Nuomonės

2014.02.05 14:44

Ramūnas Terleckas. Tarp patriotizmo ir idiotizmo

2014.02.05 14:44

Šiandien dar nėra aišku, ar įvyks referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams, o aistros kunkuliuoja garsiau nei turėtų vakarietišką kelią pasirinkusioje Europos valstybėje.

Šiandien dar nėra aišku, ar įvyks referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams, o aistros kunkuliuoja garsiau nei turėtų vakarietišką kelią pasirinkusioje Europos valstybėje.

Iš Lietuvos kilęs Romainas Gary savo autobiografiniame romane „Aušros pažadas“ kadaise vylėsi, kad jo motinos skriaudikės ir apgaudinėtojos iš Vilniaus dar gyvos sulaukė komunistų valdžios. Subtilus palinkėjimas, tačiau mane mama mokė, kad žmogui negalima linkėti bloga.

Tikrai nenoriu referendumo iniciatoriams palinkėti dar gyviems sulaukti komunistų valdžios, tačiau bent man atrodo, kad būtent to jie ir siekia.

Netrukdysiu ilgais išvedžiojimais, kodėl manau, kad toks referendumas yra blogis. Pagrindinis argumentas – neleisti laisvam žmogui disponuoti savo turtu, turėti savo pažiūras ir stengtis bent iš dalies atsakyti už savo gyvenimo kelią, yra bolševikinės ideologijos pamatas, kuriai niekada nepritariau ir nepritarsiu.

Visiškai nesvarbu, kokias šūkiais būtų dangstomasi, esmė nekinta – norima apriboti asmens laisvę spręsti, ką ir kaip daryti. Žinoma, kiekvienam atsakyti už savo pasirinkimą yra sunkus išbandymas, kurio iki šiol neatlaiko postsovietinės erdvės žmonės.

Klausydamasis referendumo iniciatorių argumentų, vis nejučia pagalvoju, kad čia neapsieita be piniginių interesų, o už jų greičiausiai slypi vakarykščių ir šiandienių žemgrobių, užaugusių ant sovietinės nomenklatūros mėšlo, ausys. Kelis dešimtmečius už grašius supirkinėję žemę jie norėtų dar pratęsti šį procesą.

Žiūrint iš ekonominės pusės, akivaizdu, kad norima susiaurinti žemės rinką ir taip sumažinti jos kainą. Žiūrint iš geopolitinio taško – Lietuvą pasauliui parodyti kaip nepatikimą valstybę, kuri nesilaiko savo žodžio ir įsipareigojimų.

Kam tai naudinga, tegu sau atsako kiekvienas pilietis. Neteko girdėti ar matyti televizijų ekranuose, kad lenkai, amerikiečiai, kinai, latviai ragintų lietuvius parduoti turimą žemę, nes tik mitas yra pasakojimai, kad prie Lietuvos sienų stovi minios pelno ištroškusių užsienio vertelgų (jie tai ir šiandien galėtų puikiai daryti, bet prasmės nėra). Niekas prievarta žemės neatims: juk ne pokaris, ne sovietinės okupacijos metai.

Manau, kad jei referendumas įvyks, jis patirs fiasko, nes tikiu, kad sveiko proto Lietuvoje yra daugiau, nei mitų kūrėjų. Visgi keli dalykai neramina.

Iš pradžių niekaip nesupratau, kodėl politikai tyli, referendumo iniciatoriams vis labiau įsisiūbuojant. Galbūt tik vienintelis konservatorių patriarchas Vytautas Landsbergis bandė į tai atkreipti dėmesį. Tačiau ir jo bendrapartiečiai, ir socialdemokratai su savo koalicijos draugais buvo linkę neafišuoti savo požiūrio. Paprasčiausias tokios nebylystės paaiškinimas – rinkimuose į Europos Parlamentą, jei neturi jokių idėjų, lengviausia pūsti pseudo žemdirbių dūdą. Bet negalima atmesti prielaidos, kad būsima rinkimų agitacija bent iš dalies bus finansuojama iš tų pačių vietos žemgrobių kišenės.

Kitą neramią tendenciją taikliai interneto portale delfi.lt straipsnyje „Putinas „naudingų idiotų“ ieško dešinėje“ apibūdino Seimo narys Mantas Adomėnas. Jis rašo, kad veikiausiai Leninas termino „naudingi idiotai“ nesukūrė ir jo nevartojo.

„Vis dėlto ta frazė nepaprastai tiksliai ir šmaikščiai aprašo Lenino ir jo įpėdinių vykdytą politiką: naudoti savo tikslams trumpalaikės naudos siekiančius Vakarų veikėjus, dažnai nė nenutuokiančius apie tikruosius tikslus, kuriems yra bolševikų naudojami“, – pastebi M. Adomėnas.

Sunku atskirti, kas Lietuvoje yra dešinė, o kas kairė, tačiau ir ten, ir ten „naudingų idiotų“ netrūksta, tik nesuprantu, kodėl už jų idiotizmą iš savo kišenės turi mokėti mokesčių mokėtojai.