Nuomonės

2014.02.21 12:56

Valentinas Mitė. Arabų pavasaris gimdo terorizmą

2014.02.21 12:56

Vadinamasis arabų pavasaris neatnešė lauktų rezultatų – demokratijos bei geresnio gyvenimo. Priešingai, jis beveik visą regioną įstūmė į prievartos ir teroro verpetą ir sustiprino Irano įtaką Irake, Sirijoje, Libane. Problemos šiose trijose šalyse susivijo į vieną prievartos kamuolį.

Vadinamasis arabų pavasaris neatnešė lauktų rezultatų – demokratijos bei geresnio gyvenimo. Priešingai, jis beveik visą regioną įstūmė į prievartos ir teroro verpetą ir sustiprino Irano įtaką Irake, Sirijoje, Libane. Problemos šiose trijose šalyse susivijo į vieną prievartos kamuolį.

Teroristinė grupuotė „Islamo valstybė Irake ir Levante“ kovoja ne tik Sirijoje, bet ir Irake, užimdama, nesvarbu, jog trumpam laikui, Irako sunitų gyvenamus miestus bei gyvenvietes. Pati grupuotė, kaip ir „Al Qaeda“, yra sunitų organizacija. Primename, jog ši grupuotė metų pradžioje buvo užėmusi ir kurį laiką kontroliavo Faludžos miestą, Anbaro provincijoje, kurioje daugumą sudaro sunitai.

Regione ginkluotas grupuotes, kaip ir politikus bei partijas, tenka skirstyti pagal jų religinę priklausomybę.

Tai šiitai ir sunitai. Libane faktiškai muziką užsako Irano remiama „Hezbollah“. Sirijos didžiausias rėmėjas yra Iranas. Iraką valdo šiitas Malikis, ir sunitai yra nustumti į antrą planą. Jų politinės partijos bei parlamento nariai beveik nieko nereiškia Irako valdžioje. Kalbant apie Iraką, reikia priminti, jog šiitai į valdžią atėjo Amerikos okupacijos dėka. Amerika norėjo matyti Iraką demokratiška šalimi, bet nedemokratiški Malikio žingsniai šias viltis sugriovė. Jei Malikio autoritarizmas ir toliau taip stiprės, jis taps nauju Saddamu. Irakas buvo didžiausia arabų sunitų valdoma valstybė. Dabar jis tapo didžiausia arabų šiitų valstybe, artima Iranui. Taigi JAV, pačios to nenorėdamos, pakeitė geopolitinę situaciją regione. Tuo tikrai nėra patenkintos arabų valstybės, sakykim, Saudo Arabija.

Tai, kas dabar vyksta Sirijoje, Libane ir Irake, yra politinių problemų sprendimas teroro būdu. Tai jungia šias valstybes į vieną Gordijaus mazgą. Kaip jis bus atmegztas ar perkirstas, kol kas neaišku. Kalbant apie Iraką, Jungtinės Valstijos nesugebėjo šalies kontroliuoti nei tuo metu, kai joje buvo JAV kariuomenė, nei dabar. JAV atėjo neturėdamos pilno supratimo apie šalį, o išeidamos paliko daug neišspręstų problemų. Sakykim, sunitų mažumos teisės nebuvo užtikrintos, tiesiog buvo palikta vien formali demokratija. Tai skatina Irako sunitų paramą tokioms teroristinėms organizacijoms kaip „Islamo valstybė Irake ir Levante“. Irake nedemokratiškas valdymas gimdo vienos ar kitos Islamo sektos terorizmą. Kaip ir Sirijoje ar Libane.

Panašiai tikriausiai įvyks ir Afganistane. Vakarų valstybės nenori pripažinti, jog tiek Sirijoje, tiek Irake, tiek Libane demokratija neturi jokių tradicijos ir niekas jai nejaučia nei pagarbos, nei noro už ją dėti galvą.

Yra vienas pavyzdys, kai JAV pavertė valstybę be demokratinių tradicijų demokratine. Tai Japonija. Bet Japoniją JAV tikrai okupavo, pastatė savo valdžią ir jėga pakeitė šalies tradicijas. JAV, Japonijos atveju, buvo pilnai angažuota ir jokių žaidimų su vietiniais vadukais nebuvo. Daugiau jėga, atrodo, jokių pasiekimų nebuvo, ne todėl, jog neužteko karinio pajėgumo, bet trūko politinės valios. Panašus politinės valios trūkumas jaučiamas ir Irake, ir Afganistane.