei buvo prieš ketverius metus, „balsuotojai turėtų savęs ir savo politinių vadovų klausti, ką daryti, jog šiai ir ateinančioms kartoms būtų geriau ateityje. Kaip užkirsti kelią būsiems nuosmukiams? Kaip sutvarkyti mokesčių sistemą taip, kad ji skatintų teisingumą ir sumažintų nelygybę? Kaip užtikrinti, kad būtų į ką socialiai atsiremti tiems, kuriems vis tiek neišvengiamai reikės daugiau pagalbos?

Jeigu klausimas formuluojamas šitaip – žvelgiant į ateitį, o ne į praeitį – tai pasidaro aišku, kad respublikonų atsakymas yra neadekvatus.

„Kai Jūs šiuose rinkimuose balsuosite, tai spręsite, kokios rūšies šalyje norime gyventi“, – sakė buvęs prezidentas Billas Clintonas demokratų suvažiavime trečiadienį. „Jeigu norite visuomenės, kurioje laimėtojui tenka viskas ir skęstančiojo gelbėjimas yra paties skęstančiojo reikalas, tai turite palaikyti respublikonus“.

Jis pridūrė, kad žala, prieš kurią B. Obama perėmęs prezidento pareigas atsidūrė, buvo daug didesnė, nei bet koks prezidentas, mūsų laikų ar praeities, būtų įstenges per ketverius metus pašalinti. O vis dėlto Mittas Romney nori grįžti prie tos politikos, kuri tą žalą sukėlė.

„Jie, M. Romney‘io respublikonai, nori sumažinti mokesčius gerai uždirbantiems amerikiečiams netgi dar daugiau, negu to norėjo prezidentas G. Bushas. Jie nori atsikratyti tų varginančių finansinių reguliacijų, skirtų užbėgti už akių kitai katastrofai, ir uždrausti įmonių gelbėjimus“, – sakė B. Clintonas.   

„Kiekvieną sykį, kai B. Obama ir demokratai siūlė priemonių sumažinti tokio tipo nuosmukio, iš kurio dar vis galutinai neišsikapstėme, riziką, tai respublikonai priešinosi. Mittas Romney nuolatos purkštauja prieš priemones apsisaugoti nuo Volstryto kraštutinumų ir žada jas atšaukti“.

Toliau „New York Times‘o“ redaktoriai išvardijo ir kitus respublikonų Atstovų Rūmuose, kuriuose dabar respublikonai turi daugumą, veiksmus, kurie, laikraščio manymu, kenkia finansų sanavimui.  

„Jie (respublikonai) pasiuntė aiškų signalą įmonių ir verslo vadovams, leidžiantiems šimtus milijonų dolerių M. Romney‘iui išrinkti, kad tiems vadovams nereikės bijoti jokių apribojimų jų veiklai, nors ta veikla ir būtų žalinga ekonomikai ar milijonams žmonių, dar vis bandančių atsistoti ant kojų“.

Kaip sakė viena demokratų politikė, „Mittas Romney nori suteikti milijardinių lengvatų didelėms verslo koprporacijoms, bet jis ir (respublikonų kandidatas į viceprezidentus) Paulas Ryanas siekia paversti niekais finansų reformą, sveikatos apsaugą pensininkams ir visuotinį sveikatos draudimą visų kartų piliečiams“.

New York Times“ baigė savo redakcinį straipsnį taip: „B. Obama galėjo pareikalauti dar stipresnio bankų reguliavimo, tačiau jis bent aiškiai supranta tai, jog valstybė turi įsikišti, kai finansų pramonė gresia visos ekonomikos sveikatai.

Rinkėjai turi prisiminti dienas, kai šalis kraujavo prarasdama darbo vietas milijionais, tačiau daug svarbiau užtikrinti, kad jiems niekada daugiau nebereikėtų prisimti dar vienos finansų krizės“.

Taip rašė „New York Times‘o“ redaktoriai. O štai viena B. Obamą kritikuojanti nuomonė. Ją dienraštyje „Washington Post“ savo, ne redakcijos vardu pareiškė apžvalgininkas Charles‘as Krauthammeris.

Anot jo, „Barackas Obama yra giliai įsipareigojęs socialdemokratas, išdėstęs nesidrovėjančią kairiojo liberalumo darbotvarkę pačioje savo prezidentavimo pradžioje ir paskui ėmęsis ją įgyvendinti.

B. Obama prastūmė visuotinį sveikatos draudimą, reguliavo Volstrytą, subsidijavo bankrutuojančią saulės energijos įmonę „Solyandra“, kadangi taip pritinka ambicingai kairiosios pakraipos programai, kurią išplėtojo jau savo jaunystėje ir dabar gali vykdyti turėdamas galios.

Tai pajamas ir turtą perskirstanti, į valdžią orientuotą programa, įtariai žiūrinti į sėkmę ir privačią iniciatyvą ir įsipareigojusi savo pačios socialinio teisingumo vizijai, – rašė Charles‘as Krauthammeris.

Žodžiu, – pridursime nuo savęs, – dabar Amerikoje susikerta dvi politinės vizijos – socialdemokratiškoji Baracko Obamos, ir konservatyvi, į dešinįjį  liberalizmą sukanti Mitto Romney‘io.

Ažvalga skaityta per LRT Radiją.