Nuomonės

2015.01.29 18:11

Rimvydas Valatka. Seimo kiaulinas ant Kūčių vakarienės stalo

2015.01.29 18:11

Kūčių vakarą ir Kalėdų rytą per pamaldas krikščionys, atsisukę į savo artimą, palinki vieni kitiems ramybės. Palinkėti ramybės – vienas gražiausių mūsų tikėjimo ir mūsų civilizacijos ženklų.

Kūčių vakarą ir Kalėdų rytą per pamaldas krikščionys, atsisukę į savo artimą, palinki vieni kitiems ramybės. Palinkėti ramybės – vienas gražiausių mūsų tikėjimo ir mūsų civilizacijos ženklų.

Ar visiems galime ramia širdimi šiandien linkėti ramybės? Kartais tai išties būna nelengva.

Pirmadienį Seimo Aplinkos komiteto pirmininkas B. Bradauskas ne tik išdidžiai paskelbė, kad jo  komitetas  nepritaria laisvės kovų dalyvio statuso ir valstybinių pensijų suteikimui tiems lietuviams, kurie karo metais gelbėjo Lietuvos piliečius žydus, bet dar ir piktai rėžė, jog tegu jiems Izraelis pensijas moka.

Užkliuvo Seimo veikėjui dar ir tremtinių vaikai. Reikia nustoti jiems mokėti, paskelbė Seimo socialdemokratas, puikiai įsisavinęs trumpą L. Brežnevo laikų KGB antisemitizmo kursą.

Išgelbėjai žmogų, išgelbėjai pasaulį, sako žydų išmintis. Karo metais tokį žygdarbį atliko 865 lietuviai. Tai daug, bet gelbėtojų turime maždaug dvidešimt kartų mažiau nei žudikų ar jų talkininkų. Todėl lietuviai, gelbėję žydus, dar gelbėjo ir tautos garbę, kurią sutepė žudikai. Jau vien dėl to tuos pusantro šimto likusių gyvų pasaulio gelbėtojų turėtume ant rankų nešioti.

Tačiau ką šiandien daro valdančioji Socialdemokratų partija?

Praėjus 70 metų po kraupiausio mūsų istorijos įvykio, kai per pora metų nugalabyta 200 000 Lietuvos piliečių, į Seimo tribūną išlipa socialdemokratų nacionalsocialistas ir pareiškia, kad tas lietuvis, kuris išgelbėjo žydą, nieko vertas. Suprask: žydas B. Bradauskui – ne žmogus.

Tai ar galime šiandien linkėti ramybės Seimo kiaulinui, vardu Bradauskas, kuris Kūčių išvakarėse išniekino ne tik Kalėdų dvasią, bet ir Lietuvos piliečio vertybes – meilę artimui ir tėvynei, pagarbą žmogui ir jo gyvybei, toleranciją kitiems tikėjimams ir tautoms, nepakantumą okupantams.

Ko verta yra tokia valstybė, kurioje Seimo narys garbingo amžiaus sulaukusiems tikriausiems tautos didvyriams paniekinamai siūlo kreiptis dėl pensijos į kitą valstybę?

Tokia valstybė yra serganti. Tai, kad Lietuva sunkiai serga, rodo ir tai, kaip į B. Bradausko nacionalsocialistinius postringavimus sureagavo Socialdemokratų partija.

Socialdemokratai tik nepritarė B. Bradausko nuomonei. Atsiribojo nuo jo žodžių, bet ne nuo jo paties. Bet kurios ES valstybės socialdemokratai prasmegtų iš gėdos dėl tokio kiaulino nacistinio išpuolio ir su juo atsisveikintų tą pačią dieną. Mūsų socialdemokratai niekur neprasmego. Mūsų socialistams dėl to negėda. Širdyje ne vienas jų gal net pritaria kiaulino antilietuviškam ir antisemitiniam pareiškimui.

Tai yra ne tik Lietuvos socialdemokratų, o visos Lietuvos tragedija. Kiaulinai purvinomis kanopomis jau lipa net ant Kūčių stalo. Ar galima jiems palinkėti ramybės šį vakarą – jei tik sutiksime savo bažnyčioje?

Kito pasirinkimo tiesiog neturime. Turime palinkėti ramybės premjerui A.Butkevičiui, kuris gali būti vienoje partijoje su nacionalsocialistinę ideologiją iš Seimo tribūnos skelbiančiu B. Bradausku. Palinkėkime ramybės Seimo pirmininkei L. Graužinienei, kuri trečią kartą išsuko nuo teisingumo teisėjus išplūdusį V. Uspaskichą.

Turime palinkėti ramybės ir STT agentams, kurie ne tik šiurpino Europą kratomis BNS žurnalisčių namuose, bet ir dabar dar nesuvokia, ką jie tokio blogo padarė. Palinkėkime ramybės tai prezidento patarėjai, kuri nutekino slaptą VSD pažymą, kad tik įtiktų savo Poniai, bet vis tiek įžūliai vaidino teisiąją.

Turime palinkėti ramybės ir Seimo narei N. Venckienei, kuri, palikusi po savęs tik purvą ir sumaištį, pabėgo į Ameriką nuo visų Seimo nario pareigų, bet tik ne nuo Seimo nario algos. Galiausiai  turime palinkėti ramybės net ir Seimo naciui B. Bradauskui, kuris nežino, ką darantis.

Kodėl turime tai padaryti? Pirmiausia dėl savęs. Dėl to, kad dar esame krikščionys. Jei esame. Ramybės jums ir jūsų namams.

Komentaras skambėjo per LRT radiją.